INVESTIKA investiční společnost dokončila důležitý krok na poli udržitelnosti. Její fondy nově nesou označení light green

6 min.

INVESTIKA investiční společnost se ve svém oboru zařadila mezi lídry v oblasti udržitelnosti. Všechny jí obhospodařované fondy nově splňují požadavky pro zařazení do kategorie light green. Toto označení mohou nést finanční produkty, jež podle evropského nařízení SFDR podporují principy udržitelnosti ESG v podobě prosazování environmentálních a společensky odpovědných vlastností a dodržování postupů řádné správy a řízení. Pro investory jde o signál, že fondy z rodiny INVESTIKA kladou na udržitelnost důraz, ačkoli není jejich jediným cílem.

„Udržitelnost je pro nás dlouhodobě důležitou součástí toho, co děláme. Nebereme ji jen jako novou povinnost, která dříve či později dopadne v Evropě na každého, ale již od vzniku INVESTIKA investiční společnosti jde o nedílný prvek naší vize. Díky tomu jsme mohli splnit požadavky na light green již nyní, kdy mnoho dalších subjektů teprve řeší, jak se k udržitelnosti postavit,“ popisuje předseda představenstva INVESTIKA investiční společnosti Petr Čížek.

Na technickém řešení, od sledování více než 60 konkrétních metrik až po výpočet celkového ESG skóre, spolupracuje INVESTIKA investiční společnost s českým poskytovatelem Green0meter Studio. Garantem právního souladu s evropskou regulací SFDR, jejímž cílem je zajistit investorům a spotřebitelům dostatek informací o tom, jak finanční instituce a produkty podporují udržitelnost, je pak společnost Greats advokáti. „Dlouhodobě usilujeme o to, aby měl každý investor, který uvažuje o zhodnocování peněz ve fondech z rodiny INVESTIKA, k dispozici maximum podkladů pro informovaná investiční rozhodnutí. Udržitelnost je zároveň pro čím dál více investorů důležitým parametrem finančních produktů. Náš posun do kategorie light green dle SFDR proto považuji za důležitý krok vpřed,“ říká Čížek.

Kromě souladu s principy light green zároveň INVESTIKA investiční společnost zahájila proces certifikace udržitelnosti všech budov v INVESTIKA realitním fondu. Ten je s více než 14 miliardami korun fondového kapitálu největším retailovým nebankovním nemovitostním fondem na českém a slovenském trhu. Řada z celkem 46 nemovitostí INVESTIKA realitního fondu již certifikátem udržitelnosti podle standardu BREEAM disponuje. Například nejnovější akvizice fondu – špičkový kancelářský komplex Face2Face Business Campus v Katovicích – drží certifikát úrovně BREEAM Excellent. S ohledem na udržitelnost však byly do portfolia INVESTIKA realitního fondu vybírány nejen novostavby, nýbrž i starší nemovitosti. Důkazem za všechny je kancelářská budova AVENIR E v Praze z roku 2008, jež rovněž dosáhla na certifikaci BREEAM Excellent.

Do budoucna plánuje INVESTIKA investiční společnost svůj důraz na udržitelnost ještě posilovat. Desítky sledovaných metrik v rámci light green jí dají podrobné informace o tom, kde je největší prostor ke zlepšení. Komplexní ESG report pak bude nově součástí pravidelných zpráv poskytovaných společností. Udržitelnost se navíc bude nadále propisovat do rozhodování o akvizicích nemovitostí či uzavírání partnerství, důležitou roli bude hrát také při přípravě nových finančních produktů, jež společnost v budoucnu uvede na trh.

INVESTIKA investiční společnost je ryze česká investiční společnost s licencí České národní banky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a dále k poskytování investičních služeb. Fondový kapitál společnosti založené v roce 2015 činil k 31. 12. 2022 celkem 17,1 miliardy korun. Počet investorů, kteří ve fondech z rodiny INVESTIKA zhodnocují peníze, dosáhl již 61 tisíc.

Greats advokáti je právní butik specializující se na finanční regulaci, zejména na regulaci kolektivního investování a kapitálových trhů. Členové týmu Greats mají rozsáhlé zkušenosti s licenčními i sankčními řízeními ČNB, s individualizovaným nastavováním řídících a kontrolních systémů finančních institucí, činností compliance a vnitřního auditu a specializují se i na oblast udržitelnosti v oblasti financí.

Green0meter Studio je ESG platforma pro účely reportingu CO2, CSRD, SFDR, která šetří firmám až 500 hodin ročně a zároveň doporučuje, jak snížit uhlíkovou stopu, anebo zlepšit své ESG skóre.

Informace uvedené v tomto textu mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut či sdělení klíčových informací investičních fondů. Údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do investičních fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. Další informace, včetně statutů investičních fondů, jež obsahují i jejich konkrétní investiční strategie, naleznete na www.investika.cz