1,1999 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 12.07.2024

491 mil. CZK

fondový kapitál k 12.07.2024

O fondu

Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.

OK Smart Equity v kostce:

  • Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).

  • Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.

  • Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.

  • Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.

Informace o fondu

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 7 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008048659

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,41 %

Poplatek za administraci

0,29 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 12.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

4,25%

--

3M

4,24%

1,41%

6M

13,98%

2,33%

12M

21,30%

1,78%

za aktuální rok

14,68%

2,10%

od vzniku fondu

19,99%

0,77%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 12.7.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,1999 CZK

Fondový kapitál

491 289 037,39 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

409 430 602ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 12.07.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

8 642 811ks

Počet odkoupených investičních akcií

661 328ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

10 156 682,63 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

774 980,89 CZK

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

4,32%

--

3M

1,03%

0,34%

6M

11,85%

1,98%

12M

18,45%

1,54%

za aktuální rok

11,85%

1,98%

od vzniku fondu

17,03%

0,68%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,1703 CZK

Fondový kapitál

469 755 672,85 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

401 449 119ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

16 606 352ks

Počet odkoupených investičních akcií

1 480 031ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

19 020 944,73 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

1 690 670,69 CZK

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-0,65%

--

3M

-0,19%

-0,06%

6M

11,83%

1,97%

12M

17,02%

1,42%

za aktuální rok

7,22%

1,44%

od vzniku fondu

12,18%

0,51%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,1218 CZK

Fondový kapitál

433 395 700,17 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

386 322 798ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

17 530 652ks

Počet odkoupených investičních akcií

1 953 853ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

19 963 934,65 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

2 214 978,57 CZK

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-2,53%

--

3M

5,05%

1,68%

6M

16,62%

2,77%

12M

18,82%

1,57%

za aktuální rok

7,91%

1,98%

od vzniku fondu

12,91%

0,56%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,1291 CZK

Fondový kapitál

418 616 909,84 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

370 745 999ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

15 772 369ks

Počet odkoupených investičních akcií

3 813 218ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

17 950 837,18 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

4 308 821,52 CZK

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

3,07%

--

3M

10,71%

3,57%

6M

16,13%

2,69%

12M

21,76%

1,81%

za aktuální rok

10,71%

3,57%

od vzniku fondu

15,84%

0,72%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,1584 CZK

Fondový kapitál

415 548 172,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

358 786 848ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

14 219 789ks

Počet odkoupených investičních akcií

3 784 046ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

16 107 273,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

4 264 290,21 CZK

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

4,57%

--

3M

12,04%

4,01%

6M

12,38%

2,06%

12M

17,76%

1,48%

za aktuální rok

7,42%

3,71%

od vzniku fondu

12,39%

0,59%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,1239 CZK

Fondový kapitál

391 497 706,84 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

348 351 105ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

11 708 462ks

Počet odkoupených investičních akcií

765 336ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

12 998 438,80 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

851 120,20 CZK

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

2,72%

--

3M

11,01%

3,67%

6M

5,83%

0,97%

12M

10,85%

0,90%

za aktuální rok

2,72%

2,72%

od vzniku fondu

7,48%

0,37%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,0748 CZK

Fondový kapitál

362 634 255,38 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

337 407 979ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

15 619 074ks

Počet odkoupených investičních akcií

707 326ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

16 414 633,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

740 623,41 CZK

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

4,31%

--

3M

4,89%

1,63%

6M

5,90%

0,98%

12M

10,11%

0,84%

za aktuální rok

10,11%

0,84%

od vzniku fondu

4,63%

0,24%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,0463 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

322 496 231ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

11 192 527ks

Počet odkoupených investičních akcií

1 796 506ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

11 574 525,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

1 833 226,59 CZK

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

3,60%

--

3M

0,30%

0,10%

6M

4,64%

0,77%

12M

1,01%

0,08%

za aktuální rok

5,57%

0,51%

od vzniku fondu

0,31%

0,02%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,0031 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

