Peněžní fond

Nízká rizikovost

Monetika

Investiční alternativa ke spořicímu účtu

3 - 5 % ročně

cílový výnos

od 100 Kč

minimální výše jednorázové či pravidelné investice

za 3 dny

máte peníze k dispozici na účtu

Proč investovat do fondu MONETIKA?

Co díky fondu získáte

MONETIKA vlastně funguje jako „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 100 Kč a přitom získat výnos bez omezení výše vkladu nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá například u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni hlavní úrokové sazby České národní banky, s odečtením nákladů na provoz fondu ve výši zhruba 0,7 procentního bodu.

Aktuální roční výnos 4,05 %

První položka

Výnos je navázaný na dvoutýdenní repo sazbu České národní banky. Díky tomu je MONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.

Peníze v bezpečí

První položka

Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a MONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.

Peníze vždy po ruce

První položka

Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.

Bez omezení výše investice

První položka

Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek, tisíců či milionů. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 100 Kč.

Pro jednotlivce i firmy

První položka

Chcete zhodnotit své úspory? MONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek. 

Možnost daňového zvýhodnění

První položka

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.

Investiční strategie

MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.

Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:

Repo operace

Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.

Termínované depozitní vklady

Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.

Overnight depozita

Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.

Mobilní aplikace

Mějte své investice vždy pod palcem!

Stáhněte si aplikaci

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

INVESTiční fondy

Co jsou investiční fondy?

Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.

Informace o fondu

Typ fondu

Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Obhospodařovatel fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice

100 Kč

ISIN

CZ0008477379

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 1 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování

0,35%

Poplatek za administraci

0,05%

Typ fondu

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Obhospodařovatel fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice

10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu

ISIN

CZ0008477361

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

neuplatňuje se

Výstupní poplatek

neuplatňuje se

Poplatek za obhospodařování

0,05%

Poplatek za administraci

0,05%

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond

MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 12.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,36%

--

3M

1,15%

0,38%

6M

2,55%

0,43%

12M

5,74%

0,48%

za aktuální rok

2,87%

0,41%

od vzniku fondu

11,53%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 12.7.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

11,1526 CZK

Fondový kapitál

5 063 599 055,94 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

454 028 926ks

Celkový počet vydaných podílových listů

671 280 306ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

217 251 380ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 12.07.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

5 301 818ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 454 380ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

59 077 809,84 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

94 221 898,23 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 12.7.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 403 714 453,53 CZK

Aktiva celkem

5 421 113 045,47 CZK

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,34%

--

3M

1,20%

0,40%

6M

2,70%

0,45%

12M

5,78%

0,48%

za aktuální rok

2,70%

0,45%

od vzniku fondu

11,35%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

11,1345 CZK

Fondový kapitál

5 091 738 618,72 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

457 181 488ks

Celkový počet vydaných podílových listů

665 978 488ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

208 797 000ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

11 669 946ks

Počet odkoupených podílových listů za období

16 455 350ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

129 706 555,24 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

182 937 075,92 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 454 177 145,50 CZK

Aktiva celkem

5 492 543 569,59 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,29%

Ostatní

99,71%

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,40%

--

3M

1,27%

0,42%

6M

2,73%

0,46%

12M

5,95%

0,50%

za aktuální rok

2,35%

0,47%

od vzniku fondu

10,97%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

11,0967 CZK

Fondový kapitál

5 126 299 282,61 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

461 966 892ks

Celkový počet vydaných podílových listů

654 308 542ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

192 341 650ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

14 213 393ks

Počet odkoupených podílových listů za období

16 902 727ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

157 408 023,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

187 139 220,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 527 002 937,82 CZK

