Depozitní fond

Nízká rizikovost

Euromonetika

Investiční alternativa k eurovým spořicím účtům

od 20 eur

minimální jednorázové
či pravidelné investice

do 3 pracovních dnů

máte obvykle peníze
zpět na účtu

3,5 % ročně

cílový roční výnos
při 3,75% depozitní sazbě ECB

Proč investovat do fondu EUROMONETIKA?

Co díky fondu získáte

EUROMONETIKA vlastně funguje jako eurová „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 20 eur a získat výnos bez omezení výše investice nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni depozitní sazby Evropské centrální banky snížené o náklady spojené s činností fondu.

Anualizovaný výnos 3,8 %*

První položka

Výnos je navázaný na depozitní sazbu Evropské centrální banky. Díky tomu je EUROMONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu k eurovým spořicím účtům a termínovaným vkladům.

*údaj platný k 31. 5. 2024

Peníze v bezpečí 

První položka

Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála a EUROMONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.

Peníze vždy po ruce

První položka

Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.

Bez omezení výše investice

První položka

Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek nebo tisíců eur. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 20 eur.

Pro jednotlivce i firmy

První položka

Chcete zhodnotit své úspory? EUROMONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek. 

Možnost daňového zvýhodnění

První položka

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu EUROMONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.

Mobilní aplikace

Mějte své investice vždy pod palcem!

Stáhněte si aplikaci

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

INVESTiční fondy

Co jsou investiční fondy?

Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.

Informace o fondu

Typ fondu

standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Obhospodařovatel fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

AUDIT ONE s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice

20 EUR

ISIN

CZ0008478005

Měna fondu

EUR

Vstupní poplatek

max. 0,50 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování

0,35%

Poplatek za administraci

0,05%

Graf vývoje hodnoty podílového listu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS

Graf vývoje hodnoty podílového listu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS

EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi eurozóny.

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 11.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,31%

--

3M

0,93%

0,31%

6M

1,82%

0,30%

za aktuální rok

1,82%

0,26%

od vzniku fondu

1,82%

0,30%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 11.7.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1820 EUR

Fondový kapitál

1 672 882,19 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

164 298ks

Celkový počet vydaných podílových listů

174 080ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

9 782ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 11.07.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

4 151ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 004ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

42 238,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 212,89 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 11.7.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 672 882,19 EUR

Aktiva celkem

1 674 739,58 EUR

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,27%

--

3M

0,92%

0,31%

6M

1,69%

0,28%

za aktuální rok

1,69%

0,28%

od vzniku fondu

1,69%

0,34%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.6.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1685 EUR

Fondový kapitál

1 638 821,33 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

161 151ks

Celkový počet vydaných podílových listů

169 929ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 778ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

40 865ks

Počet odkoupených podílových listů za období

572ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

415 061,32 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

5 811,34 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 638 821,33 EUR

Aktiva celkem

1 642 246,76 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

30,34%

Investiční nástroje

42,98%

Ostatní

26,68%

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,30%

--

3M

0,93%

0,31%

6M

1,41%

0,24%

za aktuální rok

1,41%

0,28%

od vzniku fondu

1,41%

0,28%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.5.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1410 EUR

Fondový kapitál

1 225 625,56 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

120 858ks

Celkový počet vydaných podílových listů

129 064ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 206ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

38 604ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 206ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

391 081,50 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

83 066,03 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 225 625,56 EUR

Aktiva celkem

1 227 063,40 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,52%

Investiční nástroje

46,78%

Ostatní

34,70%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,34%

--

3M

0,94%

0,31%

6M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,11%

0,28%

od vzniku fondu

1,11%

0,37%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.4.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1107 EUR

Fondový kapitál

914 610,81 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

90 460ks

Celkový počet vydaných podílových listů

90 460ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

36 450ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

367 944,49 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

914 610,81 EUR

Aktiva celkem

1 354 504,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

47,44%

Investiční nástroje

32,31%

Ostatní

20,25%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,29%

--

3M

0,76%

0,25%

6M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,76%

0,25%

od vzniku fondu

0,76%

0,25%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.3.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0763 EUR

Fondový kapitál

544 381,67 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

54 010ks

Celkový počet vydaných podílových listů

54 010ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

43 310ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

436 015,12 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

544 134,41 EUR

Aktiva celkem

1 084 012,23 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

99,33%

Investiční nástroje

0,00%

Ostatní

0,67%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,31%

--

3M

0,47%

0,16%

6M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,47%

0,24%

od vzniku fondu

0,47%

0,47%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29.2.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0473 EUR

Fondový kapitál

107 505,70 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 700ks

Celkový počet vydaných podílových listů

10 700ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

6 473ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

64 934,31 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

107 472,73 EUR

Aktiva celkem

108 889,71 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

98,82%

Investiční nástroje

0,00%

Ostatní

1,18%

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,16%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,16%

0,16%

od vzniku fondu

0,16%

0,16%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.1.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0161 EUR

Fondový kapitál

42 337,99 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

4 227ks

Celkový počet vydaných podílových listů

4 227ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

4 227ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

42 298,85 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

42 348,05 EUR

Aktiva celkem

42 863,37 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

98,92%

Investiční nástroje

0,00%

Ostatní

1,08%

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

Investujte s námi

Realitní fond

Investice podepřené cihlou
a betonem

4 - 6 % ročně
cílový výnos

Fond akciových trhů

Investice do největších
firem světa

9 % ročně
cílový výnos

Peněžní fond

Investiční alternativa
ke spořicímu účtu

3 - 5 % ročně
cílový výnos

Depozitní fond

Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům

3,5 % ročně
cílový výnos