Historie výkonnosti a majetku fondu 

Údaje k datu 30.9.2019
Hodnota podílového listu 1,2236
Fondový kapitál 4 528 793 036,53 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 825 846 266
Celkový počet vydaných podílových listů 3 837 648 993
Celkový počet odkoupených podílových listů 136 399 107

Údaje za období 1.9.2019-30.9.2019
Počet vydaných podílových listů za období 138 640 854
Počet odkoupených podílových listů za období 13 978 398
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 169 640 939,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 17 003 550,57 CZK

Struktura majetku k datu 30.9.2019
Aktiva celkem 4 756 280 922,01 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

28,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,85%

Vklady v bankách

54,16%

Investiční nástroje

2,28%

data k 30.9.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 3,34% ---
3M 3,60% 1,20%
6M 4,52% 0,75%
12M 6,99% 0,58%
za rok 2019 4,94% 0,55%
od vzniku fondu 22,36% 0,47%
Údaje k datu 31.8.2019
Hodnota podílového listu 1,1840
Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 701 249 886
Celkový počet vydaných podílových listů 3 701 861 923
Celkový počet odkoupených podílových listů 122 438 692

Údaje za období 1.8.2019-31.8.2019
Počet vydaných podílových listů za období 140 284 081
Počet odkoupených podílových listů za období 18 457 426
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

166 096 360,05 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 21 853 592,41 CZK

Struktura majetku k datu 31.8.2019
Aktiva celkem 4 445 552 727,34 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,35%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

15,03%

Vklady v bankách

60,75%

Investiční nástroje

1,87%

data k 31.8.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,08% ---
3M 0,52% 0,17%
6M 1,27% 0,21%
12M 3,84% 0,32%
za rok 2019 1,54% 0,19%
od vzniku fondu 18,40% 0,40%
Údaje k datu 31.7.2019
Hodnota podílového listu 1,1830
Fondový kapitál 4 061 978 573,96 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 433 605 006
Celkový počet vydaných podílových listů 3 537 586 272
Celkový počet odkoupených podílových listů 103 981 266

Údaje za období 1.7.2019-31.7.2019
Počet vydaných podílových listů za období 153 781 750
Počet odkoupených podílových listů za období 7 963 525
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

181 923 835,33 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

9 420 850,14 CZK

Struktura majetku k datu 31.7.2019
Aktiva celkem 4 294 099 149,78 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,94%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

15,48%

Vklady v bankách

59,65%

Investiční nástroje

1,93%

data k 31.7.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,16% ---
3M 0,51% 0,17%
6M 1,34% 0,22%
12M 3,85% 0,32%
za rok 2019 1,46% 0,21%
od vzniku fondu 18,30% 0,41%
Údaje k datu 30.6.2019
Hodnota podílového listu 1,1811
Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 267 053 445
Celkový počet vydaných podílových listů 3 282 090 442
Celkový počet odkoupených podílových listů 81 807 983

Údaje za období 1.6.2019-30.6.2019
Počet vydaných podílových listů za období 180 761 319
Počet odkoupených podílových listů za období 13 789 434
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

213 497 199,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

16 286 700,48 CZK

Struktura majetku k datu 30.6.2019
Aktiva celkem 4 126 998 301,07 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,84%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

12,39%

Vklady v bankách

62,77%

Investiční nástroje

2,00%

data k 31.5.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,27% ---
3M 0,89% 0,30%
6M 1,30% 0,22%
12M 4,07% 0,34%
za rok 2019 1,30% 0,22%
od vzniku fondu 18,11% 0,41%
Údaje k datu 31.5.2019
Hodnota podílového listu 1,1779
Fondový kapitál 3 655 832 272,74 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů

3 103 724 034

Celkový počet vydaných podílových listů 3 114 571 563
Celkový počet odkoupených podílových listů 66 770 986

Údaje za období 1.5.2019-31.5.2019
Počet vydaných podílových listů za období 178 366 408
Počet odkoupených podílových listů za období 15 036 997
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

210 097 800,44 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

17 210 559,58 CZK

Struktura majetku k datu 31.5.2019
Aktiva celkem 3 914 063 835,34 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,46%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,04%