Aktiva celkem

5 551 869 082,49 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,04%

Ostatní

99,96%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,45%

--

3M

1,33%

0,44%

6M

2,85%

0,47%

12M

6,12%

0,51%

za aktuální rok

1,95%

0,49%

od vzniku fondu

10,53%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

11,0529 CZK

Fondový kapitál

5 135 820 979,31 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

464 656 226ks

Celkový počet vydaných podílových listů

640 095 149ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

175 438 923ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

14 304 441ks

Počet odkoupených podílových listů za období

22 318 014ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

157 759 093,85 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

246 095 609,34 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 628 066 023,76 CZK

Aktiva celkem

5 658 817 523,91 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,21%

Ostatní

99,79%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,42%

--

3M

1,49%

0,50%

6M

2,94%

0,49%

12M

6,15%

0,51%

za aktuální rok

1,49%

0,50%

od vzniku fondu

10,03%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

11,0030 CZK

Fondový kapitál

5 202 973 862,22 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

472 669 799ks

Celkový počet vydaných podílových listů

625 790 708ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

153 120 909ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

20 365 805ks

Počet odkoupených podílových listů za období

21 701 685ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

223 592 190,52 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

238 221 584,57 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 703 487 949,63 CZK

Aktiva celkem

5 731 791 208,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,10%

Ostatní

99,90%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,46%

--

3M

1,44%

0,48%

6M

3,01%

0,50%

12M

6,27%

0,52%

za aktuální rok

1,07%

0,53%

od vzniku fondu

9,57%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,9572 CZK

Fondový kapitál

5 193 762 310,78 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

474 005 679ks

Celkový počet vydaných podílových listů

605 424 903ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

131 419 224ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

23 462 360ks

Počet odkoupených podílových listů za období

17 395 339ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

256 445 600,70 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

190 144 882,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 709 661 844,46 CZK

Aktiva celkem

5 739 287 682,89 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,20%

Ostatní

99,80%

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,61%

--

3M

1,49%

0,50%

6M

3,08%

0,51%

12M

6,29%

0,52%

za aktuální rok

0,61%

0,61%

od vzniku fondu

9,08%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,9075 CZK

Fondový kapitál

5 104 051 858,92 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

467 938 658ks

Celkový počet vydaných podílových listů

581 962 543ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

114 023 885ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

29 997 776ks

Počet odkoupených podílových listů za období

12 850 730ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

326 390 750,05 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

139 832 918,25 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 628 187 436,74 CZK

Aktiva celkem

5 671 215 624,71 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,03%

Ostatní

99,97%

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,37%

--

3M

1,43%

0,48%

6M

2,99%

0,50%

12M

6,32%

0,53%

za aktuální rok

6,32%

0,53%

od vzniku fondu

8,42%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,8416 CZK

Fondový kapitál

4 892 032 438,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

450 791 612ks

Celkový počet vydaných podílových listů

551 964 767ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

101 173 155ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

30 179 967ks

Počet odkoupených podílových listů za období

12 527 535ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

326 714 326,54 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

135 571 150,06 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 451 757 943,00 CZK

Aktiva celkem

5 482 958 595,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,75%

Ostatní

99,25%

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,51%

--

3M

1,55%

0,52%

6M

3,14%

0,52%

12M

6,34%

0,53%

za aktuální rok

5,93%

0,54%

od vzniku fondu

8,02%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,8017 CZK

Fondový kapitál

4 678 657 386,21 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

433 139 180ks

Celkový počet vydaných podílových listů

521 784 800ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

88 645 620ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

31 884 728ks

Počet odkoupených podílových listů za období

15 356 708ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

343 454 205,01 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

165 435 885,76 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 067 391 909,34 CZK

Aktiva celkem

5 099 135 894,29 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,35%

Ostatní

99,65%

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,54%

--

3M

1,56%

0,52%

6M

3,18%

0,53%

12M

6,50%

0,54%

za aktuální rok

5,39%

0,54%

od vzniku fondu

7,47%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,7469 CZK

Fondový kapitál

4 477 297 694,61 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

416 611 160ks

Celkový počet vydaných podílových listů

489 900 072ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

73 288 912ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

35 644 743ks

Počet odkoupených podílových listů za období

11 206 812ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

381 993 134,12 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

120 080 041,04 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 859 938 447,04 CZK

