1,2287 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 22.05.2024

2,764 mil. CZK

fondový kapitál k 22.05.2024

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008043254

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,28 %

Poplatek za administraci

0,22 % 

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

20 EUR

ISIN

CZ0008049087

Měna fondu

EUR

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,28 %

Poplatek za administraci

0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 22.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) 

1M

1,26%

3M

1,73%

6M

11,35%

12M

16,74%

za aktuální rok

7,39%

od vzniku fondu

22,87%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 22.5.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,2287 CZK

Fondový kapitál

2 763 945 189,39 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

2 249 482 160ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 22.05.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

25 523 114ks

Počet odkoupených investičních akcií

19 697 169ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

31 277 411,42 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

24 115 686,03 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 22.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) 

1M

5,04%

3M

6,92%

6M

14,94%

12M

18,72%

za aktuální rok

10,01%

od vzniku fondu

23,01%

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu 22.5.2024 (třída EUR)

Hodnota investiční akcie

1,2301 EUR

Fondový kapitál

634 970,92 EUR

Aktuální počet vydaných investičních akcií

516 175ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 22.05.2024 (třída EUR)

Počet vydaných investičních akcií

16 648ks

Počet odkoupených investičních akcií

4 475ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

19 809,98 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

5 439,36 EUR

Dokumenty ke stažení