Začíná nová éra spoření na stáří

Od 2. ledna 2024 je možné investovat do našich fondů také v rámci dlouhodobého investičního produktu. Tento nový, daňově zvýhodněný nástroj konečně přináší na český trh efektivní způsob, jak si odkládáním peněz do vhodných investičních produktů může k důchodu přilepšit každý. To vše s daňovou úsporou až 7 200 Kč ročně.

Proč jsou fondy rodiny INVESTIKA
ideální volbou pro zajištění na důchod


Daňová podpora státu
až 7 200 Kč ročně

DIP nabízí možnost odepsat si z daní jakoukoli částku, kterou v rámci DIP investujete, až do výše 48 000 Kč ročně. 

To znamená maximální úsporu až 7 200 Kč za rok na dani z příjmu fyzických osob. Ušetřenou daň si můžete přidat jako bonus do rodinného rozpočtu nebo ji znovu investovat. Podmínkou je mj. odkládání nebo uchování prostředků v rámci DIP po dobu alespoň 10 let a jejich výběr nejdříve v 60 letech. Výběr je možný jak prostřednictvím pravidelné renty, tak i jednorázově.

Využití možnosti příspěvku od zaměstnavatele

Váš zaměstnavatel vám může na DIP přispívat dalšími až 50 tisíci Kč ročně, které nepodléhají zdanění.

Tento příspěvek lze uplatnit buď pouze na DIP, nebo jej rozdělit mezi více daňově zvýhodněných produktů na stáří, včetně např. penzijního spoření. Příspěvek k DIP je skvělým zaměstnaneckým benefitem.

Spolehlivý a renomovaný partner
s oprávněním

DIP mohou poskytovat jen ti účastníci finančního trhu, kteří mají patřičné oprávnění a jsou pro to registrovaní u České národní banky jako investiční společnost INVESTIKA.

Vybírat byste ale měli i podle toho, jak důvěryhodná, stabilní a renomovaná je investiční společnost, do jejichž fondů zamýšlíte investovat. INVESTIKA v roce 2022 překonala hranici 20 miliard korun pod správou, její fondy stále rostou a jsou leadery trhu. Naší filozofií je srozumitelné, transparentní a dostupné investování a to, co slíbíme, také plníme.

S námi se milionářem v důchodu může stát každý

DIP nově umožňuje investovat s daňovou podporou do výnosnějších investičních produktů spoření na stáří než dosud.

Do 1. ledna 2024 to byly pouze penzijní fondy a investiční životní pojištění, které však pro zajištění budoucích důchodců nedokázaly vytvořit dostatečné bohatství. Nově tak lze vybírat třeba i z produktů, které nabízejí cílový výnos přes 7 % ročně a které vás mohou bezpečně dovést k vašemu cíli – bohatšímu důchodu, a to zejména pokud si začnete na staří odkládat co nejdříve.

Pomůžeme vám snížit závislost
na státním důchodu

DIP je klíčem ke snížení závislosti na státním důchodu. Ten se v poměru ke mzdám v příštích 30 letech sníží až na polovinu toho, co dostávají dnešní důchodci.

Důvodem je rostoucí podíl seniorů v české populaci a pokles počtu ekonomicky aktivních obyvatel, kteří důchody financují ze svých daní. Životní úroveň si tak bude muset začít každý dorovnávat z vlastních prostředků. Díky DIP a INVESTICE si takový finanční polštář na důchod můžete vybudovat, a to kombinací vytrvalosti, daňové podpory a dostatečného výnosu.

Umožníme vám využít
faktor času

Čím dříve s námi začnete investovat, tím nižší částku ze svého měsíčního příjmu budete muset odkládat.

Pokud začnete co nejdříve, čas bude vydělávat za vás a vy si můžete díky DIP s daňovou podporou státu vybudovat dostatečné bohatství. Z něho si budete v penzi přilepšovat ke státnímu důchodu a i nadále povedete kvalitní a aktivní život.

Srovnání daňově zvýhodněných produktů spoření na stáří

Pro situaci, kdy byste si 30 let odkládali 1 650 Kč měsíčně.

