História výkonnosti a majetku fondu

CZK
EUR
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

December 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,19% ---
3M 1,10% 0,37%
6M 3,59% 0,60%
12M 7,05% 0,59%
za posledné 3 roky 17,58% 0,49%
za posledných 5 rokov 29,84% 0,50%
za rok 2022 7,05% 0,59%
od vzniku fondu 44,14% 0,51%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.12.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,4414 CZK
Fondový kapitál 13 632 978 153,20 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 458 006 197  ks
Celkový počet vydaných podielových listov 11 214 259 884  ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 756 253 687 ks
Údaje za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 238 579 053 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 53 832 576 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 343 887 828,46 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 77 594 275,02 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
Aktíva celkom 15 107 212 812,69 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 54,37%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,15%
Vklady v bankách 15,08%
Investičné nástroje 4,90%
Ostatní 3,50%

November 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,36% ---
3M 1,67% 0,56%
6M 5,12% 0,85%
12M 7,67% 0,64%
za posledné 3 roky 17,55% 0,49%
za posledných 5 rokov 30,01% 0,50%
za rok 2022 6,84% 0,62%
od vzniku fondu 43,86% 0,52%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

30.11.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,4386 CZK
Fondový kapitál 13 362 859 160,34 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 288 495 624  ks
Celkový počet vydaných podielových listov 10 978 125 771  ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 689 630 147 ks
Údaje za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 236 134 113 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 66 623 540 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 339 702 528,60 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 95 844 624,70CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
Aktíva celkom 14 528 008 612,95 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 54,56%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,71%
Vklady v bankách 10,61%
Investičné nástroje 5,07%
Ostatní 11,05%

Október 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,55% ---
3M 2,01% 0,67%
6M 4,92% 0,82%
12M 8,47% 0,71%
za posledné 3 roky 17,37% 0,48%
za posledných 5 rokov 30,72% 0,51%
za rok 2022 6,46% 0,65%
od vzniku fondu 43,35% 0,52%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.10.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,4335 CZK
Fondový kapitál 13 109 892 833,14 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 145 650 296  ks
Celkový počet vydaných podielových listov 10 783 600 889  ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 637 950 593 ks
Údaje za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 194 524 882 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 51 679 554 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 278 851 409,26 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 74 082 641,04 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
Aktíva celkom 14 110 514 573,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 53,47%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,27%
Vklady v bankách 6,27%
Investičné nástroje 5,19%
Ostatní 13,80%

September 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,76% ---
3M 2,46% 0,82%
6M 4,75% 0,79%
12M 8,93% 0,74%
za posledné 3 roky 16,52% 0,46%
za posledných 5 rokov 30,53% 0,51%
za rok 2022 5,88% 0,65%
od vzniku fondu 42,57% 0,51%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

30.9.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,4257 CZK
Fondový kapitál 12 840 890 092,94  CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 006 466 024 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 10 583 107 031 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 576 641 007 ks
Údaje za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 200 493 858 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 61 309 586 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 285 844 151,63 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 87 409 076,78 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
Aktíva celkom 13 795 002 126,11 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 47,63%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,23%
Vklady v bankách 13,99%
Investičné nástroje 5,28%
Ostatní 13,87%

August 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.8.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,69% ---
3M 3,40% 1,13%
6M 4,60% 0,77%
12M 9,05% 0,75%
za posledné 3 roky 19,51% 0,54%
za posledných 5 rokov 30,25% 0,50%
za rok 2022 5,09% 0,64%
od vzniku fondu 41,50% 0,51%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.8.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,4150 CZK
Fondový kapitál 12 542 112 061,12  CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 863 448 331 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 10 381 313 056 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 517 864 725 ks
Údaje za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 201 793 975 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 58 776 282 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 285 538 548,03  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 83 168 440,44 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 732 248 904,85 CZK
Aktíva celkom 13 877 720 843,56 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,50%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,98%
Vklady v bankách 24,37%
Investičné nástroje  4,94%
Ostatní 3,21%

Júl 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.7.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,99% ---
3M 2,85% 0,95%
6M 4,00% 0,67%
12M 8,47% 0,71%
za posledné 3 roky 18,79% 0,52%
za posledných 5 rokov 29,35% 0,49%
za rok 2022 4,37% 0,62%
od vzniku fondu 40,53% 0,50%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.7.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,4053 CZK
Fondový kapitál 12 271 540 985,44  CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 732 141 850 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 10 208 135 325 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 475 993 475 ks
Údaje za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 173 177 731 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 41 871 250 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 243 366 669,90  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 58 841 667,52 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
Aktíva celkom 13 627 627 458,55 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 50,52%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,23%
Vklady v bankách 18,67%
Investičné nástroje  5%
Ostatní 6,58%

Jún 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.6.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 1,68% ---
3M 2,23% 0,74%
6M 3,34% 0,56%
12M 7,56% 0,63%
za posledné 3 roky 17,81% 0,49%
za posledných 5 rokov 28,47% 0,47%
za rok 2021 3,34% 0,56%
od vzniku fondu 39,15% 0,49%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

30.6.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3915 CZK
Fondový kapitál 11 895 072 130,25 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 548 117 562 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 9 969 101 431 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 420 983 869 ks
Údaje za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 239 033 894 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 55 009 606 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 332 615 711,14  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 76 545 867,02 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
Aktíva celkom 13 389 828 431,09 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 56,74%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,45%
Vklady v bankách 16,86%
Investičné nástroje 5,06%
Ostatní 0,89%

Máj 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.5.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,16% ---
3M 1,16% 0,39%
6M 2,42% 0,40%
12M 5,99% 0,50%
za posledné 3 roky 16,18% 0,45%
za posledných 5 rokov 27,02% 0,45%
za rok 2021 1,63% 0,33%
od vzniku fondu 36,85% 0,47%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.5.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3685 CZK
Fondový kapitál 11 419 456 574,74 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 344 287 793 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 9 708 320 469 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 364 032 676 ks
Údaje za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 260 780 962 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 56 951 193 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 356 878 781,42  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 77 937 707,86 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 579 656 287,60 CZK
Aktíva celkom 12 892 089 457,60 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 57,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,52%
Vklady v bankách 15,24%
Investičné nástroje 5,23%
Ostatní 0,68%

Apríl 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.4.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,38% ---
3M 1,11% 0,37%
6M 3,38% 0,56%
12M 6,05% 0,50%
za posledné 3 roky 16,08% 0,45%
za posledných 5 rokov 27,32% 0,46%
za rok 2022 1,47% 0,37%
od vzniku fondu 36,63% 0,47%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

30.4.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3663 CZK
Fondový kapitál 11 173 076 108,66  CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 177 330 662 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 9 492 497 664 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 315 167 002 ks
Údaje za obdobie 1.5.2022-31.5.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 215 822 805 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 48 865 674 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 294 878 742,24  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 66 765 170,36 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
Aktíva celkom 12 159 708 228,42 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 52,59%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,66%
Vklady v bankách 18,69%
Investičné nástroje  5,52%
Ostatní  0,54%

Marec 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.3.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,61% ---
3M 1,08% 0,36%
6M 4,00% 0,67%
12M 6,08% 0,51%
za posledné 3 roky 16,26% 0,45%
za posledných 5 rokov 27,47% 0,46%
za rok 2022 1,08% 0,36%
od vzniku fondu 36,11% 0,47%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.3.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3611 CZK
Fondový kapitál 10 813 673 524,59  CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 7 944 532 360 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 9 204 862 897 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 260 330 537 ks
Údaje za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 287 634 767 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 54 836 465  ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 391 499 682  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 74 637 912,66 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
Aktíva celkom 11 877 723 984 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,85%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,05%
Vklady v bankách 22,60%
Investičné nástroje 5,62%
Ostatní 0,88%

Február 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 28.2.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,11% ---
3M 1,25% 0,42%
6M 4,25% 0,31%
12M 6,22% 0,52%
za posledné 3 roky 15,71% 0,44%
za posledných 5 rokov 26,86% 0,45%
za rok 2022 0,47% 0,23%
od vzniku fondu 35,28% 0,46%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

28.2.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3528 CZK
Fondový kapitál 10 459 339 282,08  CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 7 731 684 609 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 8 938 889 458 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 207 204 849 ks
Údaje za obdobie 1.3.2022-31.3.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 265 973 439 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 53 125 688  ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 359 808 869,35  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 71 686 430,83 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
Aktíva celkom 11 524 384 673,70 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,46%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,27%
Vklady v bankách 23,72%
Investičné nástroje 5,76%
Ostatní 0,79%

