Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Efektivní cesta k bohatšímu důchodu

Začíná nová éra spoření na stáří

Od počátku roku 2024 je možné investovat do našich fondů také v rámci dlouhodobého investičního produktu. Tento nový, daňově zvýhodněný nástroj spoření na stáří konečně přináší na český trh efektivní způsob, jak si odkládáním peněz do vhodných investičních produktů může k důchodu přilepšit každý. To vše s daňovou úsporou až 7 200 Kč ročně!

Proč jsou fondy rodiny INVESTIKA
ideální volbou pro zajištění na důchod

Daňová podpora státu
až 7 200 Kč ročně

Dlouhodobý investiční produkt umožňuje odepsat si z daní jakoukoli částku, kterou v rámci DIP investujete, a to až do výše 48 000 Kč ročně.

Zobrazit více

To znamená maximální úsporu 7 200 Kč za rok na dani z příjmů fyzických osob. Ušetřenou daň si můžete přidat jako bonus do rodinného rozpočtu nebo ji znovu investovat. Podmínkou daňové úspory je mimo jiné odkládání nebo uchování prostředků v rámci DIP po dobu alespoň 10 let a jejich výběr nejdříve v 60 letech. Výběr je možný jak prostřednictvím pravidelné renty, tak i jednorázově.

Využití možnosti příspěvku od zaměstnavatele

Váš zaměstnavatel vám může na dlouhodobý investiční produkt přispívat dalšími až 50 000 Kč ročně, které nepodléhají zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Zobrazit více
  1. Tento příspěvek lze uplatnit buď pouze na DIP, nebo jej rozdělit mezi více daňově zvýhodněných produktů na stáří, včetně například penzijního spoření. Příspěvek k DIP je skvělým zaměstnaneckým benefitem!

Spolehlivý a renomovaný partner s oprávněním

DIP investice mohou poskytovat jen ti účastníci finančního trhu, kteří mají patřičné oprávnění a jsou za tímto účelem registrovaní u České národní banky. Investiční společnost INVESTIKA všechny podmínky splňuje.

Zobrazit více

Vybírat byste ale měli i podle toho, jak důvěryhodná, stabilní a renomovaná je investiční společnost, do jejíž fondů zamýšlíte investovat. INVESTIKA již v roce 2023 překonala hranici 20 miliard korun pod správou, její fondy stále rostou a jsou leadery trhu. Naší filozofií je srozumitelné, transparentní a dostupné investování. A to, co slíbíme, vždy také plníme.

S námi se může stát milionářem v důchodu každý

DIP nově umožňuje investovat s daňovou podporou do výnosnějších investičních produktů zajištění na stáří než dosud.

Zobrazit více

Do 1. ledna 2024 to byly pouze penzijní fondy a investiční životní pojištění, které však lidem pro zajištění budoucích důchodců nedokázaly vytvořit dostatečné bohatství. Nově tak lze vybírat třeba i z produktů, které nabízejí cílový výnos 9 % ročně a které vás mohou bezpečně dovést k vašemu cíli – bohatšímu důchodu, a to zejména pokud si začnete na staří odkládat co nejdříve.

Pomůžeme vám snížit závislost na státním důchodu

DIP investice jsou klíčem ke snížení závislosti na státním důchodu. Ten se v poměru ke mzdám v příštích 30 letech sníží až na polovinu toho, co dostávají dnešní důchodci.

Zobrazit více

Důvodem je rostoucí podíl seniorů v české populaci a pokles počtu ekonomicky aktivních obyvatel, kteří důchody financují ze svých daní. Životní úroveň si tak bude muset začít každý dorovnávat z vlastních prostředků. Díky DIP a INVESTICE si takový finanční polštář na důchod můžete vybudovat i vy, a to kombinací vytrvalosti, daňové podpory a dostatečného výnosu.

Umožníme vám využít faktor času

Čím dříve s námi začnete investovat, tím nižší částku ze svého měsíčního příjmu budete muset odkládat, abyste si ve stáří užili bohatší a plnohodnotný důchod. 

Zobrazit více

Pokud začnete co nejdříve, čas bude vydělávat za vás a vy si můžete díky DIP s daňovou podporou státu vybudovat i s relativně malou, avšak pravidelně odkládanou částkou dostatečné bohatství. Z něj si budete v penzi přilepšovat ke státnímu důchodu a i nadále povedete kvalitní a aktivní život.

