1,0464 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 12.07.2024

1401 mil. CZK

fondový kapitál k 12.07.2024

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008050853

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování

0 %

Poplatek za administraci

0,22 % 

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008044229

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

0,78 %

Poplatek za administraci

0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

Výkonnost fondu za třídu A

data k 12.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) 

1M

1,13%

3M

1,84%

6M

2,11%

12M

6,62%

za aktuální rok

2,16%

od vzniku fondu

4,64%

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu 12.7.2024 (třída A)

Hodnota investiční akcie

1,0464 CZK

Fondový kapitál

1 401 415 703,83 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

1 339 333 888ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 12.07.2024 (třída A)

Počet vydaných investičních akcií

11 203 764ks

Počet odkoupených investičních akcií

2 814 916ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

11 606 163,23 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

2 917 067,92 CZK

Výkonnost fondu za třídu BWM

data k 12.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) 

1M

1,88%

3M

3,69%

6M

5,22%

12M

0,00%

za aktuální rok

6,39%

od vzniku fondu

19,23%

Investiční akcie podfondu třídy BWM
Údaje k datu 12.7.2024 (třída BWM)

Hodnota investiční akcie

1,1923 CZK

Fondový kapitál

36 064 427,18 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

30 248 497ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 12.07.2024 (třída BWM)

Počet vydaných investičních akcií

401 654ks

Počet odkoupených investičních akcií

57 751ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

471 903,28 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

67 851,65 CZK

Dokumenty ke stažení