Aktiva celkem

4 901 934 282,58 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,38%

Ostatní

99,62%

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,49%

--

3M

1,55%

0,52%

6M

3,12%

0,52%

12M

6,45%

0,54%

za aktuální rok

4,82%

0,54%

od vzniku fondu

6,89%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,6892 CZK

Fondový kapitál

4 192 746 001,35 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

392 173 229ks

Celkový počet vydaných podílových listů

454 255 329ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

62 082 100ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

27 813 531ks

Počet odkoupených podílových listů za období

9 465 169ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

296 550 665,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

100 908 368,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 518 115 243,26 CZK

Aktiva celkem

4 547 441 086,01 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,53%

--

3M

1,56%

0,52%

6M

3,16%

0,53%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

4,31%

0,54%

od vzniku fondu

6,37%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,6370 CZK

Fondový kapitál

3 976 374 699,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

373 824 867ks

Celkový počet vydaných podílových listů

426 441 798ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

52 616 931ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

31 358 350ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 429 860ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

332 696 428,63 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

89 389 102,88 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 308 558 915,90 CZK

Aktiva celkem

4 324 484 068,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,33%

Ostatní

99,67%

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,52%

--

3M

1,59%

0,53%

6M

3,12%

0,52%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,77%

0,54%

od vzniku fondu

5,81%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,5814 CZK

Fondový kapitál

3 712 965 171,24 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

350 896 377ks

Celkový počet vydaných podílových listů

395 083 448ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

44 187 071ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

29 462 831ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 012 652ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

311 039 288,57 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

84 554 970,51 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 002 169 404,43 CZK

Aktiva celkem

4 009 647 282,00 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,18%

Ostatní

99,82%

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,51%

--

3M

1,55%

0,52%

6M

3,23%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,23%

0,54%

od vzniku fondu

5,26%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,5264 CZK

Fondový kapitál

3 467 890 190,23 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

329 446 198ks

Celkový počet vydaných podílových listů

365 620 617ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

36 174 419ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

38 326 245ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 560 439ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

402 374 432,79 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

89 863 942,35 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 746 063 046,11 CZK

Aktiva celkem

3 778 843 691,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,56%

--

3M

1,57%

0,52%

6M

3,11%

0,52%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,70%

0,54%

od vzniku fondu

4,73%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,4732 CZK

Fondový kapitál

3 138 623 835,64 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

299 680 392ks

Celkový počet vydaných podílových listů

327 294 372ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

27 613 980ks

Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

31 931 002ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 529 110ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

334 585 437,32 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

68 174 764,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 385 319 413,25 CZK

Aktiva celkem

3 415 742 035,69 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,23%

Ostatní

99,77%

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,48%

--

3M

1,50%

0,50%

6M

3,22%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,14%

0,53%

od vzniku fondu

4,15%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,4153 CZK

Fondový kapitál

2 857 651 050,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

274 278 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

295 363 370ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

21 084 870ks

Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

33 311 748ks

Počet odkoupených podílových listů za období

4 531 927ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

346 153 004,50 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

47 065 213,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 056 938 275,22 CZK

Aktiva celkem

3 085 770 743,31 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,19%

Ostatní

99,81%

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,53%

--

3M

1,65%

0,55%

6M

3,23%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,65%

0,55%

od vzniku fondu

3,66%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,3660 CZK

Fondový kapitál

2 544 845 487,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

245 498 679ks

Celkový počet vydaných podílových listů

262 051 622ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

16 552 943ks

Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

38 628 822ks

Počet odkoupených podílových listů za období

5 714 938ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

399 333 766,56 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

59 088 814,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 778 744 447,52 CZK

Aktiva celkem

2 813 858 287,32 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,29%

Ostatní

99,71%

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,48%

--

3M

1,51%

0,50%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,11%

0,56%

od vzniku fondu

3,11%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,3109 CZK

Fondový kapitál

2 191 950 938,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

212 584 795ks

Celkový počet vydaných podílových listů

223 422 800ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

10 838 005ks

Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

35 903 389ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 271 431ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