Rozdíly v produktech spoření na důchod
od 1.7.2024

Pro situaci, kdy byste si 30 let odkládali 1 650 Kč měsíčně.
Průměrná měsíční investice retailového investora do investičních fondů obhospodařovaných obchodní společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“).

Dlouhodobý investiční produkt

Penzijní připojištění

Doplňkové penzijní spoření

Předpokládané roční zhodnocení

11,60 %
Na příkladu investice do produktu navázaného na akciový index S&P 500 a jeho výkonnosti za období 1.1.2013 – 31.12.2023.
1,17 %
Průměrná výše výnosnosti produktů penzijního připojištění za období od 1.1.2013 do 31.12.2023, zdroj: Zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění v penzijních (1995 až 2012) a transformovaných (od 2013) fondech v %, zveřejněno Asociací penzijních společností ČR (viz zde) a Transformované fondy – 4. čtvrtletí 2023, zveřejněno Asociací penzijních společností ČR (viz zde) zveřejněno Asociací penzijních společností ČR.
2,79 %
Průměrná výše výnosnosti produktů doplňkového penzijního spoření za období od 1.1.2013 do 31.12.2023, zdroj: Výnos fondů DPS (%), zveřejněno Asociací penzijních společností ČR (viz. zde) a další data za jednotlivé fondy.

Částka po 30 letech

4,93 milionu Kč

853 tisíc Kč

1,12 milionu Kč

Vyplácení renty 20 000 Kč/měsíc

bez omezení

4 roky

5 let

Úspora na daních

89 100 Kč

žádná

žádná

Státní příspěvek

žádný

118 800 Kč

118 800 Kč

„Společnost si dovoluje upozornit, že výše uvedené shrnutí produktů spoření na důchod znázorňuje pouze modelovou situaci, nelze jej považovat za kompletní shrnutí vlastností jednotlivých produktů, přičemž dochází ke srovnání produktů s odlišným charakterem. Výše uvedené informace jsou platné od 1.7.2024. Společnost upozorňuje, že potenciální klient má možnost uplatnit daňový odpočet v součtu za další možné daňově podporované produkty na stáří a platí, že snížení daňového základu by klient mohl uplatnit do maximálního limitu, který se vztahuje na všechny tyto produkty společně. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a jedná se o maximální možné zvýhodnění, které se může v budoucnosti měnit. Informace o státním příspěvku se nevztahuje na starobní důchodce. Výše státního příspěvku vychází z platné legislativy k 1.7.2024 a jeho výše se v budoucnu může v budoucnu změnit. Uvedená předpokládaná roční výnosnost vychází z výnosnosti fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, která vychází z historických dat od vzniku fondu v dubnu 2023 s přihlédnutím k výnosům podkladových aktiv fondu. Výnosnost jiných fondů nabízených Společností se liší. Společnost upozorňuje, že údaje o předchozí výkonnosti nejsou zárukou výnosů budoucích ani zárukou budoucího vývoje, které mohou kolísat v závislosti na aktuálním vývoji finančních trhů a dalších faktorech. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. Kompletní informace o předpokládané budoucí výkonnosti EFEKTIKA, otevřený podílový fond, lze nalézt ve Sdělení klíčových informací k danému fondu. Informace o výkonnosti a vlastnostech penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vychází z dostupných internetových zdrojů a průměrných hodnot těchto produktů na trhu, přičemž konkrétní hodnoty se mohou u jednotlivých konkrétních produktů lišit.“

Co je nutné udělat pro bohatší důchod 

Začít využívat DIP co nejdříve, ideálně hned

Proč? Nejvíce totiž vydělávají investice z prvních let. Ty vám například na 30letém horizontu s 3,5 tisíci korun měsíčně a 9% ročním výnosem vydělají až osminásobek! Čím delší doba investování, tím nižší částku je nutné dávat stranou.