Január 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.1.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,36% ---
3M 2,25% 0,75%
6M 4,40% 0,72%
12M 5,90% 0,49%
za posledné 3 roky 15,76% 0,44%
za posledných 5 rokov 27,19% 0,45%
za rok 2021 5,48% 0,46%
od vzniku fondu 35,13% 0,47%
Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.1.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3513 CZK
Fondový kapitál 10 193 351 843,41  CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 7 543 521 077 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 8 708 547 463 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 1 165 026 386 ks
Údaje za obdobie 1.2.2022-28.2.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 230 341 995 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 42 178 463  ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 311 261 111,47  CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 56 995 756,89 CZK
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
Aktíva celkom 11 282 214 165,57 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,90%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,61%
Vklady v bankách 32,26%
Investičné nástroje 5,85%
Ostatní 2,38%

December 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,08% -
3M 2,76% 0,92%
6M 5,87% 0,98%
12M 6,88% 0,57%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022 6,88% 0,57%
od vzniku fondu 22,32% 0,70%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0559 EUR
Fondový kapitál 9 843 342,73 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 197 496 345 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 203 978 135 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 6 481 790 ks
Údaje za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 11 007 047 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 196 639 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 615 293,74 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 10 992,13 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
Aktíva celkom 15 107 212 812,69 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 54,37%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,15%
Vklady v bankách 15,08%
Investičné nástroje 4,90%
Ostatní 3,50 %

November 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,91% -
3M 2,41% 0,80%
6M 6,14% 1,02%
12M 7,80% 0,65%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022 5,74% 0,52%
od vzniku fondu 21,01% 0,68%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.11.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0553 EUR
Fondový kapitál 8 291 836,93 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 169 950 656 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 176 370 987 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 6 420 331 ks
Údaje za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 27 607 148 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 61 459 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 526 675,07 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 3 398,68 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
Aktíva celkom 14 528 008 612,95 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 54,56%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,71%
Vklady v bankách 10,61%
Investičné nástroje 5,07%
Ostatní 11,05 %

Október 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,74% -
3M 2,24% 0,75%
6M 4,98% 0,83%
12M 8,30% 0,69%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022 4,78% 0,48%
od vzniku fondu 19,91% 0,66%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.10.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0548 EUR
Fondový kapitál 7 687 475,79 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 159 558 779 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 165 501 708 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 5 942 929 ks
Údaje za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 10 869 279 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 477 402 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 595 636,86 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 161,63 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
Aktíva celkom 14 110 514 573,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 53,47%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,27%
Vklady v bankách 6,27%
Investičné nástroje 5,19%
Ostatní 13,80%

September 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,74% -
3M 3,03% 1,01%
6M 3,82% 0,64%
12M 8,15% 0,68%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022 4,02% 0,45%
od vzniku fondu 19,04% 0,66%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.9.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0544 EUR
Fondový kapitál 7 175 836,18 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 150 980 850 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 156 850 249 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 5 869 399 ks
Údaje za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 8 651 459 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 73 530 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 470 639,20 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 4 000,03 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
Aktíva celkom 13 795 002 126,11 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 47,63%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,23%
Vklady v bankách 13,99%
Investičné nástroje 5,28%
Ostatní 13,87%

August 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.8.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M  0,75% -
3M  3,65% 1,22%
6M  5,06% 0,84%
12M  8,43% 0,70%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022  3,25% 0,41%
od vzniku fondu  18,16% 0,65%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.8.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,05400EUR
Fondový kapitál 6 706 762,00 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 143 339 247 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 148 927 042 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 5 587 795 ks
Údaje za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 7 923 207 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 281 604 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 427 852,95 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 15 206,61 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 732 248 904,85* CZK
Aktíva celkom 13 877 720 843,56 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,50%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,98%
Vklady v bankách 24,37%
Investičné nástroje  4,94%
Ostatní 3,21%

Júl 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.7.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M  1,52% -
3M  2,68% 0,89%
6M  0,94% 0,16%
12M  7,63% 0,64%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022  2,49% 0,36%
od vzniku fondu  17,26% 0,64%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.7.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0536 EUR
Fondový kapitál 6 453 313,65 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 139 502 395 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 143 898 908 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 4 396 513 ks
Údaje za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 028 134 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 191 282 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 269 507,89 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 63 852,72 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
Aktíva celkom 13 627 627 458,55 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 50,52%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,23%
Vklady v bankách 18,67%
Investičné nástroje  5%
Ostatní 6,58%

Jún 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.6.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,34% -
3M  0,76% 0,25%
6M  0,96% 0,16%
12M  6,24% 0,52%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022  0,96% 0,16%
od vzniku fondu  15,54% 0,60%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.6.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0528 EUR
Fondový kapitál 5 865 713,85 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 129 596 691 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 133 993 204 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov  4 396 513 ks
Údaje za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 9 905 704 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 523 021,31 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
Aktíva celkom 13 389 828 431,09 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 56,74%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,45%
Vklady v bankách 16,86%
Investičné nástroje  5,06%
Ostatní 0,89%

Máj 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.5.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M -0,19% -
3M  0,36% 0,45%
6M  1,56% 0,26%
12M  5,04% 0,42%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022  -0,38% -0,08%
od vzniku fondu  14,00% 0,56%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.5.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0521 EUR
Fondový kapitál 5 502 944,54 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 124 508 599 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 127 656 499 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov  3 147 900 ks
Údaje za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 6 336 705 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 248 613 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 330 142,24 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 65 052,74 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 579 656 278,60 CZK
Aktíva celkom 12 892 089 457,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 57,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,52%
Vklady v bankách 15,24%
Investičné nástroje  5,23%
Ostatní 0,68%

Apríl 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.4.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M -0,38% -
3M -1,69% -0,56%
6M  3,16%  0,53%
12M  5,88%  0,49%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022  -0,19% -0,05%
od vzniku fondu  14,22%  0,59%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.4.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0522 EUR
Fondový kapitál 5 236 128,10 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 119 576 056 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 122 485 433 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 2 909 377 ks
Údaje za obdobie 1.5.2022-31.5.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 171 066 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 238 523 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 269 929,66 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 12 450,90 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
Aktíva celkom 12 159 708 228,42 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 52,59%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,66%
Vklady v bankách 18,69%
Investičné nástroje  5,52%
Ostatní  0,54%

Marec 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.3.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M  1,95% -
3M  0,19% 0,07%
6M  4,17% 0,54%
12M  6,50% 0,44%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022   0,19% 0,06%
od vzniku fondu  14,66% 0,64%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.3.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0524 EUR
Fondový kapitál 4 113 363,31 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 98 533 870 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 101 295 908 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 2 762 038 ks
Údaje za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 21 189 525 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 147 339 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 110 331,09 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 7 720,56 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
Aktíva celkom 11 877 723 984,78 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,85%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,05%
Vklady v bankách 22,60%
Investičné nástroje 5,62%
Ostatní 0,88%

Február 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 28.2.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M -3,20% -
3M  0,19% 0,07%
6M  3,21% 0,54%
12M  5,33% 0,44%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022  -1,72% -0,86%
od vzniku fondu  12,47% 0,57%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 28.2.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0514 EUR
Fondový kapitál 3 309 804,58 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 83 382 805 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 86 139 110 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 2 756 305 ks
Údaje za obdobie 1.3.2022-31.3.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 15 156 798 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 5 733 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 779 059,41 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 294,68 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
Aktíva celkom 11 524 384 673,70 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,46%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,27%
Vklady v bankách 23,72%
Investičné nástroje 5,76%
Ostatní 0,79%

Január 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.1.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,53% -
3M 4,94% 1,65%
6M 6,63% 1,10%
12M 9,71% 0,81%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2022 1,53% -
od vzniku fondu 16,19% 0,77%
Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.1.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0531 EUR
Fondový kapitál 3 969 050,19 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 79 065 010 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 81 599 663 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 2 534 653 ks
Údaje za obdobie 1.2.2022-28.2.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 539 447 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 221 652 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 241 044,71 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 769,72 EUR
Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
Aktíva celkom 11 282 214 165,57 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,90%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,61%
Vklady v bankách 32,26%
Investičné nástroje 5,85%
Ostatní 2,38%

December 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.12.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,78% ---
3M 2,88% 0,96%
6M 4,08% 0,68%
12M 5,48% 0,46%
za posledné 3 roky 15,48% 0,43%
za posledných 5 rokov 27,41% 0,46%
za rok 2021

5,48%

0,46%
od vzniku fondu 34,65% 0,47%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.12.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3465 CZK
Fondový kapitál

9 805 988 481,63  CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

7 282 599 506 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

8 412 865 664 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

1 130 266 158 ks

Údaje za obdobie 1.1.2022-31.1.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

295 681 799 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

34 760 228  ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

398 135 493,05  CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

46 804 647,11 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

9 897 311 488,59 CZK

Aktíva celkom

10 532 429 617,41 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,58%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

25,42%

Vklady v bankách 32,63%
Investičné nástroje  6,37%

December 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.12.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,95% ---
3M 3,98% 1,33%
6M 5,23% 0,87%
12M

8,96%

0,75%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 8,96% 0,75%
od vzniku fondu 14,44% 0,72%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.12.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0523 EUR
Fondový kapitál 3 523 283,32 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

