O Společnosti investika

Nabízíme investice do srozumitelných fondů

Jen pokud rozumíte tomu, co děláte, můžete dělat správná rozhodnutí. Proto vám přinášíme přehledné a srozumitelné portfolio našich pěti hlavních produktů, které vám otevírají cestu k bezpečnému investování a vaší finanční nezávislosti.

25,6 mld. CZK

fondový kapitál

pod správou

92 tis.

investorů

Vize společnosti

Bohatší budoucnost pro naše klienty

Každý z nás chce, aby jeho peníze získávaly během času na hodnotě, a ne naopak. Zatímco na klasických bankovních účtech nedostáváte z uložených financí nic navíc a ze spořicích často mnohem méně, než byste měli, investice vám otevírají dveře k bohatší budoucnosti. Zajistí vaše děti, pomohou vám při pořízení vlastního bydlení, a hlavně vám jednou umožní užít si bohatší důchod. 

V INVESTICE věříme v to, že investování má být pro všechny. Nejen pro vyvolené, kteří rozumí fungování finančních trhů či složitých investičních nástrojů. Proto nabízíme jednoduché a transparentní produkty, kterým porozumí každý během 10 minut u šálku kávy.

Transparentní produkty

Své produkty neschováváme za složité výpočty a módní či nesrozumitelné pojmy. Strategii, podmínky a výhody najdete u každého produktu transparentně a srozumitelně napsané. V naší kalkulačce nebo v mobilní aplikaci si navíc můžete namodelovat, co vám naše fondy mohou přinést do budoucna.

Zajištění na důchod

V budoucnu se důchody v poměru k průměrné mzdě budou snižovat a je na nás, abychom si na penzi začali včas a dostatečně spořit. Prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu, státem daňově podporovaného produktu na stáří, nabízíme všem mladým a lidem středního věku šanci na důstojný důchod. 

Profesionální správa fondů

Nákup konkrétních investičních nástrojů nebo výběr vhodných investičních nemovitostí si žádá znalosti a čas. Při investování do našich fondů nemusíte nic z toho řešit. O vaše portfolio se postarají zkušení fondoví manažeři, kteří hlídají vše za vás.

Administrace fondů třetích stran

Řešení pro ty, kteří chtějí svěřit administraci vlastních fondů profesionálům.

Hodnoty, na kterých stavíme

Srozumitelnost

Věříme, že teprve ve chvíli, kdy investování porozumíte, se můžete rozhodnout správně. Proto nabízíme investice do produktů, které snadno pochopíte a kterým můžete důvěřovat.

Dostupnost

Investování není jen pro úzkou elitu vyvolených. V našich fondech může investovat každý už od 100 Kč pravidelně nebo jednorázově.

Profesionalita

Ve fondech pracují profesionálové, kteří se starají o vaše portfolio. Vy tak nemusíte neustále něco sledovat ani složitě přenastavovat.

Lidé v investice

Rozumíme světu investování

Petr Čížek

Předseda představenstva

Jeden ze zakladatelů společnosti INVESTIKA s více než dvěma desítkami let zkušeností ve finančním a realitním sektoru. V čele společnosti stojí od roku 2015, odkud odpovídá za strategické plánování a řízení akviziční činnosti společnosti INVESTIKA.

Zobrazit více

Po studiu na Národohospodářské fakultě na Vysoké škole ekonomické v Praze působil Petr do roku 2007 v pražské pobočce nadnárodní banky HSBC Bank plc. Podílel se zde na mnoha transakcích mezinárodních i českých společností, včetně syndikované garance na zajištění financování výstavby Terminálu 2 pražského letiště.

Po odchodu z bankovního sektoru v roce 2007 spoluzaložil společnost Bohemia Real Estate Investments (BREI), která se věnuje vyhledávání investičních příležitostí na realitním trhu v České republice a střední Evropě. V roce 2008 s touto společností realizoval odkup více než 300 nemovitostí, jež do té doby vlastnila společnost Telefónica O2. Petr Čížek na transakci spolupracoval se svým bratrem Janem Čížkem, současným předsedou dozorčí rady společnosti INVESTIKA, a Milanem Růžičkou, současným místopředsedou představenstva INVESTIKY.

Mezi lety 2008 a 2015 se Petr Čížek v pozici investičního manažera věnoval rozvoji akciové společnosti Immotel a.s., která vlastní a aktivně obhospodařuje portfolio nemovitostí v různých regionech České republiky. V roce 2015 spoluzaložil společnost INVESTIKA investiční společnost, a.s. a INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, který se postupně stal jedním z největších domácích fondů kolektivního investování na trhu. Od vzniku společnosti působí jako předseda jejího představenstva. Klade si za cíl odbourávat obavy z investování  pomocí nabídky jednoduchých a srozumitelných produktů.