Dlouhodobý investiční produkt Penzijní připojištění Doplňkové penzijní spoření
Předpokládané roční zhodnocení 7 % 1 % 2,5 %
Částka po 30 letech 2 miliony Kč 830 000 Kč 1,06 milionu Kč
Vyplácení renty 20 000 Kč/měsíc 12 let 4 roky 5 let
Úspora na daních 90 000 Kč žádná žádná
Státní příspěvek žádný 118 800 Kč 118 800 Kč

Co je nutné udělat pro bohatší důchod 

1. Začít využívat DIP co nejdříve, ideálně hned

Proč? Nejvíce totiž vydělávají investice z prvních let. Ty vám např. na 30letém horizontu s 3,5 tisíci korun měsíčně a 7% ročním výnosem vydělají až osminásobek! Čím delší doba investování, tím nižší částku je nutné dávat stranou. 

2. Vybrat si vhodný produkt nebo kombinaci produktů

Vybrat si vhodný produkt nebo kombinaci produktů, tedy takové, které mají dostatečnou výkonnost a rizikovost, jež odpovídá vašemu věku a postoji k riziku. Z portfolia společnosti INVESTIKA nabízíme v rámci DIP tyto fondy: Nabídka produktů z našeho portfolia

3. Vytrvat v DIP alespoň 10 let a vybrat si peníze nejdříve v 60 letech

V případě předčasného výběru prostředků byste museli zpětně dodanit vše, co jste si do té doby odepsali z daní.

Nabídka fondů společnosti INVESTIKA

EFEKTIKA

Fond akciových trhů, který se zaměřuje na investování do jednoho z hlavních akciových indexů S&P 500. Jeho cílový výnos je na základě historické výkonnosti indexu přes 7 % ročně. Jde o konzervativní způsob investování do akcií. 
Více o fondu

INVESTIKA realitní fond

Realitní fond je největším nebankovním fondem tohoto typu v Česku a na Slovensku a díky investování do kvalitních komerčních nemovitostí a jejich pronájmu cílí na stabilní roční výnos 4–6 % ročně.
Více o fondu

MONETIKA

Peněžní fond je výnosnější investiční alternativou ke spořicím účtům. Je podobně jako ony navázán na vývoji klíčové sazby České národní banky, avšak bez limitů na výši investice a jakýchkoli dodatečných podmínek zhodnocení. 
Více o fondu

EUROMONETIKA

Depozitní fond je investiční alternativou k eurovým spořicím účtům. Jeho výnos je navázán na depozitní sazbu Evropské centrální banky. Investiční fond nabízí stejný výnos na jakoukoliv částku bez dodatečných podmínek zhodnocení investice. 
Více o fondu

DYNAMIKA

Fond kvalifikovaných investorů nabízí exkluzivní možnost investování do unikátních developerských projektů, které díky svým špičkovým parametrům přinášejí výnos a zároveň kultivují veřejný prostor. Fond funguje na bázi dlouhodobého výnosu nejméně 6 % ročně bez ohledu na vývoj úrokových sazeb a hospodářského a finančního cyklu. 
Více o fondu


Naše fondy v rámci DIP jsou k dostání u našich finančních partnerů

Jak si v INVESTICE sjednat DIP

Ať už jste naším stávajícím, nebo novým klientem, je nutné uzavřít novou smlouvu o DIP, případně i více smluv  o DIP. Pro uzavření smlouvy o DIP anebo volbu produktů z nabídky INVESTIKA pro investování v rámci DIP kontaktujte prosím svého finančního poradce. Pokud finančního poradce nemáte, můžete si ho vybrat ze seznamu našich obchodních partnerů. Anebo vyplňte náš kontaktní formulář a my se vám rádi ozveme. Ještě v 1. čtvrtletí představíme mobilní aplikaci, s kterou budete moci do našich fondů investovat v rámci i mimo DIP.

Jaké produkty spoření na důchod volí mí vrstevníci nejčastěji?

Neumíte si představit, jak lze DIP v rámci nabídky INVESTIKA využít? Naší filosofií je činit investování srozumitelným a dostupným pro každého. Investování s INVESTIKOU není žádná věda. Víte vždy přesně, do čeho své peníze investujete a co za to můžete očekávat. Pro každého se však hodí něco jiného. Výběr investice v rámci DIP závisí zejména na věku klienta. Přinášíme vám proto čtyři ilustrativní životní situace, v nichž se může najít skoro každý.

usmívající se žena - spoření na důchod - dlouhodobý investiční produkt

Jsem 25letá svobodná žena, která teprve začíná budovat svou kariéru.

Nabízí se dynamická strategie: Je možné například odkládat 500 až 1 500 Kč měsíčně po dobu 30-40 let do dynamického produktu s průměrným 7% ročním zhodnocením (z nabídky INVESTIKA jde o fond akciových trhů EFEKTIKA).