70 192 986 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

72 479 073 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 2 286 087 ks

Údaje za obdobie 1.1.2022-31.1.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

9 120 590 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

248 566 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

477 007,06 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

13 000 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

9 897 311 488,59 CZK

Aktíva celkom

10 532 429 617,41 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,58%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

25,42%

Vklady v bankách 32,63%
Investičné nástroje  6,37%

November 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.11.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 1,10% ---
3M 2,97% 0,99%
6M 3,49% 0,58%
12M 5,80% 0,48%
za posledné 3 roky 14,99% 0,42%
za posledných 5 rokov 27,62% 0,46%
za rok 2021

4,67%

0,42%
od vzniku fondu 33,61% 0,46%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

30.11.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3361 CZK
Fondový kapitál

9 410 683 957,54  CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

7 043 182 778 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

8 099 709 514 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

1 056 526 736 ks

Údaje za obdobie 1.12.2021-31.12.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

313 156 150 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

73 739 422  ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

418 407 916,15  CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

98 523 241,59 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

9 492 934 808,30 CZK

Aktíva celkom

10 048 760 081,50 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 37,07%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

27,00%

Vklady v bankách 31,81%
Investičné nástroje  4,12%

November 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.11.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,38% ---
3M 3,01% 1,00%
6M 3,43% 0,57%
12M

7,77%

0,65%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 6,88% 0,63%
od vzniku fondu 12,25% 0,64%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.11.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0513 EUR
Fondový kapitál 3 160 048,27 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

62 833 713 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

64 437 538 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 1 603 825 ks

Údaje za obdobie 1.12.2021-31.12.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

8 041 535 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

682 262 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

412 530,78 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

35 000,04 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

9 492 934 808,30 CZK

Aktíva celkom

10 048 760 081,50 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 37,07%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

27,00%

Vklady v bankách 31,81%
Investičné nástroje  4,12%

October 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.10.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,98% ---
3M 2,01% 0,67%
6M 2,58% 0,43%
12M 4,46% 0,37%
za posledné 3 roky 15,44% 0,43%
za posledných 5 rokov 26,93% 0,45%
za rok 2021

3,53%

0,35%
od vzniku fondu 32,16% 0,45%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.10.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3216 CZK
Fondový kapitál

9 061 861 764,84  CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

6 856 620 068 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

7 864 283 291 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

1 007 663 223 ks

Údaje za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

235 426 223 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

48 863 513  ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

311 139 261,99  CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

64 578 018,76 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

9 137 179 435,07 CZK

Aktíva celkom

9 564 312 969,81 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 34,65%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

29,12%

Vklady v bankách 31,95%
Investičné nástroje  4,28%

October 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.10.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,60% ---
3M 1,61% 0,54%
6M 2,64% 0,44%
12M 10,24% 0,85%
za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021

35,42%

0,54%
od vzniku fondu 10,72% 0,60%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.10.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0506 EUR
Fondový kapitál

2 889 161,98  EUR

Aktuálny počet vydaných podielových listov

57 925 465 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

59 239 859 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

1 314 394 ks

Údaje za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

5 197 679 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

289 431  ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

263 002,64  EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

14 645,21 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

9 137 179 435,07 CZK

Aktíva celkom

9 564 312 969,81 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 34,65%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

29,12%

Vklady v bankách 31,95%
Investičné nástroje  4,28%

September 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.9.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,86% ---
3M 1,17% 0,39%
6M 2,00% 0,33%
12M 3,98% 0,33%
za posledné 3 roky 14,44% 0,40%
za posledných 5 rokov 26,08% 0,43%
za rok 2021

2,53%

0,28%
od vzniku fondu 30,88% 0,43%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

30.9.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,3088 CZK
Fondový kapitál

8 795 510 771,59  CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

6 720 496 881 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

7 678 391 550 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

957 894 669 ks

Údaje za obdobie 1.10.2021-31.10.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

185 891 741 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

49 768 554  ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

243 295 093,69  CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

65 137 083,35 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

8 866 497 961,70 CZK

Aktíva celkom

9 261 155 888,52 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,02%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

29,95%

Vklady v bankách 31,44%
Investičné nástroje  3,59%

September 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.9.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,00% ---
3M 1,21% 0,40%
6M 2,24% 0,37%
12M

10,07%

0,84%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 4,79% 0,53%
od vzniku fondu 10,07% 0,59%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.9.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0503 EUR
Fondový kapitál 2 720 898,08 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

55 366 139 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

55 885 304 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 519 165 ks

Údaje za obdobie 1.10.2021-31.10.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

3 354 555 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

795 229 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

168 734,20 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

40 000,02 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.9.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

9 261 155 888,52 CZK

Aktíva celkom

8 866 497 961,70 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,02%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

29,95%

Vklady v bankách 31,44%
Investičné nástroje  3,59%

August 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.8.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,15% ---
3M 0,50% 0,17%
6M 1,88% 0,31%
12M

4,07%

0,34%

za posledné 3 roky 13,80% 0,38%
za posledných 5 rokov 27,74% 0,46%
za rok 2021 1,65% 0,21%
od vzniku fondu 29,76% 0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu 31.8.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2976 CZK
Fondový kapitál 8 558 227 709,28 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov

6 595 665 303 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

7 508 828 688 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 913 163 385 ks

Údaje za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

169 562 862 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

44 731 284 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

220 024 768,56 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

58 043 314,13 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

8 623 159 565,91 CZK

Aktíva celkom

8 983 689 848,99 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,01%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

30,82%

Vklady v bankách 30,48%
Investičné nástroje  3,69%

August 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.8.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,00% ---
3M 0,40% 0,13%
6M 2,05% 0,34%
12M

6,41%

0,53%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 3,75% 0,47%
od vzniku fondu 8,97% 0,56%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.8.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0498 EUR
Fondový kapitál 2 483 966,51 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

51 056 968 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

51 327 920 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 270 952 ks

Údaje za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

4 557 384 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

248 213 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

226 957,78 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

12 361,01 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

8 623 159 565,91 CZK

Aktíva celkom

8 983 689 848,99 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,01%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

30,82%

Vklady v bankách 30,48%
Investičné nástroje  3,69%

Júl 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.7.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,15% ---
3M 0,57% 0,19%
6M 1,54% 0,26%
12M 4,06% 0,34%
za posledné 3 roky 13,74% 0,38%
za posledných 5 rokov 29,56% 0,49%
za rok 2021

1,50%

0,21%
od vzniku fondu 29,56% 0,43%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.7.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2956 CZK
Fondový kapitál

8 396 639 552,02  CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

6 481 144 540 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

7 359 020 378 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

877 875 838 ks

Údaje za obdobie 1.8.2021-31.8.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

149 808 310 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

35 287 547 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

194 091 661,83  CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

45 718 546,02 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

8 459 601 004,98 CZK

Aktíva celkom

8 767 832 572,51 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,67%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

31,48%

Vklady v bankách 29,08%
Investičné nástroje  3,76%

Júl 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.7.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,20% ---
3M 1,01% 0,34%
6M 2,89% 0,48%
12M

6,64%

0,55%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 3,75% 0,54%
od vzniku fondu 8,97% 0,60%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.7.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0498 EUR
Fondový kapitál 2 406 858,65 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

49 628 532 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

49 885 906 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

Údaje za obdobie 1.8.2021-31.8.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 442 014 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 578 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

71 812,36 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 676,18 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 8 767 832 572,51 CZK
Aktíva celkom

8 459 601 004,98 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,67%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

31,48%

Vklady v bankách 29,08%
Investičné nástroje  3,76%

Jún 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.6.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,20% ---
3M 0,83% 0,28%
6M 1,35% 0,22%
12M 4,02% 0,34%
za posledné 3 roky 13,99% 0,49%
za posledných 5 rokov 29,37% 0,49%
za rok 2021

1,35%

0,22%
od vzniku fondu 29,37% 0,43%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

30.6.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2937 CZK
Fondový kapitál

8 148 883 963,72 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

6 298 802 827 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

7 144 714 714 929 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

845 912 102 ks

Údaje za obdobie 1.7.2021-31.7.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

214 305 449 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

31 963 736 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

277 247 009,05 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

41 351 485,08 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál

8 201 689 654,30 CZK

Aktíva celkom

8 601 336 970,56 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,12%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

31,47%

Vklady v bankách 27,92%
Investičné nástroje  3,81%
Ostatní 0,68%

Jún 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.6.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,20% ---
3M 1,02% 0,34%
6M 3,54% 0,59%
12M

7,81%

0,65%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 3,54% 0,59%
od vzniku fondu 8,75% 0,63%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.6.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0497 EUR
Fondový kapitál 2 008 862,62 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

41 698 026 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

41 955 400 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

Údaje za obdobie 1.7.2021-31.7.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 7 930 506 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

394 146,17 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 8 201 689 654,30 CZK
Aktíva celkom

8 601 336 970,56 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,12%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

