Jaká jsou specifika investování žen? Žen, které investují, přibývá

6 min.

Investování je cestou, jak si splnit průběžné životní cíle a především se zajistit na stáří. Uvědomuje si to také stále více žen, přestože jich podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh z konce roku 2023 stále investuje zhruba o třetinu méně než mužů.

Časy, kdy byly investice jen záležitostí mužů, už jsou ale naštěstí dávno za námi. Také ženy se o své peníze aktivněji než kdy dříve zajímají a hledají cesty, jak nepřicházet o jejich hodnotu. Přesto 44 % žen nikdy neinvestovalo a ani to nemá v plánu, zatímco mužů s takovým postojem bylo v české populaci jen 30 %.

Přitom i ty peníze, které neinvestují ženy, samozřejmě kvůli inflaci ztrácejí svou reálnou hodnotu. Investovat by proto měl skutečně každý, a to s jakoukoli startovní částkou. Je to důležité nejen pro plnění průběžných životních cílů, jako je pořízení lepšího bydlení nebo podpora dětí na prahu dospělosti, ale také kvůli zajištění finanční nezávislosti a zejména dostatečné životní úrovně ve stáří.

Pro ženy je dostatečná finanční rezerva v průběhu života i ve stáří ještě podstatnější než u mužů, protože mají kvůli obecně nižším výdělkům a kratší pracovní kariéře z důvody péče o děti a další členy rodiny nižší také důchody. A to je bohužel stav, který se výrazně nemění. Nerovnost v odměňování žen a mužů totiž podle mezinárodního ukazatele Gender Pay Gap měřeného Eurostatem v Česku stagnuje na poměrně vysoké úrovni. V roce 2022 to bylo 17,9  %, což byla třetí nejvyšší hodnota tohoto ukazatele mez 28 zeměmi Evropské unie (po Estonsku a Rakousku).

Ženy jsou výrazně obezřetnější než muži, a proto častěji volí konzervativní, spíše spořicí nástroje pro zhodnocování peněz s nižším výnosem.  Ukládání peněz na spořicí účet nebo do stavebního spoření mylně považují za investování. Tyto produkty přitom kvůli nízkému výnosu nemají schopnost dopomoci nám ke splnění životních cílů. Ukládání větších částek do těchto produktů a zejména jejich používání za účelem zajištění na důchod je naprosto neefektivní.

Dle výsledků průzkumu si ženy v oblasti investování ve srovnání s muži méně věří a častěji nevědí, jak s investováním začít. Mnohé se mylně domnívají, že investování  je dostupné pouze pro bohaté či pro lidi s ekonomickým vzděláním, zatímco pro běžné občany je nedostupné.

V dnešní době přitom není investování nic složitého, stačí jen dodržovat základní pravidla investování. Na začátku si stanovit svůj investiční cíl, poté si vybrat správné produkty a dobře svou investici diverzifikovat, tj. rozdělit ji do produktů různého typu a snížit tak riziko ztráty. Poté je třeba ideálně pravidelně odkládat do vybraného investičního nástroje a zejména dodržet doporučený investiční horizont pro vybrané produkty.

Propadu životní úrovně ve stáří může nově efektivně zabránit nový způsob spoření na stáří – státem podporovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), díky kterému můžete ročně ušetřit až 7 200 Kč na dani z příjmů.

Disciplína je jedna z nejdůležitějších vlastností dobrého investora i investorky, avšak neméně důležitý je včasný start, a to zejména pro účely zajištění na stáří. Čím dříve ženy k investování přistoupí, tím menší část svého příjmu budou muset každý měsíc odkládat. Klíčové je také nedělat zbrklá rozhodnutí, která zmaří celý cíl. Trpělivost je tedy dalším atributem úspěšného investování, a to nejen v případě žen.

Více informací a tipů na konkrétní produkty z rodiny INVESTIKA pro ženy a jejich životní cíle:  https://www.investika.cz/investovani-pro-zeny

Právní upozornění:
Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 16. 5. 2024. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy ani prognózy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit.  Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o fondech a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu v českém jazyce na www.investika.cz.

 

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.