S&P 500: Klíč k diverzifikaci a dlouhodobému budování majetku

8 min.

S&P 500 je jeden z nejznámějších akciových indexů na světě. V čem tkví jeho popularita a proč byste měli i vy zvážit investici do něj, a to například i prostřednictvím investičního fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond z rodiny investiční společnosti INVESTIKA?

S&P 500 je akciový index, který sleduje výkonnost více než 500 největších společností veřejně obchodovaných v USA. Tento index je široce považován za nejlepší ukazatel vývoje amerického akciového trhu, který je přitom jedním z největších, nejlikvidnějších a nejstabilnějších na světě a v posledních letech se mu velice daří. Jen v roce 2023 zaznamenaly americké akcie růst o 26 %. Tento výsledek převyšoval výkonnost akcií na rozvinutých trzích mimo USA, které přidaly 19 %, i na rozvíjejících se trzích, které zhodnotily o 10 %. Čínské akcie v minulém roce dokonce celkově ztratily 11 %.

Americký akciový trh je velmi dynamický a odráží rychlý růst a inovace v americké i světové ekonomice. Podle lednové analýzy společnosti Goldman Sachs rostou také americké zisky na akcii rychleji než v jiných částech světa. Od  jednoho z vrcholů před velkou finanční krizí v roce 2007 se jejich hodnota více než zdvojnásobila. Ve stejném období přitom podle Goldman Sachs vzrostl ve zbytku světa zisk na akcii o 22 % a zisk v eurozóně dokonce jen o 4 %.

Na základě historické výkonnosti poskytuje index S&P 500 nadprůměrné výnosy pro ty, kteří jsou ochotni držet své investice po delší dobu. Právě to by mělo zajistit, že se vyhladí krátkodobé cenové kolísání typické pro akciové trhy a převládne jejich dlouhodobá tendence k růstu. Investování do S&P 500 proto může být volbou pro investory s dlouhodobými cíli, jako je zajištění na důchod, pořízení vlastního bydlení nebo finanční podpora dětí při studiu či vstupu do dospělého života.

Diverzifikace, ziskovost a růstová tendence

Jedním z hlavních důvodů, proč je S&P 500 tak oblíbený mezi investory, je jeho široká diverzifikace. Protože index zahrnuje 500 různých společností z různých odvětví, investoři diverzifikují své portfolio už jen tím, že investují podle tohoto indexu. Nemusí při tom přijímat vlastní aktivní rozhodnutí, která by měla být založená na dostatečných znalostech a informovanosti ohledně jednotlivých akciových titulů – jedná se tedy o tzv. pasivní investování, kterému mohou porozumět i začínající investoři.

Pro vstup do indexu S&P 500 panují přísné podmínky. Společnosti zařazené do tohoto indexu musí splňovat řadu kritérií, včetně určité tržní kapitalizace či likvidity. Jednou z klíčových podmínek pro vstup do indexu S&P 500 je ziskovost. Tato podmínka zajišťuje, že index zahrnuje pouze ty společnosti, které jsou finančně zdravé a prosperující.

Další předností S&P 500 je skutečnost, že dochází k jeho průběžné aktualizaci. Standard & Poor’s, společnost, která index spravuje, pravidelně přehodnocuje, které firmy by měly být do indexu zahrnuty či z něj naopak vyloučeny. To znamená, že pokud některá společnost začne zaostávat, je nahrazena jinou společností, která daná kritéria splňuje lépe.

S&P 500 také odráží trendy v ekonomice a na akciových trzích. Protože index zahrnuje tak širokou škálu převážně globálně působících společností, je dobrým ukazatelem toho, jak se daří akciím a nejen americké, ale i světové ekonomice. Vzhledem k tomu, že má globální ekonomika dlouhodobou tendenci k růstu, může se jednat se o dynamickou investici s nadprůměrným výnosem na delším investičním horizontu.

Umělá inteligence coby růstový impuls

Podle Goldman Sachs bude mít na výkonnost amerického akciového trhu v dalších letech významný vliv rozvoje umělé inteligence s tím, že růstový impuls s ní spojený se projeví nejdříve a nejsilněji právě v USA.

To již potvrzuje letošní vývoj, kdy váha sledované skupiny sedmi technologických gigantů (Apple, MicrosoftNvidiaAlphabetAmazonTesla a Meta), kterým se také přezdívá „The Magnificent 7“, v indexu vystoupala již téměř na 30 %. To je více než sektory průmyslu, spotřebního zboží, energií, surovin, veřejných služeb a nemovitostí dohromady. Největší zásluhu na růstu jejich váhy má aktuálně společnost Nvidia, jejíž akcie si jen letos k 11. 6.  polepšily o 140 % díky silné poptávce po čipech společnosti, které jsou určené právě pro provoz umělé inteligence.

Neméně významný důvodem, proč vsadit na americké akcie, je podle Goldman Sachs také relativně malá závislost americké ekonomiky na Číně, která čelí zpomalení ekonomického růstu, a přetrvávající status USA coby bezpečného přístavu. To znamená, že investoři v období zvýšeného geopolitického rizika vyhledávají bezpečná aktiva, které pro ně i nadále mohou představovat právě americká aktiva. 

Závěr

Přestože historická výkonnost není v žádném případě zárukou budoucích výnosů, americký akciový trh se historicky ukázal jako silný nástroj pro dlouhodobé investice. V prostředí rychle se vyvíjejících technologií, inovací a měnících se tržních trendů se právě americké růstové společnosti stále jeví jako klíčoví hráči na globálních trzích. Skýtají tak vysoký potenciál výnosů díky očekávanému růstu jejich příjmů a zisků minimálně ve střednědobém horizontu.

Upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 11. 6. 2024. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.