31,47%

Vklady v bankách 27,92%
Investičné nástroje  3,81%
Ostatní 0,68%

Máj 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.5.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,22% ---
3M 1,37% 0,46%
6M 2,24% 0,37%
12M 4,00% 0,33%
za posledné 3 roky 16,03% 0,45%
za posledných 5 rokov 29,11% 0,49%
za rok 2021

1,14%

0,23%
od vzniku fondu 29,11% 0,43%

Podielové listy triedy CZK

Údaje k dátumu

31.5.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2911 CZK
Fondový kapitál

7 930 704 658,79 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

6 142 462 001 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

6 954 171 521 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

811 709 520 ks

Údaje za obdobie 1.6.2021-30.6.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

190 543 408 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 34 202 582 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

246 010 610, 88 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 44 158 953,67 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
Aktíva celkom 8 320 488 313,44 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,82%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

32,25%

Vklady v bankách 27,45%
Investičné nástroje  3,38%

Máj 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.5.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,61% ---
3M 1,64% 0,55%
6M 4,20% 0,70%
12M

8,06%

0,67%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 3,33% 0,67%
od vzniku fondu 8,53% 0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.5.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0496 EUR
Fondový kapitál 1 669 760,01 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

35 021 559 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

35 278 933 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

Údaje za obdobie 1.6.2021-30.6.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 6 676 467 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

331 152,81 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
Aktíva celkom 8 320 488 313,44 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,82%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

32,25%

Vklady v bankách 27,45%
Investičné nástroje  3,38%

Apríl 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.4.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,41% ---
3M 0,96% 0,32%
6M 1,83% 0,30%
12M 4,08% 0,34%
za posledné 3 roky 15,88% 0,44%
za posledných 5 rokov 28,83% 0,48%
za rok 2021

0,92%

0,23%
od vzniku fondu 28,83% 0,44%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu 30.4.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2883 CZK
Fondový kapitál

7 533 367 530,75 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

6 002 772 960 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

6 776 699 147 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

773 926 187 ks

Údaje za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

177 472 374 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 37 783 333 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

228 637 638,44 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 48 676 267,83 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
Aktíva celkom 8 082 047 484,80 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,27%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

23,02%

Vklady v bankách 26,26%
Investičné nástroje  2,45%

Apríl 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.4.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,20% ---
3M 1,86% 0,62%
6M 7,43% 1,23%
12M

7,88%

0,66%

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 2,71% 0,68%
od vzniku fondu 7,88% 0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 30.4.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0493 EUR
Fondový kapitál 1 619 414,54 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

33 580 775 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

33 838 149 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

Údaje za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 440 784 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

71 030,60 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
Aktíva celkom 8 082 047 484,80 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,27%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

23,02%

Vklady v bankách 26,26%
Investičné nástroje  2,45%

Marec 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.3.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,75% ---
3M 0,52% 0,17%
6M 1,94% 0,32%
12M 3,89% 0,32%
za posledné 3 roky 15,33% 0,43%
za posledných 5 rokov 28,31% 0,47%
za rok 2021

0,52%

0,17%
od vzniku fondu 28,31% 0,44%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu 31.3.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2831 CZK
Fondový kapitál

7 530 216 729,84 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

5 868 783 072 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

6 594 796 591ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

726 013 519 ks

Údaje za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

181 902 556 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 912 668 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

233 399 158,89 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 61 476 744,19 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
Aktíva celkom 7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 49,26%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

23,30%

Vklady v bankách 24,96%
Investičné nástroje  2,49%

Marec 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.3.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,82% ---
3M 2,50% 0,83%
6M 7,66% 1,28%
12M

trieda otvorená 4/2020

trieda otvorená 4/2020

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 2,50% 0,83%
od vzniku fondu 7,66% 0,70%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.3.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0492 EUR
Fondový kapitál 1 536 206,86 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

31 673 266 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

31 917 195 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 243 929 ks

Údaje za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 920 954ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 445 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

94 510, 96 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 661,49 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
Aktíva celkom 7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 49,26%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

23,30%

Vklady v bankách 24,96%
Investičné nástroje  2,49%

Február 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 28.2.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M -0,19% ---
3M 0,86% 0,29%
6M 2,15% 0,36%
12M 3,55% 0,30%
za posledné 3 roky 14,49% 0,40%
za posledných 5 rokov 27,36% 0,46%
za rok 2021

-0,23%

-0,11%
od vzniku fondu 27,36% 0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu 28.2.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2736 CZK
Fondový kapitál

7 312 724 816,78 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

5 741 763 269 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

6 420 516 223 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

678 752 954 ks

Údaje za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

174 280 368 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 260 565 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

221 963 494,03 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 60 191 055,45 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
Aktíva celkom 7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,08%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

23,13%

Vklady v bankách 26,32%
Investičné nástroje  2,47%

Február 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 28.2.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,83% ---
3M 2,52% 0,84%
6M 4,27% 0,71%
12M trieda otvorená 4/2020

trieda otvorená 4/2020

za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2021 1,67% 0,83%
od vzniku fondu 6,78% 0,68%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 28.2.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0488 EUR
Fondový kapitál 1 401 240,28 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

29 091 164 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

29 091 164 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 826 031ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 243 929 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

137 910,27 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 903,74 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
Aktíva celkom 7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,08%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

23,13%

Vklady v bankách 26,32%
Investičné nástroje  2,47%

Január 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.1.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M -0,04% ---
3M 0,85% 0,28%
6M 2,49% 0,41%
12M 4,31% 0,36%
za rok 2021

-0,04%

-0,04%
od vzniku fondu 27,60% 0,44%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu 31.1.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2760 CZK
Fondový kapitál

7 180 126 666,81 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

5 627 046 135 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

6 273 235 016 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

646 188 881 ks

Údaje za obdobie 1.2.2021-28.2.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

147 281 207 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 32 564 073 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

187 930 841,27 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 41 551 757,14 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
Aktíva celkom 7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,15%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,04%

Vklady v bankách 36,20%
Investičné nástroje 2,62%

Január 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.1.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,83% ---
3M 5,45% 1,82%
6M 3,64% 0,61%
12M trieda otvorená 4/2020

trieda otvorená 4/2020

za rok 2021 0,83% 0,83%
od vzniku fondu 5,91% 0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu 31.1.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0484 EUR
Fondový kapitál 1 319 759, 77 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

27 859 636 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

27 859 636 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.2.2021-28.2.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 231 528 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

59 605,93 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
Aktíva celkom 7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,15%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,04%

Vklady v bankách 36,20%
Investičné nástroje 2,62%

DECEMBER 2020

Údaje k dátumu 31.12.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2765 CZK
Fondový kapitál

6 977 436 327,99 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

5 465 953 422 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

6 112 552 937 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

646 599 515 ks

Údaje za obdobie 1.1.2021-31.1.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

184 307 336 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 23 214 623 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

235 268 324,15 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 29 633 466,31 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
Aktíva celkom 7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,91%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,83%

Vklady v bankách 35,60%
Investičné nástroje 2,66%

dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 1,08% ---
3M 1,41% 0,47%
6M 2,64% 0,44%
12M 4,13% 0,34%
za rok 2020 4,13% 0,34%
od vzniku fondu 26,65% 0,44%

DECEMBER 2020

Údaje k dátumu 31.12.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,048 EUR
Fondový kapitál 1 228 919, 43 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

25 955 791 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

25 955 791 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.1.2021-31.1.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 903 845 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

91 384,6 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
Aktíva celkom 7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,91%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,83%

Vklady v bankách 35,60%
Investičné nástroje 2,66%

dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,84% ---
3M 5,03% 1,68%
6M 4,12% 0,69%
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 5,03% 0,63%

NOVEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.11.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2628 CZK
Fondový kapitál

6 772 877 928,44 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 363 318 597 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 986 600 208 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 623 281 611 ks

Údaje za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 144 296 608 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 41 661 783 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 182 217 738,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 52 610 499,67 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
Aktíva celkom 7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,39%

Vklady v bankách 34,88%
Investičné nástroje 2,40%

dáta k 30.11.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M -0,19% ---
3M 1,28% 0,43%
6M 1,72% 0,29%
12M 3,19% 0,27%
za rok 2020 3,01% 0,27%
od vzniku fondu 26,28% 0,42%

NOVEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.11.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0476 EUR
Fondový kapitál 1 195 599,61 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 25 533 065 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 25 533 065 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 422 726 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 20 121,8 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
Aktíva celkom 7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,39%

Vklady v bankách 34,88%
Investičné nástroje 2,40%

dáta k 30.11.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 3,70% ---
3M 1,71% 0,57%
6M 3,70% 0,62%
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 4,16% 0,59%

OKTÓBER 2020

Údaje k dátumu 31.10.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2652 CZK
Fondový kapitál

6 635 555 113,64 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 244 855 221 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 826 475 049 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 581 619 828 ks

Údaje za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 149 167 248 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 703 872 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 188 726 409,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 846 538,63 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
Aktíva celkom 6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,39%

