Fond EFEKTIKA úspěšně vstoupil na český trh

6 min.

Fond akciových trhů EFEKTIKA z nabídky investiční společnosti INVESTIKA má za sebou úspěšný vstup na český trh. Již první tři měsíce jeho oficiální existence potvrdily funkčnost nastavení jeho strategie – investování do akciového indexu S&P 500. EFEKTIKA tak prokazuje, že je v investičním portfoliu klienta schopna plnit roli dynamické složky, díky níž dosáhne svých dlouhodobých cílů.

Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je předpokládaný dlouhodobý výnos fonduEFEKTIKA v průměru přes 7 % ročně. Těm, kteří v něj již vložili svou důvěru, přitom měnově nezajištěná korunová třída fondu doručila k 13. prosinci tříměsíční kumulovaný výnos ve výši 11,4 %.

Těm, co jsou s námi od samého začátku, gratuluji k opravdu pěknému výnosu. A ty ostatní zveme, ať se stanou investory EFEKTIKY co nejdříve,“ komentuje start fondu jeho portfolio manažer Ján Hanzo a dodává: „Protože se však jedná o dlouhodobý produkt, nelze jeho výkonnost hodnotit z pohledu několika málo měsíců. S ohledem na kolísavost akciových trhů je nutné si uvědomit, že aktuální výnos není možné očekávat v každém budoucím okamžiku. Klíčová je proto trpělivost a odhodlání klienta zůstat ve fondu po dostatečně dlouhou dobu, včetně období, kdy bude výnos fondu dočasně klesat.“

EFEKTIKA investuje do cenných papírů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které nakupují akcie podle složení akciového indexu S&P 500. Tento ukazatel, složený z největších společností obchodovaných na amerických burzách, z nichž velká část působí globálně, je jedním z nejsledovanějších akciových indexů světa. S&P 500 dobře odráží vývoj americké i světové ekonomiky, jejíž dlouhodobá tendence k růstu se do něj propisuje.  

Typickou vlastností akcií je v průměru nejen vyšší výkonnost, ale i vyšší kolísavost. Aby se „vyhladila“ období dočasných propadů trhu, je doporučená doba investování do EFEKTIKY 10 a více let. Fond EFEKTIKA je tak ideálním produktem pro pravidelné investování za účelem plnění dlouhodobých cílů jako důchodová renta, pořízení vlastního bydlení či financování studií dětí.

EFEKTIKA nabízí celosvětově velice úspěšný způsob pasivního investování doslova pro každého. Z našeho pohledu jde o nejkonzervativnější způsob investování do akcií,shrnuje Ján Hanzo.

Investování do EFEKTIKY nově i s daňovou podporou státu

Od ledna 2024 bude možné EFEKTIKU spolu s dalšími produkty společnosti INVESTIKA sjednat také v daňově zvýhodněném režimu tzv. dlouhodobého investičního produktu (DIP). V případě, že investor za rok v rámci DIP odloží až 48 tisíc korun, tj. v průměru 4 tisíce korun měsíčně, získá maximální roční úsporu na dani z příjmu ve výši 7 200 korun. Podmínkou daňového zvýhodnění u tohoto nového produktu spoření na stáří je jeho trvání po dobu alespoň 10 let a výběr prostředků nejdříve v 60 letech věku klienta.

Zatímco ETF fondy se obchodují v dolarech, do fondu EFEKTIKA se investuje v korunách, a to již od 100 Kč. Klient má navíc možnost investovat bez starostí, co s výnosem udělá vývoj kurzu koruny k dolaru. V případě výběru třídy fondu, která je zajištěna vůči kurzovému riziku, bude jeho výnos záviset pouze na vývoji indexu S&P 500, a nikoli na změně kurzu koruny k dolaru.

EFEKTIKA přináší klientovi diverzifikaci jak na úrovni složení indexu S&P 500, tak z hlediska ETF fondů. V jejím portfoliu je vždy zařazeno alespoň pět různých ETF. Portfolio manažeři společnosti INVESTIKA vybrali takové, které mají dlouhodobě nejlepší výkonnost, nejnižší poplatky za správu a současně jsou dostatečně velké a důvěryhodné. EFEKTIKA rovněž preferuje ty ETF fondy, které mají evropskou licenci UCITS, jež podléhá nepřísnějším regulatorním požadavkům. Tuto licenci má i samotný fond EFEKTIKA, což znamená, že klient investuje v nejvyšším možném standardu, zajišťujícím velkou míru bezpečí jeho investice.

Právní upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platné k 15.12.2023 včetně údajů zde uvedených. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněna na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.