iNEWStika report 3Q/2019

1 reading_minutes

Během třetího čtvrtletí roku 2019 bylo do INVESTIKA realitního fondu, OPF čistě investováno přes 469 mil. Kč, což představuje téměř 40 % nárůst oproti stejnému období v loňském roce. Celkový počet podílníků se v průběhu třetího čtvrtletí roku 2019 navýšil zhruba o 12,8 % a přesahuje 26 tisíc klientů. Cena podílového listu vzrostla o 3,6 % z 1,1811 na 1,2236. Jedná se o očekávaný přírůstek, který je plně v souladu s alokací aktiv a investiční strategií fondu s ohledem na realizované transakce a fakturované nájemné a ostatní běžné příjmy a náklady fondu.