Milan Růžička

Místopředseda představenstva 

Má za sebou bohaté zkušenosti z oblasti finančních trhů, obchodování s cennými papíry, realitního trhu a developmentu. Od roku 2015 působí jako místopředseda představenstva v INVESTICE, kterou spoluzaložil. Zaměřuje se na finanční řízení a řízení rizik.

Zobrazit více

Je absolventem Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Po několikaletém angažmá v České spořitelně a složení makléřských zkoušek v roce 1993 se stal členem makléřského oddělení v pražské pobočce Všeobecné úverové banky a později též v Československé obchodní bance. Poté, co v roce 1999 odešel z bankovního sektoru, založil spolu s Janem Čížkem společnost INTERLIFE, s.r.o., která se zabývá investičním zprostředkováním.

Od roku 2006 působí na pozici předsedy představenstva akciové společnosti Rentera, která se primárně zaměřuje na investice do nemovitostí s dlouhodobými nájemními vztahy a na  hotelnictví. Od roku 2012 je předsedou představenstva akciové společnosti REALACTIVA zabývající se developerskou činností. Milan Růžička je taktéž předsedou kontrolní komise České asociace společností finančního poradenství a zprost
ředkování (ČSAF). Od roku 2015 zastává pozici místopředsedy představenstva investiční společnosti INVESTIKA, kde odpovídá za finanční řízení a řízení rizik.

Ivo Šilha

Člen představenstva

Společnosti INVESTIKA poskytuje odborné právní služby již od roku 2017. Specializuje se na finanční právo v oblasti kolektivního investování a kapitálových trhů. Členem představenstva se stal v roce 2024. Odpovídá za úsek právní a compliance. 

Zobrazit více

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích působil nejprve jako advokátní koncipient v českých advokátních kancelářích zaměřených mimo jiné na právo kolektivního investování a kapitálových trhů. 

Po složení advokátních zkoušek v roce 2013 pokračoval v advokátní praxi v českých advokátních kancelářích, které se zabývaly poskytováním odborných právních služeb českým finančním institucím, včetně investičních společností a obchodníků s cennými papíry. Od roku 2023 je partnerem advokátní kanceláře specializující se na finanční právo.

V rámci své odborné praxe působil mimo jiné jako interní auditor investiční společnosti, člen výboru pro audit samosprávného investičního fondu obchodovaného na regulovaném trhu či jako součást týmu poskytujícího služby finančním institucím zejména v oblasti compliance.

S investiční společností INVESTIKA spolupracuje od roku 2017, přičemž v rámci spolupráce poskytuje zejména odborné právní služby v oblasti compliance a veřejnoprávní regulace, které dopadají na činnost investiční společnosti a jí spravovaných investičních fondů.

Jaroslav Kysela

Člen představenstva

Do představenstva společnosti nastoupil v roce 2024 s dvacetiletou zkušeností v investičním bankovnictví převážně ze zahraničí, včetně londýnské City, rakouských bankovních domů a chorvatského investičního trhu. Je odpovědný za oblast portfolio managementu.

Zobrazit více

Je absolventem oboru Evropská politická ekonomie na London School of Economics and Political Sciences a University of York, kde vystudoval ekonomii a finance.  

Svou pracovní kariéru zahájil jako analytik akciových trhů v Bear Stearns v Londýně. Poté zastával pozici relationship manažera pro korporátní klienty HSBC Bank v Praze a regionálního manažera pro ČR a SR ve vídeňské centrále Volksbank Investments. 

V rámci své další praxe působil jako ředitel investic v českém fondu soukromého kapitálu Jet Investment a v letech 2015–2022 jako prokurista a manažer pro region střední a východní Evropy v Raiffeisen Centrobank AG ve Vídní. Následně byl generálním ředitelem a managing partnerem v českém obchodníkovi s cennými papíry a zároveň ředitelem a spolumajitelem chorvatské investičně-poradenské společnosti. 

Mezi jeho další odbornosti patří řízení kapitálových účastí a investic, řízení mezinárodních obchodů, analýza a oceňování investičních příležitostí, produktový management, strukturované produkty a deriváty. 

Do investiční společností INVESTIKA nastoupil na podzim roku 2023 jako ředitel útvaru obhospodařování.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

INVESTIKA roste díky vám a pro vás

Spojení s významnými partnery

KARIÉRA V INVESTICE

Pomáhejte lidem plnit si sny

Je investování vaší vášní a sdílíte naši vizi, že má být dostupné pro všechny? Přidejte se k INVESTICE a vydejte se na úspěšnou kariérní cestu v oblasti investic. Nabízíme vám inspirativní a dynamické pracovní prostředí, příležitost k růstu a práci, která dává smyl, protože pomáhá zlepšovat finanční situaci lidí.