Vklady v bankách

56,42%

Investiční nástroje

2,08%

data k 31.5.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,08% ---
3M 0,75% 0,25%
6M 1,38% 0,23%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 1,02% 0,26%
od vzniku fondu 17,79% 0,41%
Údaje k datu 30.4.2019
Hodnota podílového listu 1,1770
Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 2 891 480 509
Celkový počet vydaných podílových listů 2 900 281 297
Celkový počet odkoupených podílových listů 55 923 457

Údaje za období 1.4.2019-30.4.2019
Počet vydaných podílových listů za období 223 091 054
Počet odkoupených podílových listů za období 10 847 529
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

262 578 171,55 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

12 767 541,68 CZK

Struktura majetku k datu 30.4.2019
Aktiva celkem 3 718 744 099,55 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

23,46%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,46%

Vklady v bankách

54,89%

Investiční nástroje

2,19%

data k 31.7.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,54% ---
3M 0,83% 0,28%
6M 2,81% 0,47%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 0,94% 0,24%
od vzniku fondu 17,70% 0,41%
Údaje k datu 31.3.2019
Hodnota podílového listu 1,1707
Fondový kapitál

3 148 230 062,68 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 689 136 547
Celkový počet vydaných podílových listů

2 697 646 355

Celkový počet odkoupených podílových listů 47 122 669

Údaje za období 1.3.2019-31.3.2019
Počet vydaných podílových listů za období 211 144 750
Počet odkoupených podílových listů za období 8 800 788
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

247 187 173,57 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 303 082,53 CZK

Struktura majetku k datu 31.3.2019
Aktiva celkem 3 456 071 545,57 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

24,60%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,87%

Vklady v bankách

53,19%

Investiční nástroje

1,33%

data k 31.3.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,14% ---
3M 0,40% 0,13%
6M 2,36% 0,39%
12M 5,23% 0,44%
za rok 2019 0,40% 0,13%
od vzniku fondu 17,07% 0,41%
Údaje k datu 28.2.2019
Hodnota podílového listu

1,1691

Fondový kapitál

2 959 789 704,97 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 531 716 493
Celkový počet vydaných podílových listů

2 539 724 498

Celkový počet odkoupených podílových listů 38 612 861

Údaje za období 1.2.2019-28.2.2019
Počet vydaných podílových listů za období 165 929 862
Počet odkoupených podílových listů za období 8 509 808
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

193 987 976,69 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

9 948 816,53 CZK

Struktura majetku k datu 28.2.2019
Aktiva celkem

3 193 351 233,62

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

26,16%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,91%

Vklady v bankách

52,50%

Investiční nástroje

1,44%

data k 28.2.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,15% ---
3M 0,62% 0,21%
6M 2,53% 0,42%
12M 5,10% 0,42%
za rok 2019 0,27% 0,13%
od vzniku fondu 16,91% 0,41%
Údaje k datu 31.1.2019
Hodnota podílového listu

1,1673

Fondový kapitál

2 785 870 196,49 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 386 611 438
Celkový počet vydaných podílových listů

2 389 850 387

Celkový počet odkoupených podílových listů 30 604 856

Údaje za období 1.1.2019-31.1.2019
Počet vydaných podílových listů za období 153 113 060
Počet odkoupených podílových listů za období 8 008 005
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

178 728 478,10 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

9 347 744,26 CZK

Struktura majetku k datu 31.1.2019
Aktiva celkem

3 010 887 959,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

27,56%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,03%

Vklady v bankách

51,41%

data k 31.1.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,11% ---
3M 1,97% 0,66%
6M 2,48% 0,41%
12M 4,95% 0,41%
za rok 2019 0,11% 0,11%
od vzniku fondu 16,73% 0,42%
Údaje k datu 31.12.2018
Hodnota podílového listu

1,1660

Fondový kapitál

2 570 306 605,70 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 204 302 191
Celkový počet vydaných podílových listů

