Informace související s udržitelností

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.