iNEWStika report 2Q/2021

1 reading_minutes

KOMENTÁŘ
správce fondu
„INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, ve
druhém čtvrtletí zaznamenal výrazný nárůst počtu
podílníků i celkového objemu aktiv pod správou. Jen
mezi březnem a červnem přibyly další dva tisíce lidí,
kteří prostřednictvím fondu zhodnocují svoje peníze
a chrání je tak v prostředí nízkých úrokových sazeb
proti ztrátě hodnoty v důsledku inflace, jež je nyní
v Česku jedna z nejvyšších v Evropské unii. Celkový
počet podílníků fondu se tak blíží již hranici 45 tisíc.
Vysokou dynamiku vykazuje také tempo růstu objemu
aktiv pod správou fondu. Ten na konci druhého čtvrtletí
dosáhl úrovně 8,6 miliardy korun, což představuje
nárůst o 0,7 miliardy za pouhé tři měsíce. INVESTIKA
realitní fond, otevřený podílový fond, se tak nadále
řadí mezi vůbec největší retailové nemovitostní fondy
v České republice...."