2 211 687 728

Celkový počet odkoupených podílových listů 27 365 907

Údaje za období 1.12.2018-31.12.2018
Počet vydaných podílových listů za období 185 548 196
Počet odkoupených podílových listů za období 3 238 949
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

216 349 088,70 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

3 776 614,56 CZK

Struktura majetku k datu 31.12.2018
Aktiva celkem

2 828 705 302,70CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

29,18%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

22,30%

Vklady v bankách

48,52%

data k 31.12.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,35% ---
3M 1,95% 0,65%
6M 2,74% 0,46%
12M 5,04% 0,42%
za rok 2018 5,04% 0,42%
od vzniku fondu 16,60% 0,43%
Údaje k datu 30.11.2018
Hodnota podílového listu

1,1619

Fondový kapitál

2 362 655 228,84 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 033 487 105
Celkový počet vydaných podílových listů

2 044 030 515

Celkový počet odkoupených podílových listů 19 980 370

Údaje za období 1.11.2018-30.11.2018
Počet vydaných podílových listů za období 178 200 623
Počet odkoupených podílových listů za období 7 385 537
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

207 050 987,14 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

8 679 398,29 CZK

Struktura majetku k datu 30.11.2018
Aktiva celkem

2 607 196 789,22 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

31,25%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

27,83%

Vklady v bankách

40,92%

data k 30.11.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 1,49% ---
3M 1,90% 0,63%
6M 4,42% 0,74%
12M 5,01% 0,42%
za rok 2018 4,67% 0,42%
od vzniku fondu 16,19% 0,43%
Údaje k datu 31.10.2018
Hodnota podílového listu

1,1448

Fondový kapitál

2 119 484 730,35 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 1 851 339 242
Celkový počet vydaných podílových listů

1 860 776 202

Celkový počet odkoupených podílových listů

9 436 960

Údaje za období 1.10.2018-31.10.2018
Počet vydaných podílových listů za období 192 691 273
Počet odkoupených podílových listů za období

10 543 410

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

220 592 936,97 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

12 070 095,79 CZK

Struktura majetku k datu 31.11.2018
Aktiva celkem

2 378 315 298 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

32,72%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

30,50%

Vklady v bankách

36,78%

data k 31.10.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,10% ---
3M 0,50%

0,17%

6M 2,97% 0,49%
12M

4,40%

0,37%

za rok 2018

3,13%

0,31%
od vzniku fondu 14,48% 0,39%
Údaje k datu 30.9.2018
Hodnota podílového listu

1,1437

Fondový kapitál

2 007 933 070,35 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 755 581 950

Celkový počet vydaných podílových listů

1 755 581 950

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.9.2018-30.9.2018
Počet vydaných podílových listů za období 105 194 252
Počet odkoupených podílových listů za období

9 436 960

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

120 310 618,01 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 793 051,17 CZK

Struktura majetku k datu 30.9.2018
Aktiva celkem

2 170 807 997,48 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

33,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

32,26%

Vklady v bankách

34,03%

data k 30.9.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,31% ---
3M 0,78%

0,26%

6M 2,80% 0,47%
12M

4,72%

0,39%

za rok 2018

3,03%

0,34%
od vzniku fondu 14,37% 0,40%
Údaje k datu 31.8.2018
Hodnota podílového listu

1,1402

Fondový kapitál

1 890 221 244,43 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 657 804 894

Celkový počet vydaných podílových listů

1 657 804 894

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.8.2018-31.8.2018
Počet vydaných podílových listů za období 97 777 056
Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

111 485 380,43 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.8.2018
Aktiva celkem

2 030 787 614,08 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

35,69%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

34,37%

Vklady v bankách

29,94%

data k 31.8.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,10% ---
3M 2,47%

0,82%

6M 2,50% 0,42%
12M

4,95%

0,41%

za rok 2018

2,71%

0,34%
od vzniku fondu 14,02% 0,40%
Údaje k datu 31.7.2018
Hodnota podílového listu

1,1391

Fondový kapitál

1 773 509 929,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 556 927 438

Celkový počet vydaných podílových listů

1 556 927 438

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podílových listů za období 100 877 456
Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 909 512,67 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.7.2018
Aktiva celkem

