Příspěvek zaměstnavatele na spoření na stáří: Získejte peníze na důchod navíc!

6 min.

Možnost příspěvku zaměstnavatele na spoření na stáří je častý benefit, který se může stát významným pomocníkem pro finanční zajištění v důchodu, je-li vhodně použitý. V tomto článku se dozvíte, na jaké produkty se příspěvek vztahuje, jaké jsou jeho daňové výhody a jak z něj co nejvíce vytěžit.

Na co se příspěvek vztahuje?  

Od 1. ledna 2024 se rozšířily možnosti, na které produkty může zaměstnavatel přispívat. Vedle penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření (oba produkty známé jako „penzijko“) penzijního pojištění u instituce penzijního pojištění a soukromého životního pojištění, na které se daňově zvýhodněný příspěvek zaměstnavatele uplatňoval již dříve, se tato možnost nově vztahuje také na nejmladší státem podporovaný produkt spoření na stáří – dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Výhody pro zaměstnance

Zaměstnavatel může na výše uvedené produkty přispívat až do výše 50 000 Kč ročně na každého zaměstnance. To odpovídá zhruba 4 160 Kč měsíčně. Zaměstnanec z takto poskytnuté částky nemusí státu odvádět daň z příjmu ani sociální a zdravotní pojištění.

Výhody pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzi daňově uznatelným nákladem. To znamená, že si ho může odečíst od základu daně z příjmu. Z příspěvku zaměstnavatel neodvádí ani on část zdravotního a sociálního pojištění, kterou je jinak povinen hradit za zaměstnance. 

Drtivá většina lidí, kteří čerpají příspěvek od zaměstnavatele, jej využívá na penzijní spoření. Podle statistiky Asociace penzijních společností pobíralo příspěvek zaměstnavatele na „penzijko“ ke konci 1. čtvrtletí 2024 celkem 1,21 milionu Čechů, tedy zhruba 29 % těch, kteří si v penzijních fondech spoří na stáří. Údaje o těch, kterým zaměstnavatel přispívá na soukromé životní pojištění, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a na DIP nejsou k dispozici. 

Jak si sjednat příspěvek od zaměstnavatele?

Příspěvek není nárokovatelný a neposkytují jej všichni zaměstnavatelé. Pro sjednání příspěvku je nutná domluva se zaměstnavatelem. Pokud však možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele na spoření na stáří máte, neváhejte a využijte ji. Jedná se o významný benefit, který vám může pomoci výrazně zvýšit prostředky, se kterými si jednou budete moci přilepšit ve stáří.

Příspěvek z pohledu zaměstnavatele

Příspěvek je možné poskytnout jako benefit nejen zaměstnancům na hlavní pracovní poměr, ale také těm, kteří pracují na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. V případě porušení podmínek pro poskytnutí státní podpory zaměstnancům platí, že vzniklá povinnost případného dodanění, včetně příspěvků zaměstnavatele, leží na zaměstnanci, a nikoli na jeho (ex)zaměstnavateli.

Zatímco od roku 2024 nově podléhají nepeněžní benefity nad 21 983 korun (tj. částka odpovídající polovině průměrné mzdy) zdanění, příspěvku na produkty spoření na stáří až do 50 000 Kč ročně se to netýká! Příspěvek na spoření na penzi tak zaměstnavatele i zaměstnance vyjde výrazně levněji než zvýšení mzdy o stejnou částku či poskytování nepeněžních benefitů nad rámec výše uvedeného ročního limitu.

Příspěvek do DIP od INVESTIKY

Příspěvek na důchod pro zaměstnance je možný poskytovat také na DIP od společnosti INVESTIKA. Ta se již 2. ledna 2024 stala jedním z prvních oprávněných poskytovatelů DIP, regulovaných a evidovaných Českou národní bankou. Filozofií INVESTIKY je srozumitelné a dostupné investování. Sjednání DIP s INVESTIKOU je proto možné elektronicky, a lze jej spravovat pomocí online portálu či mobilní aplikace. V rámci DIP mají produkty od společnosti INVESTIKA stejné výhody a parametry jako mimo něj, což se týká také transparentní poplatkové struktury.

INVESTIKA navíc nabízí pro zaměstnavatele jednoduchou administrativu příspěvků na DIP, kdy je zaměstnavatelé mohou po dohodě s INVESTIKOU zadávat prostřednictvím jedné hromadné platby. To ve zkratce znamená, že stačí zaslat jednu platbu za všechny zaměstnance – účastníky DIP z dané společnosti.  

Právní upozornění:

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy ani prognózy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit.  INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.