369 151 638,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

33 643 911,30 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 348 985 022,41 CZK

Aktiva celkem

2 393 895 053,75 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

1,38%

Ostatní

98,62%

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,63%

--

3M

1,69%

0,56%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,63%

0,63%

od vzniku fondu

2,62%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,2616 CZK

Fondový kapitál

1 846 598 624,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

179 952 837ks

Celkový počet vydaných podílových listů

187 519 411ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

7 566 574ks

Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

35 805 914ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 834 592ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

366 556 259,24 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

39 266 655,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

1 979 677 652,49 CZK

Aktiva celkem

2 034 501 334,93 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,50%

Ostatní

88,50%

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 12.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,39%

--

3M

1,24%

0,41%

6M

2,72%

0,45%

12M

6,07%

0,51%

za aktuální rok

3,05%

0,44%

od vzniku fondu

12,15%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 12.7.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

11,2153 CZK

Fondový kapitál

340 115 397,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

30 325 922ks

Celkový počet vydaných podílových listů

81 687 313ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

51 361 391ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 12.07.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

3 166 698ks

Počet odkoupených podílových listů za období

5 205 783ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

35 506 592,40 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

58 356 239,16 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 12.7.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 403 714 453,53 CZK

Aktiva celkem

5 421 113 045,47 CZK

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,37%

--

3M

1,28%

0,43%

6M

2,87%

0,48%

12M

6,10%

0,51%

za aktuální rok

2,87%

0,48%

od vzniku fondu

11,96%

0,54%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.6.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

11,1956 CZK

Fondový kapitál

362 438 526,78 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

32 365 007ks

Celkový počet vydaných podílových listů

78 520 615ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

46 155 608ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

114 836ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 672 734ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 283 496,74 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

41 072 992,98 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 454 177 145,50 CZK

Aktiva celkem

5 492 543 569,59 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,29%

Ostatní

99,71%

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,43%

--

3M

1,35%

0,45%

6M

2,89%

0,48%

12M

6,28%

0,52%

za aktuální rok

2,49%

0,50%

od vzniku fondu

11,55%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.5.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

11,1545 CZK

Fondový kapitál

400 703 655,21 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 922 905ks

Celkový počet vydaných podílových listů

78 405 779ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

42 482 874ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

80 487ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 475 494ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

895 745,27 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

94 342 998,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 527 002 937,82 CZK

Aktiva celkem

5 551 869 082,49 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,04%

Ostatní

99,96%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,48%

--

3M

1,41%

0,47%

6M

3,00%

0,50%

12M

6,44%

0,54%

za aktuální rok

2,06%

0,51%

od vzniku fondu

11,07%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.4.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

11,1071 CZK

Fondový kapitál

492 245 044,45 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

44 317 912ks

Celkový počet vydaných podílových listů

78 325 292ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

34 007 380ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

579 147ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 520 356ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 414 114,33 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

16 851 166,95 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 628 066 023,76 CZK

Aktiva celkem

5 658 817 523,91 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,21%

Ostatní

99,79%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,44%

--

3M

1,57%

0,52%

6M

3,09%

0,51%

12M

6,47%

0,54%

za aktuální rok

1,57%

0,52%

od vzniku fondu

10,54%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.3.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

11,0539 CZK

Fondový kapitál

500 514 087,41 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

45 259 121ks

Celkový počet vydaných podílových listů

77 746 145ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

32 487 024ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

87 210ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 705 027ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

962 367,17 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

18 807 079,78 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 703 487 949,63 CZK

Aktiva celkem

5 731 791 208,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,10%

Ostatní

99,90%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,48%

--

3M

1,52%

0,51%

6M

3,16%

0,53%

12M

6,60%

0,55%

za aktuální rok

1,12%

0,56%

od vzniku fondu

10,05%

0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 29.2.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

