1,2096

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 29.02.2024

2,673

mld. CZK

fondový kapitál k 29.02.2024

O fonde

OK Smart ETF je unikátna investičná príležitosť pre investorov na českom trhu, a to ako vzhľadom k rizikovosti, tak i k objemu investovaných prostriedkov alebo spôsobu investovania.

OK Smart ETF je prvým podfondom investičného fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na kľúčových prvkoch nasledujúcej investičnej filozofie: robustnom prístupe multi-asset, kombinácii indexového a aktívneho prístupu k investovaniu a nákladovej efektívnosti.

Informácie o fonde

CZK
EUR

OK Smart ETF trieda CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Doporučený investičný horizont 

minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Mena fondu  CZK
Vstupný poplatok Maximálne 5 % z hodnoty investície
Výstupný poplatok

Maximálne 3 % z hodnoty investície - Výstupný poplatok sa riadi platným Sadzobníkom poplatkov

Poplatok za obhospodárovanie  1,28 %
Poplatok za administráciu  0,22 % 

OK Smart ETF trieda EUR, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu  MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu  INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania  denne
Doporučený investičný horizont 

minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 

20 EUR

ISIN CZ0008049087
Mena fondu EUR
Vstupný poplatok  Maximálne 5 % z hodnoty investície 
Výstupný poplatok 

Maximálne 3 % z hodnoty investície

Poplatok za obhospodárovanie  1,28 %
Poplatok za administráciu  0,22 % 

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart ETF triedy CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart ETF triedy EUR, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   CZK
   EUR
   Výkonnosť k dátumu 29.02.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu
   1M 3,34 %
   3M 9,88 %
   6M 11,12 %
   12M 16,72 %

   za aktuálny rok

   5,72 %
   od vzniku fondu 20,96 %

   Investičné akcie podfondu  k 29.02.2024
   Hodnota investičnej akcie  1,2096 CZK
   Fondový kapitál 2 672 574 505,73 CZK
   Aktuálny počet vydaných investičných akcií  2 209 552 759 ks
   Údaje za obdobie  01.02.2024 - 29.02.2024
   Počet vydaných investičných akcií  36 560 564 ks
   Počet odkúpených investičných akcií  28 133 343 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  43 798 241,10 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  33 418 624,13 CZK

   Výkonnosť k dátumu 29.02.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu 
   1M 1,53 %
   3M 6,76 %
   6M 8,47 %
   12M 12,06 %

   za aktuálny rok

   2,94 %
   od vzniku fondu 15,11 %

   Investičné akcie podfondu  k 29.02.2024
   Hodnota investičnej akcie  1,1511 EUR
   Fondový kapitál 457 806,17 EUR
   Aktuálny počet vydaných investičných akcií  397 696 ks
   Údaje za obdobie  01.02.2024 - 29.02.2024
   Počet vydaných investičných akcií  22 887 ks
   Počet odkúpených investičných akcií  0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  26 193,32 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  0,00 EUR

   Chcem získať viac informácií