INVESTIKA realitní fond je v oblasti udržitelnosti „light green“

5 min.

Udržitelnost patří mezi nejdůležitější témata současnosti. Hlásí se k němu také INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, česká a slovenská jednička mezi nebankovními retailovými nemovitostními fondy. Stavby mají v celém svém horizontu (výroba stavebních materiálů, realizace staveb, následný provoz staveb) dle informací společnosti STRABAG 38% podíl na celosvětové produkci emisí CO2, a proto je dekarbonizační úsilí stavebních a realitních firem tak důležité. Zaváděním opatření, která sníží uhlíkovou stopu a energetickou náročnost drtivé většiny  budov v majetku nemovitostního fondu, lze přispět k dlouhodobé udržitelnosti realitního portfolia jako celku a jeho dlouhodobé výkonnosti.

Dlouhodobě udržitelné realitní podnikání

Tímto směrem se vydal INVESTIKA realitní fond již v roce 2022, kdy začal svoje budovy dobrovolně monitorovat z hlediska udržitelnosti. V rámci provozu svých nemovitostí postupně zavádíme zejména stavebně-technické a technologické úpravy a v návaznosti na průběžně vycházející evropskou a českou legislativu připravujeme vlastní ESG strategii.

ESG (zkratka anglických slov environmental, social, governance) odráží zodpovědný a udržitelný přístup k investování a podnikání. Tento přístup nehledí jen na finanční zisk, ale dalšími aspekty jsou pro něj i dopad investic na životní prostředí a celou společnost. Naše ESG opatření zahrnují aktivní správu budov a investice do českých i polských nemovitostí v portfoliu INVESTIKA realitního fondu s cílem snížit jejich spotřebu energie a dopad na životní prostředí.

Potvrzením tohoto procesu je i mezinárodní environmentální certifikace BREEAM-In-Use, kterou postupně provádíme. I díky tomu se INVESTIKA realitní fond řadí mezi tzv. light green fondy, kam patří finanční produkty, které uskutečňují environmentální a sociální aktivity (prosazují enviromentální a sociální vlastnosti), ale nesledují cíl udržitelných investic.

Realitní ESG v praxi

Do technických vylepšení našich budov, která povedou k další optimalizaci jejich provozních nákladů a snižování uhlíkové stopy, investujeme desítky milionů korun. A další investice nás ještě čekají, protože chceme, aby mezinárodní certifikací BREEAM do konce roku 2024 prošly všechny naše budovy v ČR (s výjimkou malé části portfolia) a v Polsku. Za celý letošní rok by měly investice do technického vylepšení nemovitostí v rámci INVESTIKA realitního fondu činit více než 100 milionů korun.

Galerie Butovice

Jako příklad můžeme uvést obchodní centrum Galerie Butovice v Praze 5, které je součástí INVESTIKA realitního fondu od roku 2019. Toto rodinné nákupní centrum již získalo průkaz BREEAM Excellent, který dokládá, že budova a její provoz jsou šetrné k životnímu prostředí. Aktuálně připravujeme také instalaci fotovoltaických panelů na střechu centra, jež sníží uhlíkovou stopu a energetickou náročnost provozu našeho centra.

Aktivně pracujeme také s našimi nájemci a uzavíráme s nimi tzv. green lease clauses. Tyto „zelené“ dodatky nájemních smluv definují udržitelné užívání našich prostor daným nájemcem. Patří sem například třídění odpadu, instalace LED osvětlení, používání úsporných spotřebičů, úsporných vodovodních baterií, úklid ekologickými prostředky, používání recyklovaných/recyklovatelných materiálů či spolupráce s lokálními dodavateli, aby se snížily nepřímé emise CO2

Vybudování volnočasového Butky Parku je také součástí našich ESG aktivit.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.