INVESTIKA nabízí spoření na stáří v rámci DIP již od 2.1.2024

3 min.

S novým rokem 2024 přichází novinka v tom, jak můžou Češi spořit na stáří s nejvyšší daňovou podporou v historii. S dlouhodobým investičním produktem (DIP) lze na daních ušetřit až 7 200 korun ročně. Do produktů společnosti INVESTIKA je možné v rámci DIP investovat již od 2. ledna 2024, a to s očekávaným průměrným výnosem i více než 7 % ročně. Zvolit si lze kterýkoli z našich fondů EFEKTIKA, INVESTIKA realitní fond, MONETIKA, EUROMONETIKA a DYNAMIKA či je jakkoli zkombinovat. Do DIP lze přesunout také již dříve naspořené prostředky a dále si k nim odkládat podle nových pravidel.

Právní upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platné k 15.12.2023 včetně údajů zde uvedených. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněna na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.