Vybrat si vhodný produkt nebo kombinaci produktů

Vybrat si vhodný produkt nebo kombinaci produktů, tedy takové, které mají dostatečnou výkonnost a rizikovost, jež odpovídá vašemu věku a postoji k riziku. Z portfolia společnosti INVESTIKA nabízíme v rámci DIP tyto fondy: Nabídka produktů z našeho portfolia


Vytrvat v DIP alespoň 10 let a vybrat si peníze nejdříve v 60 letech

V případě předčasného výběru prostředků byste museli zpětně doplatit vše, co jste si do té doby odečetli z daní.


Nabídka fondů společnosti INVESTIKA

EFEKTIKA

Fond akciových trhů, který se zaměřuje na investování do jednoho z hlavních akciových indexů S&P 500. Jeho cílový výnos je na základě historické výkonnosti indexu přes 9 % ročně. Jde o konzervativní způsob investování do akcií.


INVESTIKA realitní fond

Realitní fond je největším nebankovním fondem tohoto typu v Česku a na Slovensku. Díky investování do kvalitních komerčních nemovitostí a jejich dlouhodobém pronájmu bonitním nájemcům cílí na stabilní roční výnos 4–6 % ročně.


MONETIKA

Peněžní fond je výnosnější investiční alternativou ke spořicím účtům. Je podobně jako ony navázán na vývoj klíčové sazby České národní banky, avšak bez limitů na výši investice a bez jakýchkoli dodatečných podmínek zhodnocení.


EUROMONETIKA

Depozitní fond je investiční alternativou k eurovým spořicím účtům. Jeho výnos je navázán na depozitní sazbu Evropské centrální banky. Investiční fond nabízí stejný výnos z jakékoli částky bez dodatečných podmínek zhodnocení investice. 


DYNAMIKA

Fond kvalifikovaných investorů nabízí exkluzivní možnost investování do unikátních developerských projektů, které díky svým špičkovým parametrům přinášejí výnos a zároveň kultivují veřejný prostor. Fond funguje na bázi dlouhodobého výnosu nejméně 6 % ročně bez ohledu na vývoj úrokových sazeb a hospodářského cyklu.


Jak na to

Jak si v INVESTICE sjednat DIP?

Ať už jste naším stávajícím, nebo novým klientem, je vždy nutné uzavřít novou smlouvu o dlouhodobém investičním produktu nebo klidně i více smluv  o DIP. Pro uzavření smlouvy o DIP nebo volbu produktů z nabídky INVESTIKA pro investování v rámci DIP kontaktujte prosím svého finančního poradce. Pokud finančního poradce nemáte, můžete si ho vybrat ze seznamu našich obchodních partnerů. Anebo vyplňte náš kontaktní formulář a my se vám rádi ozveme. V případě, že se chcete do spoření na stáří pustit sami, je vám k dispozici mobilní aplikace, která vám pomůže vše správně nastavit.

Mobilní aplikace

Mějte své investice vždy pod palcem!

Stáhněte si aplikaci

Jaké produkty spoření na důchod volí mí vrstevníci nejčastěji?

Neumíte si představit, jak lze DIP v rámci nabídky INVESTIKA využít? Naší filozofií je činit investování srozumitelným a dostupným pro každého. Investování s INVESTIKOU není žádná věda. Víte vždy přesně, do čeho své peníze investujete a co za to můžete očekávat. Pro každého se však hodí něco jiného. Výběr investice v rámci DIP závisí zejména na věku klienta. Přinášíme vám proto čtyři ilustrativní životní situace, v nichž se může najít skoro každý.

Jsem 25letá svobodná žena, která teprve začíná budovat svou kariéru.

Nabízí se dynamická strategie: Je možné například odkládat 500 až 1 500 Kč měsíčně po dobu 30-40 let do dynamického produktu s průměrným 9% ročním zhodnocením (z nabídky INVESTIKA jde o fond akciových trhů EFEKTIKA).

Zobrazit více

I pokud nemáte dost volných peněz, začněte alespoň s něčím, a jakmile to bude možné, můžete částku navýšit. Čas vydělává za vás! Můžete si dovolit investovat do akcií, pro které je typická nejen vyšší výnosnost, ale i vyšší kolísavost. Tu je možné vyhladit dostatečně dlouhou dobou, po kterou investujete.

Jsem 35letý muž se závazky, hypotékou a manželkou na rodičovské dovolené.

