iNEWStika report 1Q/2021

1 reading_minutes

KOMENTÁŘ
správce fondu
„V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo do INVESTIKA
realitního fondu, OPF, v čistém vyjádření investováno
487,4 mil. Kč. Celkový majetek pod správou i díky tomu
vzrostl na 7,9 mld. Kč. Počet podílníků se v průběhu
prvního čtvrtletí roku 2021 navýšil na 42,6 tisíce.
Růst vkladů a počtu nových investorů potvrzuje, že
i v prostředí přetrvávající nejistoty na finančních trzích
a při celkové nejisté situaci v ekonomice, plní INVESTIKA
realitní fond v očích investorů roli bezpečného přístavu..."