Nový fond EUROMONETIKA je eurovou obdobou úspěšné MONETIKY

3 min.

Po úspěchu fondu MONETIKA, který představuje investiční alternativu ke spořicím účtům, uvádí investiční společnost INVESTIKA na český trh obdobu tohoto fondu pro investice v eurech. Depozitní fond EUROMONETIKA, jehož výkonnost je navázána na depozitní sazbu ECB, nabízí aktuálně výnos 3 % ročně. S minimální investicí 20 euro je EUROMONETIKA vhodná pro kohokoli, kdo může nebo chce investovat v eurech – jak pro české firmy, které v ní generují alespoň část svých tržeb, tak pro domácnosti s příjmy nebo úsporami v evropské jednotné měně.

„V české ekonomice hraje euro stále větší roli – bankovní vklady firem v eurech tvoří již třetinu jejich celkových vkladů. Na trhu však neexistuje mnoho možností, jak tyto finanční rezervy atraktivně a zároveň bezpečně zhodnocovat, a přitom je mít v případě potřeby rychle k dispozici. Proto jsme se rozhodli navázat na úspěch fondu MONETIKA a vytvořit obdobný fond, který funguje jako ‚investiční peněženka‘ pro kohokoli s příjmy nebo úsporami v eurech,” říká k novému produktu jeho portfolio manažer Ján Hanzo.

Právní upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platné k 15.12.2023 včetně údajů zde uvedených. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněna na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.