Možností je například dynamická strategie: Je možné odkládat například 2 500 až 3 500 Kč měsíčně do dynamického produktu s průměrným 9% ročním zhodnocením (z nabídky INVESTIKA jde o fond akciových trhů EFEKTIKA).

Zobrazit více

Máte stále možnost plnohodnotně a relativně pohodlně „nastoupit do vlaku“, aby čas vydělával za vás a dostatečně vykrýval i případná období propadu akciových trhů. Je možné vybrat částku, která vám umožní využívat maximum z daňové podpory (snížení daňového základu až o 48 000 Kč ročně, a tedy úspora na dani z příjmů až 7 200 Kč za rok). 

Jsem 45letá žena na vrcholu své kariéry, ráda si dopřávám aktivní život.

Možností je zde vyvážená strategie: Lze například začít odkládat 12 až 15 tis. Kč měsíčně do portfolia s průměrným 6% ročním výnosem, složeného napůl z konzervativního a dynamického produktu. Z nabídky INVESTIKA jde o INVESTIKA realitní fond a fond EFEKTIKA. 

Zobrazit více

I když optimální čas pro zahájení dlouhodobého investování již pominul, stále je možné se zapojením disciplíny a dostatečně vysoké pravidelně odkládané částky shromáždit dost peněz na to, abyste se v důchodu měla lépe.

Jsem 55letý muž, který si doposud na důchod sám neodkládal. 

Možností je zde například konzervativní strategie: Můžete si začít odkládat 20 000 Kč měsíčně, a to do portfolia složeného ze 100 % z INVESTIKA realitního fondu s 5% průměrným ročním výnosem.

Zobrazit více

Zde je dobře vidět, že čas jsou skutečně peníze. Chybějící čas nahrazuje vyšší částka, ale i v tomto případě dává investování smysl. Vzhledem k opravdu krátkému horizontu, ve kterém se investuje, je možné volit spíše konzervativnější a jistější strategii, kterou může představovat investice do kvalitních komerčních nemovitostí.

Srovnání daňově podporovaných produktů spoření na důchod

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Pokud si do produktu navázaného na index S&P 500 (jako je např. náš investiční fond EFEKTIKA) s průměrným 11,6% ročním výnosem budete v rámci DIP po dobu 30 let odkládat měsíčně 1 650 korun, do důchodu budete odcházet se 4,93 miliony korun. To vám umožní pobírat nad rámec státní penze soukromou měsíční rentu 20 tisíc korun bez omezení. Portfolio se vám bude nadále zhodnocovat více, než kolik z něho vyberete. Vaši dědici tak jednou celou částku můžou zdědit. Na daních k tomu ušetříte dalších 89 100 korun, které můžete buď investovat, nebo utratit za cokoli!


Penzijní připojištění

Pokud byste si stejných 1 650 korun odkládali po 30 let do penzijního připojištění (které v minulých 11 letech vyneslo v průměru jen 1,17 % ročně a kde si přesto na stáří spoří stále většina Čechů), i se započtením státního příspěvku naspoříte do důchodu 853 tisíc korun. 20tisícové měsíční přilepšení ke státnímu důchodu by vám nevystačilo ani na 4 roky! A na daních navíc neušetříte ani korunu.


Doplňkové penzijní spoření

Pokud si zvolíte doplňkové penzijní spoření, se stejným měsíčním vkladem 1 650 korun po dobu 30 let (a průměrným výnosem 2,79 % za posledních 11 let), naspoříte i se započtením státního příspěvku zhruba 1,12 milionu korun. Z toho budete moci čerpat 20tisícovou měsíční rentu pouze necelých 5 let. Ani v tomto případě s danou částkou nedosáhnete na daňové zvýhodnění.

Proč stát přichází s DIP?

Stát chce přimět občany, aby se začali sami o své finanční zajištění důchodu starat mnohem více než dosud. Více než 90 % příjmů důchodců dnes zajišťuje stát. Ten však potřebuje snižovat závislost seniorů na státu, protože naše populace stárne a důchodový systém čelí čím dál většímu tlaku kvůli rostoucím výdajům a klesajícím příjmům. Důchody tak budou muset být v poměru ke mzdám výrazně nižší než dnes.