Vklady v bankách 35,17%
Investičné nástroje 1,69%

dáta k 31.10.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,52% ---
3M 1,62% 0,54%
6M 2,21% 0,37%
12M 3,59% 0,30%
za rok 2020 3,21% 0,32%
od vzniku fondu 26,52% 0,43%

OKTÓBER 2020

Údaje k dátumu 31.10.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0459 EUR
Fondový kapitál 1 145 182,26 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 24 386 337 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 24 386 337ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 146 728 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 52 634,9 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
Aktíva celkom 6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,39%

Vklady v bankách 35,17%
Investičné nástroje 1,69%

dáta k 31.10.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,44% ---
3M -1,71% -0,57%
6M 0,44 0,07%
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,44% 0,07%

SEPTEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.9.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2587 CZK
Fondový kapitál

6 470 446 175,45 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 140 611 502 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 691 511 100 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 550 899 598 ks

Údaje za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 143 233 095 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 38 886 095 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 287 505,56 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 48 945 927,91 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktíva celkom 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,11%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,45%

Vklady v bankách 34,71%
Investičné nástroje 1,73%

dáta k 30.9.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,95% ---
3M 1,21% 0,40%
6M 1,92% 0,32%
12M 2,87% 0,24%
za rok 2020 2,68% 0,30%
od vzniku fondu 25,87% 043%

SEPTEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.9.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0457 EUR
Fondový kapitál 1 023 840,73 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 21 859 130 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 21 859 130 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 527 207 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 115 493,43 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktíva celkom 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,11%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,45%

Vklady v bankách 34,71%
Investičné nástroje 1,73%

dáta k 30.9.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M -2,35% ---
3M -0,87% -0,29%
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,00% 0,00%

AUGUST 2020

Údaje k dátumu

31.8.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2468 CZK
Fondový kapitál

6 306 639 155,05 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 058 099 763 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 570 129 624 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 512 029 861 ks

Údaje za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 113 930 628 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 31 418 889 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 142 048 705,80 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 39 173 070,72 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
Aktíva celkom 6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,14%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,79%

Vklady v bankách 39,30%
Investičné nástroje 1,77%

dáta k 31.8.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,14% ---
3M 0,43% 0,14%
6M 1,37% 0,23%
12M 5,30% 0,44%
za rok 2020 1,70% 0,21%
od vzniku fondu 24,68% 0,42%

AUGUST 2020

Údaje k dátumu 31.8.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0468 EUR
Fondový kapitál 856 878,55 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 18 561 631 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 18 561 631 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 3 297 499 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 154 323,0 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
Aktíva celkom 6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,14%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,79%

Vklady v bankách 39,30%
Investičné nástroje 1,77%

dáta k 31.8.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,21% ---
3M 1,96% 0,65%
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 2,41% 0,48%

JÚL 2020

Údaje k dátumu

31.7.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2450 CZK
Fondový kapitál

6 191 145 888,80 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 972 773 373 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 453 384 345 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 480 610 972 ks

Údaje za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 106 594 955 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 268 565 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 132 710 776,70 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 24 479 364,14 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
Aktíva celkom 6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,76%

Vklady v bankách 39,20%
Investičné nástroje 1,80%

dáta k 31.7.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,10% ---
3M 0,58% 0,19%
6M 1,77% 0,30%
12M 5,24% 0,44%
za rok 2020 1,56% 0,22%
od vzniku fondu 24,50% 0,42%

JÚL 2020

Údaje k dátumu 31.7.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0467 EUR
Fondový kapitál 616 156,77 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 13 369 806 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 13 369 806 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 191 825 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 242 458,26 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
Aktíva celkom 6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,76%

Vklady v bankách 39,20%
Investičné nástroje 1,80%

dáta k 31.7.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,30% ---
3M 2,19% 0,73%
6M

trieda otvorená 4/2020

trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 2,19% 0,73%

JÚN 2020

Údaje k dátumu

30.6.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2437 CZK
Fondový kapitál

6 053 283 407,26 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 867 138 245 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 326 480 652 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 459 342 407 ks

Údaje za obdobie 1.7.2020-31.7.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 129 819 981 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 24 184 853 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 161 457 087,50 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 078 701,63 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktíva celkom 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,86%

Vklady v bankách 38,61%
Investičné nástroje 1,82%

dáta k 30.6.2020

Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)

Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,19% ---
3M 0,70% 0,23%
6M 1,45% 0,24%
12M 5,30% 0,44%
za rok 2020 1,45% 0,24%
od vzniku fondu 24,37% 0,43%

JÚN 2020

Údaje k dátumu 30.6.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0461 EUR
Fondový kapitál 375 375,19 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 160 736 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 8 160 736 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.7.2020-31.7.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 209 070 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 240 138,14 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktíva celkom 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,86%

Vklady v bankách 38,61%
Investičné nástroje 1,82%

dáta k 30.6.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,44% ---
3M 0,88% 0,29%
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,88% 0,29%

MÁJ 2020

Údaje k dátumu

31.5.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2414 CZK
Fondový kapitál

5 934 716 440,49 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 780 637 041 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 215 794 595 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 435 154 554 ks

Údaje za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 114 287 420 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 28 176 902 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 141 876 420,82 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 978 806,23 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
Aktíva celkom 6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,10%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,31%

Vklady v bankách 37,74%
Investičné nástroje 1,86%

dáta k 31.5.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,29% ---
3M 0,94% 0,31%
6M 1,44% 0,24%
12M 5,39% 0,45%
za rok 2020 1,26% 0,25%
od vzniku fondu 24,14% 0,43%

MÁJ 2020

Údaje k dátumu 31.5.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0459 EUR
Fondový kapitál 96 889,94 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 108 693 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 2 108 693 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 6 052 043 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 277 788,81 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
Aktíva celkom 6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,10%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,31%

Vklady v bankách 37,74%
Investičné nástroje 1,86%

dáta k 31.5.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,44% 0,44%
3M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,44% 0,44%

APRÍL 2020

Údaje k dátumu

30.4.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2378 CZK
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 737 512 091 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 144 492 743 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 406 980 652 ks

Údaje za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktíva celkom

6 025 632 527,87 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,53%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,60%

Vklady v bankách 36,98%
Investičné nástroje 1,88%

dáta k 30.4.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,23% ---
3M 1,19% 0,40%
6M 1,35% 0,23%
12M 5,17% 0,43%
za rok 2020 0,97% 0,24%
od vzniku fondu 23,78% 0,43%

APRÍL 2020

Údaje k dátumu 30.4.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0457 EUR
Fondový kapitál

0 (1. mesiac fungovania eur tr.)

Aktuálny počet vydaných podielových listov 0 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 0 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

2 108 693 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

96 367,27 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktíva celkom

6 025 632 527,87 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,53%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,60%

Vklady v bankách 36,98%
Investičné nástroje 1,88%

dáta k 30.4.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,23% ---
3M 1,19% 0,40%
6M 1,35% 0,23%
12M 5,17% 0,43%
za rok 2020 0,97% 0,24%
od vzniku fondu 23,78% 0,43%

MAREC 2020

Údaje k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2350 CZK
Fondový kapitál

5 823 287 883,01 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 715 375 475 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 079 209 770 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 363 834 295 ks

Údaje za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 145 910 283 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 123 773 667 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 199 251,18 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 152 860 479,90 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
Aktíva celkom 6 056 362 546,83 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,15%

Vklady v bankách 38,56%
Investičné nástroje 1,87%

dáta k 31.3.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,41% ---
3M 0,74% 0,25%
6M 0,93% 0,16%
12M 5,49% 0,46%

za rok 2020

0,74% 0,25%
od vzniku fondu 23,50% 0,44%

MAREC 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

FERBRUÁR 2020

Údaje k dátumu 29.2.2020
Hodnota podielového listu 1,2299 CZK
Fondový kapitál

5 577 475 266,53 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 535 032 702 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 775 093 823 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 240 060 628 ks

Údaje za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 (za kurz k 29.2.2020)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 275 711 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 932 938 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 259 848 012,94 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 044 420,41 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2020
Aktíva celkom 5 905 147 022,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 39,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,02%

Vklady v bankách 45,32%
Investičné nástroje 1,91%

dáta k 29.2.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,54% ---
3M 0,50% 0,17%
6M 3,88% 0,65%
12M 5,20% 0,43%
za rok 2020 0,33% 0,16%
od vzniku fondu 22,99% 0,43%

FERBRUÁR 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

JANUÁR 2020

Údaje k dátumu 31.1.2020
Hodnota podielového listu 1,2233 CZK
Fondový kapitál

5 340 338 742,59 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 365 694 958 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 574 822 648 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 209 127 690 ks

Údaje za obdobie 1.2.2020-28.2.2020
Počet vydaných podielových listov za obdobie 191 055 786 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 718 042 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 233 718 565,20 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 567 680,87 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2020
Aktíva celkom 5 663 029 582,52 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,03%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,20%