11,0054 CZK

Fondový kapitál

515 899 533,68 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

46 876 938ks

Celkový počet vydaných podílových listů

77 658 935ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

30 781 997ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

1 392 309ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 368 881ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 268 213,99 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

26 000 045,04 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 709 661 844,46 CZK

Aktiva celkem

5 739 287 682,89 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,20%

Ostatní

99,80%

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,64%

--

3M

1,57%

0,52%

6M

3,24%

0,54%

12M

6,63%

0,55%

za aktuální rok

0,64%

0,64%

od vzniku fondu

9,53%

0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.1.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,9529 CZK

Fondový kapitál

524 135 577,82 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

47 853 510ks

Celkový počet vydaných podílových listů

76 266 626ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

28 413 116ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

4 593 196ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 119 072ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

50 214 602,92 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

88 798 282,48 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

5 628 187 436,74 CZK

Aktiva celkem

5 671 215 624,71 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,03%

Ostatní

99,97%

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,39%

--

3M

1,49%

0,50%

6M

3,14%

0,52%

12M

6,65%

0,55%

za aktuální rok

6,65%

0,55%

od vzniku fondu

8,83%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,8830 CZK

Fondový kapitál

559 725 505,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

51 379 386ks

Celkový počet vydaných podílových listů

71 673 430ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

20 294 044ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

17 107 103ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 585 448ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

185 723 952,38 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

17 230 012,07 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 451 757 943,00 CZK

Aktiva celkem

5 482 958 595,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,75%

Ostatní

99,25%

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,53%

--

3M

1,62%

0,54%

6M

3,29%

0,55%

12M

6,67%

0,56%

za aktuální rok

6,23%

0,57%

od vzniku fondu

8,41%

0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,8410 CZK

Fondový kapitál

388 734 523,13 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 857 731ks

Celkový počet vydaných podílových listů

54 566 327ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

18 708 596ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

745 585ks

Počet odkoupených podílových listů za období

372 056ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

8 044 360,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

4 030 152,70 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 067 391 909,34 CZK

Aktiva celkem

5 099 135 894,29 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,35%

Ostatní

99,65%

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,57%

--

3M

1,64%

0,55%

6M

3,34%

0,56%

12M

6,82%

0,57%

za aktuální rok

5,67%

0,57%

od vzniku fondu

7,83%

0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,7834 CZK

Fondový kapitál

382 640 752,43 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 484 202ks

Celkový počet vydaných podílových listů

53 820 742ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

18 336 540ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

5 243 596ks

Počet odkoupených podílových listů za období

97 807ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

56 400 035,26 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 051 023,17 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 859 938 447,04 CZK

Aktiva celkem

4 901 934 282,58 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,38%

Ostatní

99,62%

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,52%

--

3M

1,62%

0,54%

6M

3,28%

0,55%

12M

6,78%

0,56%

za aktuální rok

5,08%

0,56%

od vzniku fondu

7,23%

0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.9.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,7228 CZK

Fondový kapitál

325 369 241,91 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

30 338 413ks

Celkový počet vydaných podílových listů

48 577 146ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

18 238 733ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

190ks

Počet odkoupených podílových listů za období

800 711ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

2 035,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

8 562 261,64 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 518 115 243,26 CZK

Aktiva celkem

4 547 441 086,01 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,55%

--

3M

1,64%

0,55%

6M

3,33%

0,55%

12M

6,68%

0,56%

za aktuální rok

4,54%

0,57%

od vzniku fondu

6,68%

0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.8.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,6678 CZK

Fondový kapitál

332 184 216,88 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

31 138 934ks

Celkový počet vydaných podílových listů

48 576 956ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

17 438 022ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

5 000 495ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 121 077ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

53 099 987,25 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

11 950 044,92 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 308 558 915,90 CZK

Aktiva celkem

4 324 484 068,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,33%

Ostatní

99,67%

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,55%

--

3M

1,67%

0,56%

6M

3,28%

0,55%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,96%

0,57%

od vzniku fondu

6,09%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.7.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,6093 CZK