Zobrazit více

Pokud se chcete mít v důchodu alespoň stejně jako dnešní senioři, to znamená dostávat měsíčně zhruba 50 % průměrné hrubé mzdy, je nezbytné, abyste si začali za účelem renty v důchodu odkládat dostatečně vysoké částky po dostatečně dlouhou dobu a s dostatečným výnosem. Dosud je 80 % úspor na důchody stále umístěno v penzijním připojištění, to znamená ve starých (transformovaných) penzijních fondech, Tam se však téměř vůbec nezhodnocují. V letech 2013–2022 byl jejich průměrný výnos 1 % ročně, což po zohlednění inflace znamená, že se v nich hodnota majetku dokonce snížila o 20 %! To, co se v uplynulých letech nedařilo penzijním fondům, má teď nově přinést DIP.

Často kladené dotazy

Jak dlouho musím odkládat peníze v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) a kdy si je mohu vybrat?

Pro získání daňové úlevy musíte peníze do DIP odkládat minimálně 10 let a vybrat si je nejdříve v 60 letech. Zákon však stanoví i další případy, kdy je nutné vracet již poskytnutou daňovou podporu.

Do čeho lze investovat v rámci DIP?

 V rámci DIP můžete investovat do veřejně obchodovaných cenných papírů, například do podílových listů investičních fondů, akcií, dluhopisů či nástrojů peněžního trhu.

Jaké daňové výhody nabízí DIP?

DIP umožňuje odečíst si ze základu daně z příjmů fyzických osob investici až do výše 48 000 Kč ročně, což přináší maximální roční úsporu na dani z příjmů 7 200 Kč. Po splnění tzv. časového testu se vyhnete také dani z výnosu. Zároveň je možné pro účely DIP využít i daňově osvobozený příspěvek zaměstnavatele, a to až do výše 50 000 Kč ročně.

Musím v rámci DIP investovat jen do jednoho produktu?

Nemusíte. Můžete si vybrat jeden nebo hned několik investičních produktů, do kterých budete v rámci DIP investovat. Možné je uzavřít také více smluv k investování nebo DIP kombinovat s penzijním připojištěním, penzijním spořením či životním investičním pojištěním. Na všechny tyto produkty spoření na důchod dohromady se vztahuje daňové zvýhodnění až 48 tisíc korun ročně a příspěvek zaměstnavatele až 50 tisíc korun ročně.

Jsem už vaším klientem. Musím v rámci DIP začít investovat od nuly?

Rozhodně ne. Možné je v rámci DIP začít investovat jak do zcela nového produktu, tak do své nově založené smlouvy o DIP převést sumu, kterou jste již dříve zainvestovali do fondů z rodiny INVESTIKA či odjinud. Upozorňujeme pouze, že se minimální doba investování 10 let začne počítat i pro tyto přesunuté a dříve naakumulované finanční prostředky až okamžikem založení DIP.

Proč je nutné odkládat si na důchod? Současní důchodci to také nedělali…

Investování na důchod je klíčové pro zajištění bezstarostného a aktivně prožitého důchodu, zejména s ohledem na trend stárnutí populace a prohlubující se nerovnováhu mezi příjmy a výdaji státního důchodového systému. Důchody v poměru ke mzdám budou muset být v budoucnu nižší než dnes, a proto bude nutné, aby budoucí senioři financovali část svých životních nákladů z vlastních zdrojů.

Jaký přínos má začít si odkládat peníze na důchod už teď, když mi je teprve 25 let?

DIP přináší možnost využít daňové zvýhodnění na investice do výnosnějších produktů než do penzijních fondů či investičního životního pojištění. DIP navíc na rozdíl od penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření umožňuje odečíst si ze základu daně z příjmu příspěvky od první koruny až do 48 000 Kč ročně (s maximální daňovou úsporou 7 200 Kč).

Jakou změnu přináší DIP do III. pilíře?

DIP přináší možnost využít daňové zvýhodnění na investice do výnosnějších produktů než do penzijních fondů či investičního životního pojištění. DIP navíc na rozdíl od penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření umožňuje odečíst si ze základu daně z příjmu příspěvky od první koruny až do 48 000 Kč ročně (s maximální daňovou úsporou 7 200 Kč).

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. včetně údajů zde uvedených. Informace uvedené v tomto textu mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněna na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.

Společnost dále upozorňuje, že EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal, nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi Eurozóny.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.