Historie výkonnosti a majetku fondu MONETIKA

CZK
PROFI
2022

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,39% --
3M 1,55% 0,52%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 1,97% 0,49%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,1974 CZK
Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 147 981 515  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 151 713 497  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 3 731 982 ks
Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 47 831 109 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 2 206 957 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 486 934 716,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 22 464 144,73 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,66% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 1,57% 0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,1573 CZK
Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 102 357 363  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 103 882 388  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 525 025 ks
Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 43 971 188 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 1 355 543 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 445 344 534,34 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 732 921,81 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 5,31%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 94,69%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,49% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,91% 0,45%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,0906 CZK
Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 59 741 718  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 59 911 200  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 169 482 ks
Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 45 011 836 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 169 482 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 452 842 421,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 703 476,61 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 1,09%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 98,91%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,40% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,40% 0,40%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,41% --
3M 1,62% 0,54%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 2,05% 0,51%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 31.12.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,2048 CZK
Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 13 156 393  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 13 491 418  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 3 232 846 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 32 969 988,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,68% --
3M 1,64% 0,55%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 1,64% 0,55%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 30.11.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,1635 CZK
Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 9 923 547  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 0 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 335 025 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 400 001,21 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 5,31%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 94,69%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,53% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,95% 0,48%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 31.10.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,0951 CZK
Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 2 833 572 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 28 499 991,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 1,09%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 98,91%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,40% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,40% 0,40%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 30.9.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%