Vklady v bankách 43,79%
Investičné nástroje 1,98%

data k 31.1.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,21% ---
3M 0,16% 0,05%
6M 3,41% 0,57%
12M 4,80% 0,40%
za rok 2020 -0,21% -0,21%
od vzniku fondu 22,33% 0,43%

JANUÁR 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2019

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2018

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2017

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2016

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

DECEMBER 2019

Údaje k dátumu 30.12.2019
Hodnota podielového listu 1,2259 CZK
Fondový kapitál

5 137 107 089,52 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 190 563 733 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 377 973 381 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 187 409 648 ks

Údaje za obdobie 1.1.2020-31.1.2020
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 843 117 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 9 711 892 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 226 599 186,52 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 905 808,33 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2019
Aktíva celkom 5 429 075 962,80 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,87%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,56%

Vklady v bankách 41,52%
Investičné nástroje 2,05%

dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,17% ---
3M 0,19% 0,06%
6M 3,79% 0,63%
12M 5,14% 0,43%
za rok 2019 5,14% 0,43%
od vzniku fondu 22,59% 0,44%

NOVEMBER 2019

Údaje k dátumu 30.11.2019
Hodnota podielového listu 1,2238 CZK
Fondový kapitál

4 873 890 485,81 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 160 429 284 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 177 697 756 ks

Údaje za obdobie 1.12.2019-31.12.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,24%

Vklady v bankách 37,14%
Investičné nástroje 2,20%

dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,19% ---
3M 3,24% 1,08%
6M 3,76% 0,63%
12M 6,68% 0,56%
za rok 2019 4,74% 0,47%
od vzniku fondu 22,13% 0,45%

OKTOBÉR 2019

Údaje k dátumu 31.10.2019
Hodnota podielového listu 1,2213 CZK
Fondový kapitál

4 672 558 709,93 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 990 207 823 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 164 295 481 ks

Údaje za obdobie 1.11.2019-30.11.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,24%

Vklady v bankách 37,14%
Investičné nástroje 2,20%

dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,19% ---
3M 3,24% 1,08%
6M 3,76% 0,63%
12M 6,68% 0,56%
za rok 2019 4,74% 0,47%
od vzniku fondu 22,13% 0,45%

SEPTEMBER 2019

Údaje k dátumu 30.9.2019
Hodnota podielového listu 1,2236 CZK
Fondový kapitál 4 528 793 036,53 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 825 846 266 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 837 648 993 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 136 399 107 ks

Údaje za obdobie 1.10.2019-31.10.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 138 640 854 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 978 398 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 169 640 939,75 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 17 003 550,57 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019
Aktíva celkom 4 756 280 922,01 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

28,71%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,85%

Vklady v bankách

54,16%

Investičné nástroje

2,28%

dáta k 30.9.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 3,34% ---
3M 3,60% 1,20%
6M 4,52% 0,75%
12M 6,99% 0,58%
za rok 2019 4,94% 0,55%
od vzniku fondu 22,36% 0,47%

AUGUST 2019

Údaje k dátumu 31.8.2019
Hodnota podielového listu 1,1840 CZK
Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 701 249 886 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 701 861 923 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 122 438 692 ks

Údaje za obdobie 1.9.2019-30.9.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 140 284 081 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 18 457 426 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

166 096 360,05 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 21 853 592,41 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2019
Aktíva celkom 4 445 552 727,34 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,35%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

15,03%

Vklady v bankách

60,75%

Investičné nástroje

1,87%

dáta k 31.8.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,08% ---
3M 0,52% 0,17%
6M 1,27% 0,21%
12M 3,84% 0,32%
za rok 2019 1,54% 0,19%
od vzniku fondu 18,40% 0,40%

JÚL 2019

Údaje k dátumu 31.7.2019
Hodnota podielového listu 1,1830 CZK
Fondový kapitál 4 061 978 573,96 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 433 605 006 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 537 586 272 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 103 981 266 ks

Údaje za obdobie 1.8.2019-31.8.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 781 750 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 963 525 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

181 923 835,33 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

9 420 850,14 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2019
Aktíva celkom 4 294 099 149,78 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,94%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

15,48%

Vklady v bankách

59,65%

Investičné nástroje

1,93%

dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,16% ---
3M 0,51% 0,17%
6M 1,34% 0,22%
12M 3,85% 0,32%
za rok 2019 1,46% 0,21%
od vzniku fondu 18,30% 0,41%

JÚN 2019

Údaje k dátumu 30.6.2019
Hodnota podielového listu 1,1811 CZK
Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 267 053 445 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 282 090 442 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 81 807 983 ks

Údaje za obdobie 1.7.2019-31.7.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 180 761 319 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 789 434 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

213 497 199,75 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

16 286 700,48 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2019
Aktíva celkom 4 126 998 301,07 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,84%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

12,39%

Vklady v bankách

62,77%

Investičné nástroje

2,00%

dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,27% ---
3M 0,89% 0,30%
6M 1,30% 0,22%
12M 4,07% 0,34%
za rok 2019 1,30% 0,22%
od vzniku fondu 18,11% 0,41%

MÁJ 2019

Údaje k dátumu 31.5.2019
Hodnota podielového listu 1,1779 CZK
Fondový kapitál 3 655 832 272,74 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov

3 103 724 034 ks

Celkový počet vydaných podielových listov 3 114 571 563 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 66 770 986 ks

Údaje za obdobie 1.6.2019-30.6.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 366 408 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 15 036 997 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

210 097 800,44 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

17 210 559,58 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2019
Aktíva celkom 3 914 063 835,34 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,46%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,04%

Vklady v bankách

56,42%

Investičné nástroje

2,08%

dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,08% ---
3M 0,75% 0,25%
6M 1,38% 0,23%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 1,02% 0,26%
od vzniku fondu 17,79% 0,41%

APRÍL 2019

Údaje k dátumu 30.4.2019
Hodnota podielového listu 1,1770 CZK
Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 891 480 509 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 2 900 281 297 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 55 923 457 ks

Údaje za obdobie 1.5.2019-31.5.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 223 091 054 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 10 847 529 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

262 578 171,55 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

12 767 541,68 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2019
Aktíva celkom 3 718 744 099,55 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

23,46%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,46%

Vklady v bankách

54,89%

Investičné nástroje

2,19%

dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,54% ---
3M 0,83% 0,28%
6M 2,81% 0,47%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 0,94% 0,24%
od vzniku fondu 17,70% 0,41%

MAREC 2019

Údaje k dátumu 31.3.2019
Hodnota podielového listu 1,1707 CZK
Fondový kapitál

3 148 230 062,68 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 689 136 547 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 697 646 355 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 47 122 669 ks

Údaje za obdobie 1.4.2019-30.4.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 144 750 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 800 788 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

247 187 173,57 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

10 303 082,53 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2019
Aktíva celkem 3 456 071 545,57 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

24,60%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

20,87%

Vklady v bankách

53,19%

Investičné nástroje

1,33%

dáta k 31.3.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,14% ---
3M 0,40% 0,13%
6M 2,36% 0,39%
12M 5,23% 0,44%
za rok 2019 0,40% 0,13%
od vzniku fondu 17,07% 0,41%

FEBRUÁR 2019

Údaje k dátumu 28.2.2019
Hodnota podielového listu

1,1691 CZK

Fondový kapitál

2 959 789 704,97 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 531 716 493 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 539 724 498 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 38 612 861 ks

Údaje za obdobie 1.3.2019-31.3.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 165 929 862 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 509 808 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

193 987 976,69 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

9 948 816,53 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2019
Aktíva celkem

3 193 351 233,62 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

26,16%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,91%

Vklady v bankách

52,50%

Investičné nástroje

1,44%

dáta k 28.2.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,15% ---
3M 0,62% 0,21%
6M 2,53% 0,42%
12M 5,10% 0,42%
za rok 2019 0,27% 0,13%
od vzniku fondu 16,91% 0,41%

JANUÁR 2019

Údaje k dátumu 31.1.2019
Hodnota podielového listu

1,1673 CZK

Fondový kapitál

2 785 870 196,49 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 386 611 438 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 389 850 387 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 30 604 856 ks

Údaje za obdobie 1.2.2019-28.2.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 113 060 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 008 005 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

178 728 478,10 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

9 347 744,26 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2019
Aktíva celkom

3 010 887 959,61 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

27,56%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

21,03%

Vklady v bankách

51,41%

dáta k 31.1.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,11% ---
3M 1,97% 0,66%
6M 2,48% 0,41%
12M 4,95% 0,41%
za rok 2019 0,11% 0,11%
od vzniku fondu 16,73% 0,42%

DECEMBER 2018

Údaje k dátumu 31.12.2018
Hodnota podielového listu

1,1660 CZK

Fondový kapitál

2 570 306 605,70 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 204 302 191 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 211 687 728 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 27 365 907 ks

Údaje za obdobie 1.1.2019-31.1.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 185 548 196 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 238 949 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