1 916 524 472,35 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

37,69%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

32,51%

Vklady v bankách

29,80%

data k 31.7.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,37% ---
3M 2,46%

0,82%

6M 2,42% 0,40%
12M

4,85%

0,40%

za rok 2018

2,61%

0,37%
od vzniku fondu 13,91% 0,41%
Údaje k datu 30.6.2018
Hodnota podílového listu

1,1349

Fondový kapitál

1 636 173 370,51 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 441 630 796

Celkový počet vydaných podílových listů

1 441 630 796

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.6.2018-30.6.2018
Počet vydaných podílových listů za období 115 296 642
Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

130 849 604,23 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 30.6.2018
Aktiva celkem

1 803 066 050,05 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

38,78%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

34,49%

Vklady v bankách

26,73%

data k 30.6.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 2,00% ---
3M 2,01%

0,67%

6M 2,23% 0,37%
12M

4,78%

0,40%

za rok 2018

2,23%

0,37%
od vzniku fondu 13,49% 0,41%
Údaje k datu 31.5.2018
Hodnota podílového listu

1,1127

Fondový kapitál

1 466 407 093,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 317 912 106

Celkový počet vydaných podílových listů

1 317 912 106

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.5.2018-31.5.2018
Počet vydaných podílových listů za období

124 275 595

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

138 281 440,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.5.2018
Aktiva celkem

1 645 377 175,29 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

40,24%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

37,63%

Vklady v bankách

22,13%

data k 31.5.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,08% ---
3M 0,03%

0,01%

6M 0,56% 0,09%
12M

3,28%

0,27%

za rok 2018

0,23%

0,05%
od vzniku fondu 11,27% 0,35%
Údaje k datu 30.4.2018
Hodnota podílového listu

1,1118

Fondový kapitál

1 350 347 303,56 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 214 539 992

Celkový počet vydaných podílových listů

1 214 539 992

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.4.2018-30.4.2018
Počet vydaných podílových listů za období

103 372 114

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 929 333,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 30.4.2018
Aktiva celkem

1 491 511 287,49 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

25,80%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

4,20%

Vklady v bankách

70,00%

data k 31.5.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -0,06% ---
3M -0,04%

-0,01%

6M 1,39% 0,23%
12M

3,61%

0,30%

za rok 2018

0,15%

0,04%
od vzniku fondu 11,18% 0,36%
Údaje k datu 31.3.2018
Hodnota podílového listu

1,1125

Fondový kapitál

1 251 337 993,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 124 778 191

Celkový počet vydaných podílových listů

1 124 778 191

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.3.2018-31.3.2018
Počet vydaných podílových listů za období

89 761 801

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

99 859 930,68 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.3.2018
Aktiva celkem

1 371 437 920,02 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

27,98%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

4,53%

Vklady v bankách

67,49%

data k 31.3.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,01% ---
3M 0,22%

0,07%

6M 1,86% 0,31%
12M

4,19%

0,35%

za rok 2018

0,22%

0,08%
od vzniku fondu 11,25% 0,38%
Údaje k datu 28.2.2018
Hodnota podílového listu

1,1124

Fondový kapitál

1 155 417 720,25 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 038 706 930

Celkový počet vydaných podílových listů

1 038 706 930

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.2.2018-28.2.2018
Počet vydaných podílových listů za období

86 071 261

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

95 745 674,94 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

28.2.2018

Aktiva celkem

1 267 596 562,86 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

30,06%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

4,87%

Vklady v bankách

65,07%

data k 31.1.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,02% ---
3M 0,53%

0,18%

6M 2,39% 0,40%
12M

4,34%

0,36%

za rok 2018

0,21%

0,11%
od vzniku fondu 11,24% 0,39%
Údaje k datu 31.1.2018
Hodnota podílového listu

1,1122

Fondový kapitál

1 075 847 810,82 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

967 313 617

Celkový počet vydaných podílových listů

967 313 617

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.1.2018-31.1.2018
Počet vydaných podílových listů za období

