Nový fond EUROMONETIKA je eurovou obdobou úspěšné MONETIKY

Po úspěchu fondu MONETIKA, který představuje investiční alternativu ke spořicím účtům, uvádí investiční společnost INVESTIKA na český trh obdobu tohoto fondu pro investice v eurech. Depozitní fond EUROMONETIKA, jehož výkonnost je navázána na depozitní sazbu ECB, nabízí aktuálně výnos 3 % ročně. S minimální investicí 20 euro je EUROMONETIKA vhodná pro kohokoli, kdo může nebo chce investovat v eurech – jak pro české firmy, které v ní generují alespoň část svých tržeb, tak pro domácnosti s příjmy nebo úsporami v evropské jednotné měně.

„V české ekonomice hraje euro stále větší roli – bankovní vklady firem v eurech tvoří již třetinu jejich celkových vkladů. Na trhu však neexistuje mnoho možností, jak tyto finanční rezervy atraktivně a zároveň bezpečně zhodnocovat, a přitom je mít v případě potřeby rychle k dispozici. Proto jsme se rozhodli navázat na úspěch fondu MONETIKA a vytvořit obdobný fond, který funguje jako ‚investiční peněženka‘ pro kohokoli s příjmy nebo úsporami v eurech,” říká k novému produktu jeho portfolio manažer Ján Hanzo.

Právní upozornění:
Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase stoupat, ale i klesat. Společnost ani jiná
osoba nezaručuje návratnost původně investované částky.
Společnost dále upozorňuje, že EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního
trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských
států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi eurozóny. Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond,
může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný
celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou,
Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.