216 349 088,70 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

3 776 614,56 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2018
Aktíva celkom

2 828 705 302,70CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

29,18%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

22,30%

Vklady v bankách

48,52%

dáta k 31.12.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,35% ---
3M 1,95% 0,65%
6M 2,74% 0,46%
12M 5,04% 0,42%
za rok 2018 5,04% 0,42%
od vzniku fondu 16,60% 0,43%

NOVEMBER 2018

Údaje k dátumu 30.11.2018
Hodnota podielového listu

1,1619 CZK

Fondový kapitál

2 362 655 228,84 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 033 487 105 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 044 030 515 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 19 980 370 ks

Údaje za obdobie 1.12.2018-31.12.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 200 623 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 385 537 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

207 050 987,14 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

8 679 398,29 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2018
Aktíva celkom

2 607 196 789,22 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

31,25%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

27,83%

Vklady v bankách

40,92%

dáta k 30.11.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 1,49% ---
3M 1,90% 0,63%
6M 4,42% 0,74%
12M 5,01% 0,42%
za rok 2018 4,67% 0,42%
od vzniku fondu 16,19% 0,43%

OKTÓBER 2018

Údaje k dátumu 31.10.2018
Hodnota podielového listu

1,1448 CZK

Fondový kapitál

2 119 484 730,35 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 1 851 339 242 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

1 860 776 202 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

9 436 960 ks

Údaje za obdobie 1.11.2018-30.11.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 192 691 273 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

10 543 410 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

220 592 936,97 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

12 070 095,79 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.11.2018
Aktíva celkom

2 378 315 298 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

32,72%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

30,50%

Vklady v bankách

36,78%

dáta k 31.10.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,10% ---
3M 0,50%

0,17%

6M 2,97% 0,49%
12M

4,40%

0,37%

za rok 2018

3,13%

0,31%
od vzniku fondu 14,48% 0,39%

SEPTEMBER 2018

Údaje k dátumu 30.9.2018
Hodnota podielového listu

1,1437 CZK

Fondový kapitál

2 007 933 070,35 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 755 581 950 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 755 581 950 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.10.2018-31.10.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 105 194 252 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

9 436 960 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

120 310 618,01 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

10 793 051,17 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2018
Aktíva celkom

2 170 807 997,48 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

33,71%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

32,26%

Vklady v bankách

34,03%

dáta k 30.9.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,31% ---
3M 0,78%

0,26%

6M 2,80% 0,47%
12M

4,72%

0,39%

za rok 2018

3,03%

0,34%
od vzniku fondu 14,37% 0,40%

AUGUST 2018

Údaje k dátumu 31.8.2018
Hodnota podielového listu

1,1402 CZK

Fondový kapitál

1 890 221 244,43 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 657 804 894 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 657 804 894 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2018-30.9.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 97 777 056 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

111 485 380,43 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2018
Aktíva celkom

2 030 787 614,08 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

35,69%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

34,37%

Vklady v bankách

29,94%

dáta k 31.8.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,10% ---
3M 2,47%

0,82%

6M 2,50% 0,42%
12M

4,95%

0,41%

za rok 2018

2,71%

0,34%
od vzniku fondu 14,02% 0,40%

JÚL 2018

Údaje k dátumu 31.7.2018
Hodnota podielového listu

1,1391 CZK

Fondový kapitál

1 773 509 929,59 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 556 927 438 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 556 927 438 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.8.2018-31.8.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 100 877 456 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

114 909 512,67 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2018
Aktíva celkom

1 916 524 472,35 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

37,69%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

32,51%

Vklady v bankách

29,80%

dáta k 31.7.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,37% ---
3M 2,46%

0,82%

6M 2,42% 0,40%
12M

4,85%

0,40%

za rok 2018

2,61%

0,37%
od vzniku fondu 13,91% 0,41%

JÚN 2018

Údaje k dátumu 30.6.2018
Hodnota podielového listu

1,1349 CZK

Fondový kapitál

1 636 173 370,51 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 441 630 796 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 441 630 796 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 115 296 642 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

130 849 604,23 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2018
Aktíva celkom

1 803 066 050,05 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

38,78%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

34,49%

Vklady v bankách

26,73%

dáta k 30.6.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 2,00% ---
3M 2,01%

0,67%

6M 2,23% 0,37%
12M

4,78%

0,40%

za rok 2018

2,23%

0,37%
od vzniku fondu 13,49% 0,41%

MÁJ 2018

Údaje k dátumu 31.5.2018
Hodnota podielového listu

1,1127 CZK

Fondový kapitál

1 466 407 093,02 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 317 912 106 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 317 912 106 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.6.2018-30.6.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

124 275 595 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

138 281 440,13 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2018
Aktíva celkom

1 645 377 175,29 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

40,24%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

37,63%

Vklady v bankách

22,13%

dáta k 31.5.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,08% ---
3M 0,03%

0,01%

6M 0,56% 0,09%
12M

3,28%

0,27%

za rok 2018

0,23%

0,05%
od vzniku fondu 11,27% 0,35%

APRÍL 2018

Údaje k dátumu 30.4.2018
Hodnota podielového listu

1,1118 CZK

Fondový kapitál

1 350 347 303,56 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 214 539 992 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 214 539 992 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.5.2018-31.5.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

103 372 114 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

114 929 333,21 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2018
Aktíva celkom

1 491 511 287,49 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

25,80%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

4,20%

Vklady v bankách

70,00%

dáta k 31.5.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,06% ---
3M -0,04%

-0,01%

6M 1,39% 0,23%
12M

3,61%

0,30%

za rok 2018

0,15%

0,04%
od vzniku fondu 11,18% 0,36%

MAREC 2018

Údaje k dátumu 31.3.2018
Hodnota podielového listu

1,1125 CZK

Fondový kapitál

1 251 337 993,03 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 124 778 191 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 124 778 191 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.4.2018-30.4.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

89 761 801 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

99 859 930,68 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2018
Aktíva celkom

1 371 437 920,02 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

27,98%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

4,53%

Vklady v bankách

67,49%

dáta k 31.3.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,01% ---
3M 0,22%

0,07%

6M 1,86% 0,31%
12M

4,19%

0,35%

za rok 2018

0,22%

0,08%
od vzniku fondu 11,25% 0,38%

FEBRUÁR 2018

Údaje k dátumu 28.2.2018
Hodnota podielového listu

1,1124 CZK

Fondový kapitál

1 155 417 720,25 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 038 706 930 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 038 706 930 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.3.2018-31.3.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

86 071 261 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

95 745 674,94 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

28.2.2018

Aktíva celkom

1 267 596 562,86 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

30,06%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

4,87%

Vklady v bankách

65,07%

dáta k 31.1.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,02% ---
3M 0,53%

0,18%

6M 2,39% 0,40%
12M

4,34%

0,36%

za rok 2018

0,21%

0,11%
od vzniku fondu 11,24% 0,39%

JANUÁR 2018

Údaje k dátumu 31.1.2018
Hodnota podielového listu

1,1122 CZK

Fondový kapitál

1 075 847 810,82 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

967 313 617 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

967 313 617 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.2.2018-28.2.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

71 393 313 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

79 403 646,87 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.1.2018

Aktíva celkom

1 172 505 083,84 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

32,37%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

5,20%

Vklady v bankách

62,43%

dáta k 31.1.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,19% ---
3M 1,42%

0,47%

6M 2,37% 0,40%
12M

4,69%

0,39%

za rok 2018

0,19%

0,19%
od vzniku fondu 11,22% 0,40%

DECEMBER 2017

Údaje k dátumu 31.12.2017
Hodnota podielového listu

1,1101 CZK

Fondový kapitál

977 491 672,87 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

880 531 471 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

880 531 471 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.1.2018-31.1.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

86 782 146 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

96 303 102,69 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.12.2017

Aktíva celkom

1 092 423 876,06 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

34,37%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

5,61%

Vklady v bankách

60,02%

dáta k 31.12.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,33% ---
3M 1,64%

0,55%

6M 2,49% 0,42%
12M

5,04%

0,42%

za rok 2017

5,04%

0,42%
od vzniku fondu 11,01% 0,41%

NOVEMBER 2017

Údaje k dátumu 30.11.2017
Hodnota podielového listu

1,1065 CZK

Fondový kapitál

894 483 684,05 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

808 404 254 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

808 404 254 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.12.2017-31.12.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

72 127 217 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

79 808 767,46 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.11.2017

Aktíva celkom

993 205 678,51 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

37,24%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

6,12%

Vklady v bankách

56,64%

dáta k 30.11.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,90% ---
3M 1,85%

0,62%

6M 2,70% 0,45%
12M

5,69%

0,47%

za rok 2017

4,70%

0,43%
od vzniku fondu 10,65% 0,41%

OKTÓBER 2017

Údaje k dátumu 31.10.2017
Hodnota podielového listu

1,0966 CZK

Fondový kapitál

810 335 359,93 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

738 939 129 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

738 939 129 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.11.2017-30.11.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