71 393 313

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

79 403 646,87 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.1.2018

Aktiva celkem

1 172 505 083,84 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

32,37%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

5,20%

Vklady v bankách

62,43%

data k 31.1.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,19% ---
3M 1,42%

0,47%

6M 2,37% 0,40%
12M

4,69%

0,39%

za rok 2018

0,19%

0,19%
od vzniku fondu 11,22% 0,40%
Údaje k datu 31.12.2017
Hodnota podílového listu

1,1101

Fondový kapitál

977 491 672,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

880 531 471

Celkový počet vydaných podílových listů

880 531 471

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.12.2017-31.12.2017
Počet vydaných podílových listů za období

86 782 146

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

96 303 102,69 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.12.2017

Aktiva celkem

1 092 423 876,06 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

34,37%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

5,61%

Vklady v bankách

60,02%

data k 31.12.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,33% ---
3M 1,64%

0,55%

6M 2,49% 0,42%
12M

5,04%

0,42%

za rok 2017

5,04%

0,42%
od vzniku fondu 11,01% 0,41%
Údaje k datu 30.11.2017
Hodnota podílového listu

1,1065

Fondový kapitál

894 483 684,05 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

808 404 254

Celkový počet vydaných podílových listů

808 404 254

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.11.2017-30.11.2017
Počet vydaných podílových listů za období

72 127 217

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

79 808 767,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.11.2017

Aktiva celkem

993 205 678,51 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

37,24%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

6,12%

Vklady v bankách

56,64%

data k 30.11.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,90% ---
3M 1,85%

0,62%

6M 2,70% 0,45%
12M

5,69%

0,47%

za rok 2017

4,70%

0,43%
od vzniku fondu 10,65% 0,41%
Údaje k datu 31.10.2017
Hodnota podílového listu

1,0966

Fondový kapitál

810 335 359,93 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

738 939 129

Celkový počet vydaných podílových listů

738 939 129

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.10.2017-31.10.2017
Počet vydaných podílových listů za období

69 465 125

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

76 165 377,20 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.10.2017

Aktiva celkem

902 999 151,94 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

40,03%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

6,74%

Vklady v bankách

53,23%

data k 31.10.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,40% ---
3M 0,94%

0,31%

6M 2,19% 0,36%
12M

5,32%

0,44%

za rok 2017

3,77%

0,38%
od vzniku fondu 9,66% 0,39%
Údaje k datu 30.9.2017
Hodnota podílového listu

1,0922

Fondový kapitál

732 284 132,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

670 453 036

Celkový počet vydaných podílových listů

670 453 036

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.9.2017-30.9.2017
Počet vydaných podílových listů za období

68 486 093

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

74 797 284,15 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.9.2017

Aktiva celkem

825 653 430,70 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

43,19%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

7,41%

Vklady v bankách

49,4%

data k 30.9.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,53% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 2,29% 0,38%
12M

5,21%

0,43%

za rok 2017

3,35%

0,37%
od vzniku fondu 9,22% 0,38%
Údaje k datu 31.8.2017
Hodnota podílového listu

1,0864

Fondový kapitál

662 987 375,17 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

610 242 339

Celkový počet vydaných podílových listů

610 242 339

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.8.2017-31.8.2017
Počet vydaných podílových listů za období

60 210 697

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

65 412 897,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.8.2017

Aktiva celkem

747 825 846,35 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

47,00%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

8,17%

Vklady v bankách

44,83%

data k 31.8.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,00% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 1,90% 0,32%
12M

6,95%

0,58%

za rok 2017

2,80%

0,35%
od vzniku fondu 8,64% 0,38%
Údaje k datu 31.7.2017
Hodnota podílového listu

1,0864

Fondový kapitál

605 448 829,48 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

557 305 031

Celkový počet vydaných podílových listů

557 305 031

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.7.2017-31.7.2017
Počet vydaných podílových listů za období

52 937 308

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

57 497 945,45 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.7.2017

Aktiva celkem

679 167 249,30 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

51,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

8,93%

Vklady v bankách

39,36%

data k 31.7.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,30% ---
3M 1,24%