Fondový kapitál

289 204 233,19 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

27 259 516ks

Celkový počet vydaných podílových listů

43 576 461ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

16 316 945ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

943 734ks

Počet odkoupených podílových listů za období

47 387ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 999 994,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

500 008,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 002 169 404,43 CZK

Aktiva celkem

4 009 647 282,00 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,18%

Ostatní

99,82%

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,53%

--

3M

1,63%

0,54%

6M

3,40%

0,57%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,40%

0,57%

od vzniku fondu

5,52%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.6.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,5516 CZK

Fondový kapitál

278 172 855,88 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

26 363 169ks

Celkový počet vydaných podílových listů

42 632 727ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

16 269 558ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

5 794 192ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 935 893ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

61 113 977,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

30 900 059,85 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 746 063 046,11 CZK

Aktiva celkem

3 778 843 691,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,58%

--

3M

1,66%

0,55%

6M

3,27%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,85%

0,57%

od vzniku fondu

4,96%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.5.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,4955 CZK

Fondový kapitál

246 695 577,61 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

23 504 870ks

Celkový počet vydaných podílových listů

36 838 535ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

13 333 665ks

Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

4 956 660ks

Počet odkoupených podílových listů za období

543 756ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

51 899 972,02 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

5 680 017,25 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 385 319 413,25 CZK

Aktiva celkem

3 415 742 035,69 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,23%

Ostatní

99,77%

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,51%

--

3M

1,58%

0,53%

6M

3,36%

0,56%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,25%

0,56%

od vzniku fondu

4,35%

0,54%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.4.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,4346 CZK

Fondový kapitál

199 287 224,41 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

19 091 966ks

Celkový počet vydaných podílových listů

31 881 875ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

12 789 909ks

Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

2 469 297ks

Počet odkoupených podílových listů za období

5 906 404ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

25 699 980,73 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

61 367 421,74 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 056 938 275,22 CZK

Aktiva celkem

3 085 770 743,31 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,19%

Ostatní

99,81%

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,56%

--

3M

1,74%

0,58%

6M

3,38%

0,56%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,74%

0,58%

od vzniku fondu

3,82%

0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.3.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,3821 CZK

Fondový kapitál

233 898 960,49 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

22 529 073ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 412 578ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 883 505ks

Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

10 281 003ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 962 397ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

106 399 937,88 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

30 700 014,56 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 778 744 447,52 CZK

Aktiva celkem

2 813 858 287,32 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,29%

Ostatní

99,71%

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,51%

--

3M

1,58%

0,53%

6M

3,24%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,17%

0,58%

od vzniku fondu

3,24%

0,54%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 28.2.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,3241 CZK

Fondový kapitál

157 034 083,54 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

15 210 467ks

Celkový počet vydaných podílových listů

19 131 575ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 921 108ks

Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

4 847 896ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 592 982ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

49 999 986,94 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

26 700 023,12 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 348 985 022,41 CZK

Aktiva celkem

0,00 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

1,38%

Ostatní

98,62%

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,66%

--

3M

1,75%

0,58%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,66%

0,66%

od vzniku fondu

2,72%

0,54%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.1.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,2720 CZK

Fondový kapitál

133 079 028,49 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

12 955 553ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 283 679ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 328 126ks

Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

792 261ks

Počet odkoupených podílových listů za období

993 101ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

8 099 997,24 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 153 365,31 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

1 979 677 652,49 CZK

Aktiva celkem

2 034 501 334,93 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,50%

Ostatní

88,50%

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

Investujte s námi

Realitní fond

Investice podepřené cihlou
a betonem

4 - 6 % ročně
cílový výnos

Fond akciových trhů

Investice do největších
firem světa

9 % ročně
cílový výnos

Peněžní fond

Investiční alternativa
ke spořicímu účtu

3 - 5 % ročně
cílový výnos

Depozitní fond

Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům

3,5 % ročně
cílový výnos