Do S&P 500 jsme zainvestovali v dobrý moment, říká portfolio manažer fondu EFEKTIKA J. Hanzo

7 min.

Fond akciových trhů EFEKTIKA, otevřený podílový fond investiční společnosti INVESTIKA má za sebou mimořádně úspěšné měsíce. Investiční fond nakupuje burzovně obchodované fondy (ETF), které kopírují americký akciový index S&P 500.

S předpokládaným průměrným výnosem 9 % ročně (na základě historických dat indexu S&P 500) jde o dynamický produkt vhodný zejména pro pravidelné investování a plnění dlouhodobých cílů, jako např. zajištění na stáří.

Jak dokázal investiční fond, který byl oficiálně spuštěn v červnu 2023, přinést svým investorům již více než 20% výnos a jakou další přidanou hodnotu svým klientům nabízí? Odpovídá portfolio manažer investičního fondu Ján Hanzo

EFEKTIKA má za sebou velice úspěšné období. Investiční fond byl spuštěn v červnu 2023 a svou strategii – nákup ETF fondů investujících do akcií v indexu S&P 500 – začal realizovat na konci října 2023. Co svým klientům za toto období doručil?

Za prvních 11 měsíců svého fungování, tedy ke konci dubna 2024, dokázal investiční fond EFEKTIKA zhodnotit investice svých klientů o 20,5 % v CZK měnově nezajištěné třídě, zatímco v CZK měnově zajištěné třídě to bylo dokonce o 22,3 %. Samozřejmě v tom roli hraje růst amerických akciových trhů, což znamená, že jsme měli opravdu šťastnou ruku, co se týče načasování uvedení produktu EFEKTIKA na trh. Nejde ale jen o to. Výkonnost samotného indexu S&P 500 se nám v uvedeném období podařilo dokonce překonat.

Jak k tomu mohlo dojít, když investiční fond nakupuje ETF fondy de facto kopírující vývoj tohoto indexu?

Investování do indexu S&P 500 se v posledních letech stalo celosvětovým etalonem úspěšného způsobu pasivního investování, které překonává většinu aktivních strategií. EFEKTIKU rádi popisujeme jako „aktivně spravovaný pasivní fond“. Možná se to někomu může zdát jako protimluv, ale má to svou logiku. I když je princip fondu velice jednoduchý a založený na pasivní strategii investování, tedy vlastně kopírování amerického akciového trhu, nabízíme ještě něco navíc. Jde např. o diverzifikaci emitentů ETF fondů, možnost investování s měnovým zajištění kurzového rizika, protože fond je korunový, ale ETF se nakupují v dolarech, nebo o aktivní řízení likvidní části portfolia fondu, které může přinášet dodatečný výnos i v situaci, kdy trhy nerostou.

Co tedy EFEKTIKA svým investorům přinesla „oproti trhu“ reálně navíc?

Investoři, kteří nám svěřili své peníze, letos zatím získali více, než kdyby zainvestovali do akcií podle indexu S&P 500 sami. Jeho výkonnost jsme od začátku roku 2024 překonali o více než 1 procentní bod (k 15.5.2024). Důvodem je, že prostředky fondu nemáme v každém okamžiku zainvestované do ETF fondů ze 100 %. Část, i když nám to regulace nenařizuje, držíme v likvidních nástrojích. A protože jsme letos očekávali určitý pokles indexu S&P 500, likvidní část portfolia jsme nechali narůst o něco více a se zainvestováním do ETF jsme počkali až na dobu po poklesu trhu.

Jde o cílenou strategii?

Dělali jsme to teď částečně cíleně, protože jsme (správně) předpokládali, že trh půjde dolů a úročení na peněžním trhu bylo stále atraktivní. Část toho ale byla a bude způsobena i tím, že ETF nenakupujeme neustále, ale až když nashromáždíme určité množství prostředků od klientů, abychom i v tomto ohledu postupovali nákladově efektivně. To pak může způsobovat určitou odchylku od vývoje S&P 500.

V dlouhém období chceme být zainvestovaní do S&P 500 ze zhruba 90 % – někdy to může být blíže ke 100 %, jindy i dost pod 90 %, ale v průměru by takový podíl likvidity v portfoliu měl vést k tomu, že bychom mohli být úspěšnější než trh. To se samozřejmě nedá garantovat v každém okamžiku, v některých obdobích tomu může být zase naopak. Totéž platí samozřejmě i pro samotný vývoj indexu S&P 500, který je v krátkém horizontu volatilní. Standardní investor do tohoto indexu by tak neměl panikařit a při prvním poklesu prostředky vybírat. Podle historie indexu, která dosahuje již více než 60 let, mají totiž období růstu na delším horizontu tendenci období poklesu výrazně překonávat.

Upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 3. 6. 2024. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

 

 

Právní upozornění:

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy ani prognózy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit.  INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.