Hlavní poselstvíI pokud nemáte dost volných peněz, začněte aspoň s něčím a jakmile to bude možné, můžete částku navýšit. Čas vydělává za vás! Můžete si dovolit investovat do akcií, které pro které je typická nejen vyšší výnosnost, ale i vyšší kolísavost. Tu je možné vyhladit dostatečně dlouhou dobou, po kterou investujete. 

otec s dcerkou - spoření na důchod - dlouhodobý investiční produkt

Jsem 30letý muž se závazky, hypotékou a manželkou na rodičovské dovolené. 

Možností je například dynamická strategie: Je možné například odkládat 2 500 až 3 500 Kč měsíčně do dynamického produktu s průměrným 7% ročním zhodnocením (z nabídky INVESTIKA jde o fond akciových trhů EFEKTIKA).

Hlavní poselstvíMáte možnost plnohodnotně a relativně pohodlně „nastoupit do vlaku“, aby čas vydělával za vás a dostatečně vykrýval i případná období propadu akciových trhů. Je možné vybrat částku, která vám umožní využívat maximum z daňové podpory (snížení daňového základu až o 48 tis. Kč ročně). 

podnikatelka s počítačem - spoření na důchod - dlouhodobý investiční produkt

Jsem 40letá žena na vrcholu své kariéry, ráda si dopřávám aktivní život.

Možností je například vyvážená strategie: Lze například začít odkládat 12 až 15 tis. Kč měsíčně do portfolia s průměrným 6% ročním výnosem, složeného napůl z konzervativního a dynamického produktu. Z nabídky INVESTIKA jde o INVESTIKA realitní fond a o fond EFEKTIKA. 

Hlavní poselstvíI když optimální čas pro zahájení dlouhodobého investování již pominul, stále je možné se zapojením disciplíny a dostatečně vysoké pravidelně odkládané částky nakumulovat dost peněz na to, abyste se v důchodu měla lépe.

starší muž s foťákem - spoření na důchod - dlouhodobý investiční produkt

Jsem 55letý muž, který si doposud na důchod sám neodkládal. 

Možností je například konzervativní strategie: Můžete si začít odkládat 20tis. Kč měsíčně, a to do portfolia složeného ze 100 % z INVESTIKA realitního fondu s 5% průměrným ročním výnosem.

Hlavní poselstvíZde je dobře vidět, že čas jsou skutečně peníze. Chybějící čas nahrazuje vyšší částka, ale i tak dává investování smysl. Vzhledem k opravdu krátkému horizontu, ve kterém se investuje, je možné volit spíše konzervativnější a jistější strategii, kterou může představovat investice do kvalitních komerčních nemovitostí.

Srovnání daňově podporovaných produktů spoření na stáří

DIP

Pokud si do produktu se 7% ročním výnosem, jaký průměrně očekává např. náš fond EFEKTIKA, budete v rámci DIP po dobu 30 let odkládat měsíčně 1 650 korun, do důchodu budete odcházet se 2 miliony korun. To vám umožní pobírat nad rámec státní penze soukromou měsíční rentu 20 tisíc korun po dobu skoro 12 let. A na daních k tomu ušetříte dalších 90 tisíc korun! 

Penzijní připojištění

Pokud byste si stejných 1 650 korun odkládali po 30 let do penzijního připojištění (které v minulé dekádě vyneslo v průměru jen 1 % ročně a kde si přesto na stáří spoří stále většina Čechů), i se započtením státního příspěvku do důchodu naspoříte 830 tisíc korun. 20tisícové měsíční přilepšení ke státnímu důchodu by vám nevystačilo ani na 4 roky! A na daních navíc neušetříte ani korunu… 

Doplňkové penzijní spoření 

Pokud si zvolíte doplňkové penzijní spoření, se stejným měsíčním vkladem 1 650 korun po dobu 30 let (a průměrným výnosem 2,5 % z posledních let), naspoříte i se započtením státního příspěvku zhruba 1,06 milionu korun. Z toho budete moci čerpat 20tisícovou měsíční rentu pouze necelých 5 let. Ani v tomto případě s danou částkou nedosáhnete na daňové zvýhodnění.

Proč stát přichází s DIP?

