Exkluzívna možnosť investície do výnimočných a originálnych projektov s nadštandardným výnosom

1,3587

CZK

aktuálna hodnota podielového listu 31.01.2024

1,6

mld. CZK

fondový kapitál k 31.01.2024

O fonde

Jedná sa o investičný fond určený k zhromažďovaniu peňažných prostriedkov výhradne od majetnejších investorov s pokročilými znalosťami o investovaní.

DYNAMIKA, otvorený podielový fond vydáva investorom podielové listy. Ich nákup je možný iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou investícia do fondu prináša, a naviac splní limit pre minimálnu výšku investície. Objem a ďalšie parametre investície musia zároveň zodpovedať finančnému zázemiu investora, jeho investičným cieľom, odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií.

Unikátne
skúsenosti

Tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblastí investícií do nehnuteľností, projektového a bankového financovania.

Výnimočné
projekty

Jedinečné developerské projekty, ktoré ponúkajú výrazný výnosový potenciál.

Exkluzívna
príležitosť

Investícia do fondu je umožnená iba obmedzenému počtu kvalifikovaných investorov.

Investičný cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie vložených prostriedkov podielnikov na úrovni vývoja príslušných trhov. Investičná stratégia je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na trhu.

Cena verejnosti - Realitný projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

Graf vývoja hodnoty podielového listu DYNAMIKA fondu

   Informácie o fonde

   Typ fondu

   fond kvalifikovaných investorov, otvorený podielový fond
   Typ investora

   kvalifikovaný investor, ktorý nemusí spĺňať podmienky pre profesionálneho investora

   ISIN triedy CZ0008475670
   Doporučený investičný horizont 5 rokov a viac
   Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne (k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci), obchodovanie denne
   Min. investícia 1 milión Kč (či 100 tisíc Kč pri splnení podmienky, že súhrnná výška všetkých investícií do fondov obhospodarovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činiť minimálne 1 milión Kč)
   Mena fondu CZK
   Číslo zberného účtu fondu
   (variabilný symbol je číslo rámcovej zmluvy)
   1000100022/0800
   Vstupný poplatok 3 %
   Výstupný poplatok 7 % po dobu troch rokov od vydania odkupovaných podielových listov
   Poplatok za obhospodarovanie 1,20 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Poplatok za administráciu 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Dátum vzniku fondu 20. 9. 2018
   Obhospodarovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitár fondu Česká spořitelna a.s.
   Auditor fondu Audit One s.r.o.
   Všetky triedy fondu Neprofesionálny, Profesionálny

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   január 2024

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,47% 0,49%
   6M 2,96% 0,49%
   12M 6,12% 0,51%
   za posledné 3 roky 19,89% 0,55%
   za posledných 5 rokov 35,33% 0,59%
   za kalendárny rok 0,53% 0,53%
   od vzniku fondu 35,87% 0,56%

   december 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.12.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,43% 0,48%
   6M 2,93% 0,49%
   12M 6,13% 0,51%
   za posledné 3 roky 19,76% 0,55%
   za posledných 5 rokov 34,62% 0,58%
   za kalendárny rok 6,13% 0,51%
   od vzniku fondu 35,16% 0,56%

   november 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.11.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,46% --
   3M 1,44% 0,48%
   6M 2,95% 0,49%
   12M 6,19% 0,52%
   za posledné 3 roky 19,72% 0,55%
   za posledných 5 rokov 34,52% 0,58%
   za kalendárny rok 5,63% 0,51%
   od vzniku fondu 34,52% 0,56%

   október 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,46% 0,49%
   6M 3,01% 0,50%
   12M 6,20% 0,52%
   za posledné 3 roky 19,66% 0,55%
   za posledných 5 rokov 33,90% 0,57%
   za kalendárny rok 5,14% 0,51%
   od vzniku fondu 33,90% 0,56%

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,49% --
   3M 1,49% 0,50%
   6M 3,04% 0,51%
   12M 6,24% 0,52%
   za posledné 3 roky 19,68% 0,55%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 4,64% 0,52%
   od vzniku fondu 33,26% 0,55%

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,48% 0,49%
   6M 3,09% 0,51%
   12M 6,26% 0,52%
   za posledné 3 roky 19,66% 0,55%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 4,13% 0,52%
   od vzniku fondu 32,61% 0,55%

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,50% --
   3M 1,52% 0,51%
   6M 3,08% 0,51%
   12M 6,23% 0,52%
   za posledné 3 roky 19,66% 0,55%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,63% 0,52%
   od vzniku fondu 31,97% 0,55%

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,49% --
   3M 1,53% 0,51%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 6,24% 0,52%
   za posledné 3 roky 19,67% 0,55%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,11% 0,52%
   od vzniku fondu 31,31% 0,55%

   máj 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,52% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,15% 0,52%
   12M 6,20% 0,52%
   za posledné 3 roky 19,69% 0,55%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,61% 0,52%
   od vzniku fondu 30,67% 0,55%

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,53% 0,51%
   6M 3,10% 0,52%
   12M 6,17% 0,51%
   za posledné 3 roky 19,77% 0,55%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,07% 0,52%
   od vzniku fondu 29,99% 0,55%

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,54% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 6,13% 0,51%
   za posledné 3 roky 19,52% 0,54%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,55% 0,52%
   od vzniku fondu 29,33% 0,54%

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,08% 0,51%
   12M 6,10% 0,51%
   za posledné 3 roky 19,37% 0,54%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,01% 0,51%
   od vzniku fondu 28,64% 0,54%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,06% 0,51%
   12M 6,07% 0,51%
   za posledné 3 roky 19,46% 0,54%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 0,53% 0,53%
   od vzniku fondu 28,03% 0,54%

   Chcem získať viac informácií