Nový fond EFEKTIKA nabízí snadnou cestu k výnosům z akciových trhů

8 reading_minutes

Společnost INVESTIKA, která spravuje investiční fondy pro drobné i profesionální investory, představuje nový produkt určený pro širokou veřejnost. Nový podílový fond EFEKTIKA investuje do tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které jsou složeny z akcií zastoupených v indexu S&P 500. Díky EFEKTICE se tak může úplně každý podílet na hodnotě globálních firem jako Apple, Amazon či Coca-Cola.

Akcie mají v dlouhodobém horizontu vyšší výnosový potenciál než jiná aktiva, a proto je fond EFEKTIKA vhodný pro plnění investičních cílů ve vzdálenější budoucnosti jako renta ve stáří nebo zajištění kvalitního vzdělání či prvního bydlení pro děti. Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý výnos fondu EFEKTIKA očekáván nad úrovní 7 % ročně.

Investiční fond EFEKTIKA je jednoduchým, ale široce diverzifikovaným produktem s profesionální správou. Jeho spuštěním reaguje investiční společnost INVESTIKA na vzestup zájmu o investice do produktů s vyšším výnosem v době, kdy zvýšená inflace již druhým rokem Čechům znehodnocuje jejich úspory i příjmy a kdy se vyhlídky na životní úroveň budoucích důchodců v rámci státního penzijního systému výrazně zhoršují. Právě zajištění na stáří je podle průzkumu zadaného Asociací pro kapitálový trh v listopadu 2022 nejsilnější motivací Čechů k investování. Ve věkové skupině mezi 45 a 53 lety již téměř každý druhý nevěří, že se o něho ve stáří postará stát.

„EFEKTIKA je skvělou volbou pro toho, kdo chce po dobu nejméně pěti, ale spíše 10 až 30 let maximalizovat výnos a zároveň minimalizovat riziko spojené s výběrem a vývojem jednotlivých akcií. EFEKTIKA je proto ideálním nástrojem pro zajištění na stáří, a to nejen formou dlouhodobého investičního produktu. Ten by měl od příštího roku občanům umožnit investice do akcií, dluhopisů či investičních fondů se stejným daňovým zvýhodněním, jaké dnes platí pouze pro produkty penzijních fondů a pro investiční životní pojištění,“ řekl předseda představenstva investiční společnosti INVESTIKA Petr Čížek. „EFEKTIKA současně kompletuje nabídku společnosti INVESTIKA, která nyní každému běžnému investorovi umožňuje sestavit si kompletní vyvážené investiční portfolio.“

Akcie jsou vhodné pro dynamické a dlouhodobé investování, protože při pravidelném odkládání peněz na delším horizontu vyrovnávají krátkodobé tržní výkyvy a těží z růstového trendu akciového trhu v dlouhém období. Investici do EFEKTIKY lze libovolně kombinovat s realitním fondem INVESTIKA, který je silně odolný vůči ekonomickým a tržním otřesům a nabízí stabilní zhodnocení 4–6 % ročně a peněžním fondem MONETIKA. Ten funguje jako investiční  alternativa ke spořicím produktům a bez jakéhokoli omezení výše zhodnocovaných prostředků aktuálně nabízí výnos blížící se 6,5 %. Veškeré investice do fondů rodiny INVESTIKA lze spravovat také online prostřednictvím klientského webového portálu.

Index S&P 500 je jedním z nejsledovanějších akciových indexů na světě, který dobře odráží výkonnost nejvyspělejšího akciového trhu a ekonomiky. Kopírování tohoto indexu při investování je velmi efektivní způsob, jak se podílet na růstu hodnoty největších společností obchodovaných na amerických burzách NYSE a NASDAQ a zároveň díky silné diverzifikaci omezit riziko, kterému se vystavuje ten, kdo vsadí na jednotlivé akcie.

Díky investici do ETF investor nemusí pořizovat každou akcii samostatně a průběžně reagovat na změny ve složení indexu. ETF jsou tak vhodné i pro drobné investory, kteří chtějí investovat menší částky. Profitovat z akciového trhu lze díky EFEKTICE již od 100 Kč jednorázově nebo pravidelně, a to pohodlně v českých korunách.

Bezpečnost či předvídatelnost investice je možné dále zvýšit výběrem třídy fondu EFEKTIKA, která je zajištěna proti riziku vývoje kurzu české koruny vůči americkému dolaru, v němž se nákupy ETF fondů uskutečňují.

EFEKTIKA nabízí atraktivní strukturu poplatků, kdy platí, že čím déle klient investuje, tím větší část vstupních poplatků, uhrazených na počátku, získá zpět. Ty se po 30 letech investování klientovi vrátí ze 100 %.

Obliba pasivně spravovaných fondů včetně tzv. indexových fondů je na vzestupu, protože nabízejí široce diverzifikované portfolio a snižují riziko chybných rozhodnutí spojených s budováním aktivně sestaveného portfolia. Podle analýzy společnosti S&P Global zaostává po 5 letech investování za svými cílovými výnosy 84 % aktivně spravovaných portfolií, po 10 letech jde už 90 % a po 20 letech dokonce o celých 95 % z nich.


1. Atraktivní zhodnocení

Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván přes 7 % ročně.

2. Pohodlná investice
EFEKTIKA investuje do tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), jejichž složení pasivně kopíruje index. ETF se obchodují v USD, ale vy investujete pohodlně v CZK.

3. Dostupnost pro všechny
Není nutné utrácet velké částky, abyste nakoupili všech více než 500 akcií v indexu.  Na výkonnosti největších firem světa se může podílet každý již od 100 Kč.

4.Diverzifikace
Portfolio 500+ akcií napříč odvětvími omezuje riziko vývoje jednotlivých akcií i chyb při budování aktivně spravovaných portfolií. Možnost měnového zajištění nabízí ochranu před kurzovým rizikem.

5. Odměna za věrnost
Dlouhodobý investiční horizont snižuje kolísavost a rizikovost investice. Kdo dodrží sjednanou dobu investování, může získat zpět vstupní poplatek nebo jeho část.

6. Vše pod jednou střechou
EFEKTIKA kompletuje nabídku společnosti INVESTIKA. Lze ji kombinovat s investicí do realitního fondu INVESTIKA i peněžního fondu MONETIKA a tím pod jednou střechou sestavit kompletní portfolio běžného investora.

*Právní upozornění:
Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 25. 10. 2023 včetně údajů zde uvedených. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněna na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz.

Hesitating?
Specialists can help you

You don't have to be alone when it comes to investing. If you want a specialist to advise you on your choice and set everything up for you from A to Z, contact your financial advisor or find one from among our investment intermediares. Your advisor will work with you to create a financial plan that takes full account of your situation, goals and risk tolerance.