České kanceláře INVESTIKA realitního fondu téměř 100% obsazené

2 min.

Praha, 4. července 2024 – Administrativní nemovitosti, které tvoří 51 % portfolia INVESTIKA realitního fondu, se nachází z 1/3 v České republice a ze 2/3 v Polsku.

Největší kancelářská budova české části portfolia INVESTIKA realitního fondu Business Centre Bohemia se nachází v Plzni a nabízí cca 8 300 m2 pronajímatelných ploch. Je šestnáctipatrovou dominantou kancelářské části západočeské metropole u Anglického nábřeží. Nájemní smlouvu zde nedávno prodloužil klíčový nájemce – společnost Siemens. Díky čerstvému podpisu dlouhodobé nájemní smlouvy s německou společností Wacker-Chemie je Business Centre Bohemia 100% obsazená.

Právní upozornění:

Toto sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 4. 7. 2024. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do investičního fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.