0,28%

6M 2,26% 0,38%
12M

8,64%

0,72%

za rok 2017

2,80%

0,40%
od vzniku fondu 8,64% 0,39%
Údaje k datu 30.6.2017
Hodnota podílového listu

1,0831

Fondový kapitál

550 726 360,15 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

508 478 971

Celkový počet vydaných podílových listů

508 478 971

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.6.2017-30.6.2017
Počet vydaných podílových listů za období

48 826 060

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

52 883 504,92 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.6.2017

Aktiva celkem

616 601 392,83 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

17,69%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

9,82%

Vklady v bankách

72,49%

data k 30.6.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,53% ---
3M 1,43%

0,48%

6M 2,49% 0,41%
12M

8,31%

0,69%

za rok 2017

2,49%

0,41%
od vzniku fondu 8,31% 0,40%
Údaje k datu 31.5.2017
Hodnota podílového listu

1,0774

Fondový kapitál

489 512 900,77 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

454 365 168

Celkový počet vydaných podílových listů

454 365 168

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.5.2017-31.5.2017
Počet vydaných podílových listů za období

54 113 803

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

58 302 207,59 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.5.2017

Aktiva celkem

556 368 325,51 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

18,87%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

10,91%

Vklady v bankách

70,22%

data k 30.6.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,40% ---
3M 1,06%

0,35%

6M 2,91% 0,49%
12M

7,74%

0,64%

za rok 2017

1,95%

0,39%
od vzniku fondu 7,74% 0,39%
Údaje k datu 30.4.2017
Hodnota podílového listu

1,0731

Fondový kapitál

434 546 254,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

404 963 595

Celkový počet vydaných podílových listů

404 963 595

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.4.2017-30.4.2017
Počet vydaných podílových listů za období

49 401 573

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

53 012 716,92 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.4.2017

Aktiva celkem

498 394 414,92 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

20,23%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

12,32%

Vklady v bankách

67,45%

data k 30.4.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,50% ---
3M 1,01%

0,34%

6M 3,06% 0,51%
12M

7,31%

0,61%

za rok 2017

1,54%

0,39%
od vzniku fondu 7,31% 0,38%
Údaje k datu 31.3.2017
Hodnota podílového listu

1,0678

Fondový kapitál

363 805 547,72 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

340 698 180

Celkový počet vydaných podílových listů

340 698 180

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.3.2017-31.3.2017
Počet vydaných podílových listů za období

64 265 415

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

68 622 609,41 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.3.2017

Aktiva celkem

441 977 943,69 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,20%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

13,87%

Vklady v bankách

63,93%

data k 31.3.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,16% ---
3M 1,04%

0,35%

6M 2,86% 0,48%
12M

6,78%

0,57%

za rok 2017

1,04%

0,35%
od vzniku fondu 6,78% 0,38%
Údaje k datu 28.2.2017
Hodnota podílového listu

1.0661

Fondový kapitál

311 629 010,12 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

292 295 210

Celkový počet vydaných podílových listů

292 295 210

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.2.2017-28.2.2017
Počet vydaných podílových listů za období

48 402 297

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

51 602 406,64 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

28.2.2017

Aktiva celkem

373 677 275,98 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

26,05%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,95%

Vklady v bankách

59,00%

data k 28.2.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,35% ---
3M 1,83%

0,61%

6M 4,95% 0,83%
12M

6,61%

0,55%

za rok 2017

0,88%

0,44%
od vzniku fondu 6,61% 0,39%
Údaje k datu 31.1.2017
Hodnota podílového listu

1.0624

Fondový kapitál

275 637 250,78CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

259 455 565

Celkový počet vydaných podílových listů

259 455 565

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.1.2017-31.1.2017
Počet vydaných podílových listů za období

32 839 645

Počet odkoupených podílových listů za období

0

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

34 888 840,56 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.1.2017

Aktiva celkem

318 882 898,06 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

30,11%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,42%

Vklady v bankách

52,47%

data k 31.1.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,53% ---
3M 2,04%

0,68%

6M 6,24% 1,04%
12M

6,24%

0,52%

za rok 2017

0,53%

0,53%
od vzniku fondu 6,24% 0,39%