1,0229 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 19.04.2024

1288 mil. CZK

fondový kapitál k 19.04.2024

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008050853

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování

0 %

Poplatek za administraci

0,22 % 

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008044229

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

0,78 %

Poplatek za administraci

0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Výkonnost fondu za třídu Třída A

data k 19.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída A) 

1M

-0,70%

3M

0,23%

6M

5,17%

12M

5,91%

za aktuální rok

-0,14%

od vzniku fondu

2,29%

Investiční akcie podfondu třídy Třída A
Údaje k datu 19.4.2024 (třída Třída A)

Hodnota investiční akcie

1,0229 CZK

Fondový kapitál

1 288 471 536,52 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

1 259 578 965ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 19.04.2024 (třída Třída A)

Počet vydaných investičních akcií

30 478 944ks

Počet odkoupených investičních akcií

3 476 893ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

31 382 065,12 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

3 574 073,03 CZK

Výkonnost fondu za třídu BWM

data k 19.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) 

1M

-0,18%

3M

1,43%

6M

13,89%

12M

0,00%

za aktuální rok

2,22%

od vzniku fondu

14,56%

Investiční akcie podfondu třídy BWM
Údaje k datu 19.4.2024 (třída BWM)

Hodnota investiční akcie

1,1456 CZK

Fondový kapitál

17 853 666,86 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

15 584 555ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 19.04.2024 (třída BWM)

Počet vydaných investičních akcií

2 419 582ks

Počet odkoupených investičních akcií

44ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

2 787 748,68 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

50,47 CZK

Dokumenty ke stažení