S fondem EFEKTIKA se americké dědické dani vyhnete, říká portfolio manažer fondu EFEKTIKA J. Hanzo

6 min.

Fond akciových trhů EFEKTIKA, otevřený podílový fond investiční společnosti INVESTIKA má za sebou mimořádně úspěšné měsíce. Za prvních 11 měsíců svého fungování, tedy ke konci dubna 2024, dokázal zhodnotit investice svých klientů o 20,5 % v CZK měnově nezajištěné třídě, zatímco v CZK měnově zajištěné třídě to bylo dokonce 22,3 %.

Fond nakupuje burzovně obchodované fondy (ETF), které kopírují americký akciový index S&P 500. Fond EFEKTIKA byl spuštěn v červnu 2023 a svým investorům přináší řadu výhod. Na to, jakou přidanou hodnotu nabízí např. oproti přímému nákupu amerických akcií či ETF, včetně otázky zdanění, odpovídá portfolio manažer fondu Ján Hanzo.

Někteří investoři preferují přímý nákup amerických akcií či amerických ETF fondů. Co oproti tomuto způsobu investování nabízí INVESTIKA?  

V první řadě přinášíme klientovi diverzifikaci – drobný investor si obvykle napřímo koupí podíl pouze v jednom burzovně obchodovaném fondu (ETF), ale EFEKTIKA má v portfoliu vždy alespoň pět různých emitentů ETF sledujících S&P 500. Vybíráme takové, které mají dlouhodobě nejlepší výkonnost a nejnižší poplatky za správu. I na první pohled drobné rozdíly mohou v dlouhém období dělat ve výsledné částce na konci investičního horizontu velký rozdíl. ETF fondy, které jsme zařadili do EFEKTIKY, jsou také dostatečně velké, důvěryhodné a likvidní, což minimalizuje riziko a zrychluje proces vypořádání v situaci, kdy klient požádá o výplatu svých peněz.

V poslední době se v médiích otevřela otázka zdanění investic českých občanů do amerických aktiv, tedy např. akcií či ETF fondů, které mají nakoupené prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Hovoří se o tom, že dědici investora podléhají v případě úmrtí americké dědické dani až ve výši 40 %. Vzhledem k tomu, že EFEKTIKA nakupuje ETF fondy kopírující americký index S&P 500, dotýká se tato povinnost i klientů fondu EFEKTIKA?

Podle mě si velká část přímých investorů dostatečně neuvědomuje některá rizika spojená s přímým nákupem amerických akcií či amerických ETF fondů. Vedle toho kurzového jde právě například o to, že přímým nákupem amerických akcií nebo fondů mohou automaticky podléhat americkým daňovým zákonům určeným pro občany jiných států. V případě, že se majetek investora nad 60 tisíc dolarů v amerických aktivech stane předmětem dědictví, tak skutečně podle amerických daňových předpisů by dědici měli zaplatit daň až ve výši 40 %. Investorů EFEKTIKY se to ale netýká.

Jak je možné, že americké daňové zákony pro držitele amerických aktiv mimo USA se vůči investorům EFEKTIKY neuplatní?

Zatím máme v portfoliu zastoupených pět emitentů ETF zaměřených na S&P 500, z nichž všichni mají sídlo v Evropě. Na ty se americké daňové povinnosti nevztahují. I kdybychom ale měli nakoupené americké ETF fondy, což naše licence také umožňuje a v budoucnu toho možná využijeme, tak by investora před takovým zdaněním ze strany americké vlády ochránila skutečnost, že investuje přímo do českého podílového fondu.

Upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 24. 5. 2024. Některé informace o společnosti a fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje..  INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

 

 

Právní upozornění:

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy ani prognózy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit.  INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.