313 100 210ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

11 626 559ks

Počet odkoupených investičních akcií

2 173 787ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

11 612 932,80 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

2 170 323,86 CZK

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-2,94%

--

3M

-4,67%

-1,56%

6M

1,88%

0,31%

12M

-0,64%

-0,05%

za aktuální rok

1,89%

0,19%

od vzniku fondu

-3,18%

-0,19%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9682 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

303 647 438ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

13 236 425ks

Počet odkoupených investičních akcií

2 000 519ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

13 213 368,06 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

1 972 118,81 CZK

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-0,26%

--

3M

0,96%

0,32%

6M

4,85%

0,81%

12M

4,53%

0,38%

za aktuální rok

4,98%

0,55%

od vzniku fondu

-0,25%

-0,02%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9975 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

292 411 532ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

12 011 826ks

Počet odkoupených investičních akcií

608 850ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

12 165 669,91 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

612 148,86 CZK

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-1,53%

--

3M

4,33%

1,44%

6M

4,79%

0,80%

12M

-0,34%

-0,03%

za aktuální rok

5,25%

0,66%

od vzniku fondu

0,01%

0,00%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,0001 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

281 008 556ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

10 960 258ks

Počet odkoupených investičních akcií

1 947 603ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

10 883 345,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

1 934 791,25 CZK

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

2,79%

--

3M

6,87%

2,29%

6M

4,74%

0,79%

12M

-0,50%

-0,04%

za aktuální rok

6,88%

0,98%

od vzniku fondu

1,56%

0,11%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,0156 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

271 995 901ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

13 347 602ks

Počet odkoupených investičních akcií

663 359ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

13 214 217,18 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

653 899,19 CZK

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

3,07%

--

3M

3,85%

1,28%

6M

3,98%

0,66%

12M

-0,25%

-0,02%

za aktuální rok

3,98%

0,66%

od vzniku fondu

-1,20%

-0,09%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9880 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

259 311 658ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

16 606 275ks

Počet odkoupených investičních akcií

226 567ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

16 298 656,83 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

222 143,33 CZK

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,87%

--

3M

0,44%

0,15%

6M

-3,47%

-0,58%

12M

-3,78%

-0,32%

za aktuální rok

0,88%

0,18%

od vzniku fondu

-4,14%

-0,35%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9586 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

242 931 950ks

Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

10 872 385ks

Počet odkoupených investičních akcií

987 010ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

10 386 805,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

943 857,46 CZK

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-0,12%

--

3M

-1,99%

-0,66%

6M

-2,47%

-0,41%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,01%

0,00%

od vzniku fondu

-4,97%

-0,45%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9503 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

233 046 575ks

Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

13 549 149ks

Počet odkoupených investičních akcií

258 129ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

13 365 530,09 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

245 623,75 CZK

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-0,31%

--

3M

0,13%

0,04%

6M

-0,30%

-0,05%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,13%

0,04%

od vzniku fondu

-4,86%

-0,49%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9514 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

219 755 555ks

Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

14 326 922ks

Počet odkoupených investičních akcií

1 573 928ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

13 586 262,76 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

1 479 318,60 CZK

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-1,57%

--

3M

-3,90%

-1,30%

6M

-4,89%

-0,82%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,44%

0,22%

od vzniku fondu

-4,56%

-0,51%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9544 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

207 002 561ks

Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

13 608 101ks

Počet odkoupených investičních akcií

682 755ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

13 256 989,24 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

661 870,66 CZK

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

2,04%

--

3M

-0,49%

-0,16%

6M

-5,01%

-0,83%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,04%

2,04%

od vzniku fondu

-3,04%

-0,38%

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

0,9696 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

194 077 215ks

Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

16 153 012ks

Počet odkoupených investičních akcií

250 824ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

15 510 397,95 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

244 504,46 CZK

Dokumenty ke stažení