Investiční alternativa ke spořicímu účtu pro firmy i jednotlivce.

Investiční alternativa k eurovým spořicím účtům

Zhodnocujte atraktivně svá eura bez limitů s předpokládaným výnosem 3% p.a. vázaným na depozitní sazbu Evropské centrální banky. Obchodování na denní bázi, bezpečí investic a snadný přístup k finančním prostředkům. Vše navíc i online.

Proč investovat do fondu EUROMONETIKA

Výnos až 3 % p.a.

Výkonnost fondu je navázána na vývoj depozitní sazby Evropské centrální banky (ECB), kterou ECB úročí úložky komerčních bank eurozóny. Očekávaný cílový výnos fondu je při stávající 4% úrovni depozitní sazby ECB 3 % ročně. 

Pro firmy i jednotlivce

Fond je vhodný pro každého, kdo chce výhodně zhodnocovat své volné eurové prostředky. Ať už jsou to české firmy, které generují alespoň část svých příjmů v eurech, nebo domácnosti a jednotlivci s úsporami v evropské jednotné měně.

Investiční alternativa ke spořicím účtům

Banky často omezují své klienty výší částky, na kterou se vztahuje vyšší úročení. Jedinou podmínkou EUROMONETIKY je investice v hodnotě alespoň 20 euro. Fond pak zhodnotí investici bez ohledu na její objem. 

Peníze vždy po ruce   

Své peníze budete mít v případě potřeby zpět na svém účtu obvykle do 3 pracovních dnů. Zároveň se dá vše vyřídit online.

Minimální riziko 

Fond dosahuje na sedmistupňové škále rizikovosti investičních produktů (SRI) nejnižší možné hodnoty 1. Pro srovnání – akciové fondy jsou obvykle hodnocené stupněm 5–6 a nemovitostní fondy stupněm 2.

Možnost daňového zvýhodnění

Zatímco úrok z bankovních účtů podléhá 15% dani z příjmů, u EUROMONETIKY lze po splnění určitých podmínek odložit daňové povinnosti (tzv. „časový test“).

Investiční strategie

EUROMONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni depozitní sazby Evropské centrální banky (ECB), kterou ECB úročí úložky komerčních bank eurozóny. 

Fond ke zhodnocování prostředků využívá zejména následující investiční nástroje:

Termínované depozitní vklady

Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.

Overnight depozita

Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ECB tyto vklady úročí diskontní sazbou.

Graf vývoje hodnoty podílového listu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, třída EUR

Graf vývoje hodnoty podílového listu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, třída EUR Invest

   EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi eurozóny.

   Informace o fondu

   EUR
   EUR INVEST
   Typ fondu standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu

   INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

   Depozitář Česká spořitelna, a.s.
   Auditor AUDIT ONE s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont

   1 rok a více

   Minimální investice 20 EUR
   ISIN CZ0008478005
   Měna fondu EUR
   Vstupní poplatek max. 0,50 % z hodnoty investice
   Výstupní poplatek 0 %
   Poplatek za obhospodařování 0,35%
   Poplatek za administraci 0,05%
   Typ fondu standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitář Česká spořitelna, a.s.
   Auditor AUDIT ONE s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont

   1 rok a více

   Minimální investice 400 000 EUR
   ISIN CZ0008478013
   Měna fondu EUR
   Vstupní poplatek neuplatňuje se
   Výstupní poplatek neuplatňuje se
   Poplatek za obhospodařování 0,05%
   Poplatek za administraci 0,05%

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   EUR
   EUR Invest

   Únor 2024

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 0,31% --
   3M 0,47% 0,16%
   6M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,47% 0,24%
   od vzniku fondu 0,47% 0,47%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 29.2.2024 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 10,0473 EUR
   Fondový kapitál 107 505,70 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 700ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 700ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
   Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 6 473ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 64 934,31 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 107 472,73 EUR
   Aktiva celkem 108 889,71 EUR
   Z toho:
   Vklady v bankách 98,82%
   Ostatní 1,18%

   Leden 2024

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 0,16% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,16% 0,16%
   od vzniku fondu 0,16% 0,16%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.1.2024 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 10,0161 EUR
   Fondový kapitál 42 337,99 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 4 227ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 4 227ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
   Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 227ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 42 298,85 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 42 348,05 EUR
   Aktiva celkem 42 863,37 EUR
   Z toho:
   Vklady v bankách 98,92%
   Ostatní 1,08%

   Dokumenty ke stažení

   EUR
   EUR INVEST

   Chci získat více informací