1,2096

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 29.02.2024

2,673

mld. CZK

fondový kapitál k 29.02.2024

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

CZK
EUR

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

20 EUR

ISIN CZ0008049087
Měna fondu                                                                                                                     EUR
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF třídy CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF třídy EUR, podfond Broker Consulting SICAV

   Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   CZK
   EUR
   Výkonnost k datu 29.02.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 3,34 %
   3M 9,88 %
   6M 11,12 %
   12M 16,72 %
   za aktuální rok 5,72 %
   od vzniku fondu 20,96 %

   Investiční akcie podfondu k 29.02.2024
   Hodnota investiční akcie 1,2096 CZK
   Fondový kapitál 2 672 574 505,73 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 2 209 552 759 ks

   Údaje za období 01.02.2024 - 29.02.2024
   Počet vydaných investičních akcií 36 560 564 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 28 133 343 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 43 798 241,10 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 33 418 624,13 CZK

   Výkonnost k datu 29.02.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 1,53 %
   3M 6,76 %
   6M 8,47 %
   12M 12,06 %
   za aktuální rok 2,94 %
   od vzniku fondu 15,11 %

   Investiční akcie podfondu k 29.02.2024
   Hodnota investiční akcie 1,1511 EUR
   Fondový kapitál 457 806,17 EUR
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 397 696 ks

   Údaje za období 01.02.2024 - 29.02.2024
   Počet vydaných investičních akcií 22 887 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 26 193,32 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 0,00 EUR

   Chci získat více informací