1,1188 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 19.04.2024

411 mil. CZK

fondový kapitál k 19.04.2024

O fondu

Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.

OK Smart Equity v kostce:

  • Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).

  • Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.

  • Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.

  • Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.

Informace o fondu

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 7 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008048659

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,41 %

Poplatek za administraci

0,29 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 19.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) 

1M

-1,44%

3M

6,61%

6M

12,07%

12M

16,83%

od vzniku fondu

11,88%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 19.4.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,1188 CZK

Fondový kapitál

411 381 441,38 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

367 701 222ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 19.04.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

9 748 728ks

Počet odkoupených investičních akcií

834 354ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

11 177 594,38 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

956 589,04 CZK