69 465 125 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

76 165 377,20 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.10.2017

Aktíva celkom

902 999 151,94 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

40,03%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

6,74%

Vklady v bankách

53,23%

dáta k 31.10.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,40% ---
3M 0,94%

0,31%

6M 2,19% 0,36%
12M

5,32%

0,44%

za rok 2017

3,77%

0,38%
od vzniku fondu 9,66% 0,39%

SEPTEMBER 2017

Údaje k dátumu 30.9.2017
Hodnota podielového listu

1,0922 CZK

Fondový kapitál

732 284 132,87 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

670 453 036 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

670 453 036 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.10.2017-31.10.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

68 486 093 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

74 797 284,15 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.9.2017

Aktíva celkom

825 653 430,70 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

43,19%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

7,41%

Vklady v bankách

49,4%

dáta k 30.9.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,53% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 2,29% 0,38%
12M

5,21%

0,43%

za rok 2017

3,35%

0,37%
od vzniku fondu 9,22% 0,38%

AUGUST 2017

Údaje k dátumu 31.8.2017
Hodnota podielového listu

1,0864 CZK

Fondový kapitál

662 987 375,17 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

610 242 339 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

610 242 339 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2017-30.9.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

60 210 697 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

65 412 897,72 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.8.2017

Aktíva celkom

747 825 846,35 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

47,00%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

8,17%

Vklady v bankách

44,83%

dáta k 31.8.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,00% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 1,90% 0,32%
12M

6,95%

0,58%

za rok 2017

2,80%

0,35%
od vzniku fondu 8,64% 0,38%

JÚL 2017

Údaje k dátumu 31.7.2017
Hodnota podielového listu

1,0864 CZK

Fondový kapitál

605 448 829,48 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

557 305 031 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

557 305 031 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.8.2017-31.8.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

52 937 308 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

57 497 945,45 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.7.2017

Aktíva celkom

679 167 249,30 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

51,71%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

8,93%

Vklady v bankách

39,36%

dáta k 31.7.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,30% ---
3M 1,24%

0,28%

6M 2,26% 0,38%
12M

8,64%

0,72%

za rok 2017

2,80%

0,40%
od vzniku fondu 8,64% 0,39%

JÚN 2017

Údaje k dátumu 30.6.2017
Hodnota podielového listu

1,0831 CZK

Fondový kapitál

550 726 360,15 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

508 478 971 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

508 478 971 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.7.2017-31.7.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

48 826 060 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

52 883 504,92 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.6.2017

Aktíva celkom

616 601 392,83 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

17,69%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

9,82%

Vklady v bankách

72,49%

dáta k 30.6.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,53% ---
3M 1,43%

0,48%

6M 2,49% 0,41%
12M

8,31%

0,69%

za rok 2017

2,49%

0,41%
od vzniku fondu 8,31% 0,40%

MÁJ 2017

Údaje k dátumu 31.5.2017
Hodnota podielového listu

1,0774 CZK

Fondový kapitál

489 512 900,77 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

454 365 168 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

454 365 168 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.6.2017-30.6.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

54 113 803 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

58 302 207,59 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.5.2017

Aktíva celkom

556 368 325,51 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

18,87%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

10,91%

Vklady v bankách

70,22%

dáta k 30.6.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,40% ---
3M 1,06%

0,35%

6M 2,91% 0,49%
12M

7,74%

0,64%

za rok 2017

1,95%

0,39%
od vzniku fondu 7,74% 0,39%

APRÍL 2017

Údaje k dátumu 30.4.2017
Hodnota podielového listu

1,0731 CZK

Fondový kapitál

434 546 254,57 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

404 963 595 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

404 963 595 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.5.2017-31.5.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

49 401 573 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

53 012 716,92 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.4.2017

Aktíva celkom

498 394 414,92 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

20,23%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

12,32%

Vklady v bankách

67,45%

dáta k 30.4.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,50% ---
3M 1,01%

0,34%

6M 3,06% 0,51%
12M

7,31%

0,61%

za rok 2017

1,54%

0,39%
od vzniku fondu 7,31% 0,38%

MAREC 2017

Údaje k dátumu 31.3.2017
Hodnota podielového listu

1,0678 CZK

Fondový kapitál

363 805 547,72 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

340 698 180 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

340 698 180 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.4.2017-30.4.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

64 265 415 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

68 622 609,41 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.3.2017

Aktíva celkom

441 977 943,69 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,20%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,87%

Vklady v bankách

63,93%

dáta k 31.3.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,16% ---
3M 1,04%

0,35%

6M 2,86% 0,48%
12M

6,78%

0,57%

za rok 2017

1,04%

0,35%
od vzniku fondu 6,78% 0,38%

FEBRUÁR 2017

Údaje k dátumu 28.2.2017
Hodnota podielového listu

1.0661 CZK

Fondový kapitál

311 629 010,12 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

292 295 210 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

292 295 210 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.3.2017-31.3.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

48 402 297 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

51 602 406,64 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

28.2.2017

Aktíva celkom

373 677 275,98 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

26,05%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,95%

Vklady v bankách

59,00%

dáta k 28.2.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,35% ---
3M 1,83%

0,61%

6M 4,95% 0,83%
12M

6,61%

0,55%

za rok 2017

0,88%

0,44%
od vzniku fondu 6,61% 0,39%

JANUÁR 2017

Údaje k dátumu 31.1.2017
Hodnota podielového listu

1.0624 CZK

Fondový kapitál

275 637 250,78CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

259 455 565 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

259 455 565 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0

Údaje za obdobie 1.2.2017-28.2.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

32 839 645 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

34 888 840,56 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.1.2017

Aktíva celkom

318 882 898,06 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

30,11%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,42%

Vklady v bankách

52,47%

dáta k 31.1.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,53% ---
3M 2,04%

0,68%

6M 6,24% 1,04%
12M

6,24%

0,52%

za rok 2017

0,53%

0,53%
od vzniku fondu 6,24% 0,39%

DECEMBER 2016

Údaje k dátumu 31.12.2016
Hodnota podielového listu

1,0568 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

232 847 249,25 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

220 331 528 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

220 331 528 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.1.2017-31.1.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

39 124 037 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

41 346 282,48 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.12.2016

Aktíva celkom

280 878 505,59 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

34,76%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,64%

Vklady v bankách

45,60%

dáta k 31.12.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,95% ---
3M 1,80%

0,60%

6M 5,68% 0,95%
12M

5,68%

0,47%

za rok 2016

5,68%

0,47%
od vzniku fondu 5,68% 0,38%

NOVEMBER 2016

Údaje k dátumu 31.11.2016
Hodnota podielového listu

1,0469 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

197 681 368,87 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

188 829 225 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

188 829 225 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.12.2016-31.12.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

31 502 303 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

32 979 760,79 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.11.2016

Aktíva celkom

241 169 807,46 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

40,72%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

22,76%

Vklady v bankách

36,52%

dáta k 30.11.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,54% ---
3M 3,06%

1,02%

6M 4,69% 0,78%
12M

4,69%

0,39%

za rok 2016

4,69%

0,43%
od vzniku fondu 4,69% 0,34%

OKTÓBER 2016

Údaje k dátumu 31.10.2016
Hodnota podielového listu

1,0469 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

169 873 934,24 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

163 149 252 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

163 149 252 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.11.2016-30.11.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

25 679 973 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

26 737 987,67 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.10.2016

Aktíva celkom

208 101 783,52 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

46,61%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

26,18%

Vklady v bankách

27,21%

dáta k 31.10.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,30% ---
3M 4,12%

1,37%

6M 4,12% 0,69%
12M

4,12%

0,34%

za rok 2016

4,12%

0,41%
od vzniku fondu 4,12% 0,32%

SEPTEMBER 2016

Údaje k dátumu 30.9.2016
Hodnota podielového listu

1,0381 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

147 914 767,36 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

142 483 752 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

142 483 752 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.10.2016-31.10.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

20 665 500 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

21 452 855,86 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.9.2016

Aktíva celkom

175 402 635,85 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

55,08%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

30,84%

Vklady v bankách

14,08%

dáta k 30.9.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 2,20% ---
3M 3,81%

1,27%

6M 3,81% 0,64%
12M

3,81%

0,32%

za rok 2016

3,81%

0,42%
od vzniku fondu 3,81% 0,32%

AUGUST 2016

Údaje k dátumu 31.8.2016
Hodnota podielového listu

1,0158 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

127 735 772,01 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

125 754 417 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

125 754 417 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2016-30.9.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

16 729 335 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

16 993 658,19 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.8.2016

Aktíva celkom

150 359 027,64 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

62,16%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

35,76%

Vklady v bankách

2,08%

dáta k 31.8.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 1,58% ---
3M 1,58%

0,53%

6M 1,58% 0,26%
12M

1,58%

0,13%

za rok 2016

1,58%

0,20%
od vzniku fondu 1,58% 0,14%