Stát chce přimět Čechy, aby se začali sami o své finanční zajištění důchodu starat mnohem více než dosud. Více než 90 % příjmů důchodců zajišťuje stát. Ten potřebuje snižovat závislost seniorů na státu, protože naše populace stárne a důchodový systém bude čelit čím dál většímu tlaku. Důchody tak budou muset být v poměru ke mzdám výrazně nižší než dnes. Pokud se chceme mít v důchodu alespoň stejně jako dnešní senioři, tj. dostávat měsíčně zhruba 50 % průměrné hrubé mzdy je nezbytné, aby lidé začali za účelem renty důchodu odkládat dostatečně vysoké částky po dostatečně dlouhou dobu a dostatečným výnosem.

Dosud je 80 % úspor na důchody umístěno v penzijním připojištění, kde se téměř vůbec nezhodnocují. Za uplynulých 10 let byl jeho průměrný výnos 1 % ročně, což po zohlednění inflace znamená, že se v něm hodnota majetku dokonce snížila o 20 %! To, co se v uplynulých letech nedařilo penzijním fondům, má tedy nově přinést DIP.

Často kladené otázky 

Jak dlouho musím odkládat peníze v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) a kdy si je mohu vybrat?

Pro získání daňové úlevy musíte peníze do DIP odkládat minimálně 10 let a vybrat si je nejdříve v 60 letech. Zákon však stanoví i další případy, kdy je nutné vracet již poskytnutou daňovou podporu.

Do čeho lze investovat v rámci DIP?

 V rámci DIP můžete investovat do podílových listů investičních fondů, veřejně obchodovaných akcií, dluhopisů či nástrojů peněžního trhu.

Jaké daňové výhody nabízí DIP?

DIP umožňuje odečíst si ze základu daně investice až do výše 48 tisíc Kč ročně, což přináší maximální roční úsporu na dani z příjmů 7 200 Kč. Po splnění tzv. časového testu se vyhnete také dani z výnosu.  Zároveň je možné pro účely DIP využít i daňově osvobozený příspěvek zaměstnavatele, a to až do výš 50 tisíc Kč ročně.

Musím v rámci DIP investovat jen do jednoho produktu?

Nemusíte. Možné je vybrat si jeden nebo hned několik investičních produktů, do kterých budete v rámci DIP investovat. Možné je uzavřít také více smluv k investování nebo DIP kombinovat s penzijním připojištěním, penzijním spořením či životním investičním pojištěním. Na všechny tyto produkty spoření na stáří dohromady se vztahuje daňové zvýhodnění až 48 tisíc korun ročně a příspěvek zaměstnavatele až 50 tisíc korun ročně.  

Jsem už vaším klientem. Musím v rámci DIP začít investovat od nuly? 

Rozhodně ne. Možné je začít investovat v rámci DIP jak do zcela nového produktu, tak do svého nově založené smlouvy o DIP převést sumu již dříve zainvestovanou do fondů z nabídky společnosti INVESTIKA či odjinud. Upozorňujeme pouze, že se minimální doba investování 10 let začne počítat i pro tyto přesunuté a dříve nakumulované finanční prostředky až okamžikem založení DIP.

Proč je nutné odkládat si na důchod? Současní důchodci to také nedělali…

Investování na důchod bude klíčové pro zajištění bezstarostného a aktivně prožitého důchodu, zejména s ohledem na trend stárnutí populace a prohlubující se nerovnováhu mezi příjmy a výdaji státního důchodového systému. Důchody budou muset být v poměru ke mzdám nižší než dnes, a proto bude nutné, aby budoucí senioři financovali část svých životních nákladů z vlastních zdrojů.

Jaký přínos má začít si odkládat peníze na důchod už teď, když mi je teprve 25 let?

Včasný start umožňuje využít "úroky z úroků", tedy opakované zhodnocování částky navyšující se o výnosy z nich. Budete moci investovat do výnosnějších produktů, které však vyžadují dostatečně dlouhý investiční horizont, a odkládat výrazně nižší částku, než když začnete investovat až v pozdějším věku. Zde skutečně platí, že čas jsou peníze. 

Jakou změnu přináší DIP do III. pilíře?

DIP přináší možnost využít daňové zvýhodnění na investice do výnosnějších produktů než do penzijních fondů či investičního životního pojištění. DIP navíc na rozdíl od penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření umožňuje odečíst si ze základu daně z příjmu příspěvky od první koruny až do 48 000 Kč ročně (s maximální daňovou úsporou 7 200 Kč).

Právní upozornění
Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platné k 29. 12. 2023 včetně údajů zde uvedených. Informace uvedené v tomto textu mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněna na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz.

Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.

Společnost dále upozorňuje, že EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal, nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi Eurozóny.

Chci získat více informací