Investiční společnost INVESTIKA vstupuje do AKAT

3 min.

Investiční společnost INVESTIKA se 4. června 2024 stala řádným členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT). K tomuto datu AKAT sdružoval 86 společností, z nichž 53 bylo řádných a 33 přidružených členů.

AKAT patří mezi nejvýznamnější profesní sdružení působící na českém kapitálovém trhu. Asociace sdružuje nejvýznamnější správce majetku na českém trhu – investiční společnosti a asset management společnosti, obchodníky s cennými papíry, banky a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kapitálového trhu.

Činnost AKAT napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a prosazování kontinuity legislativních, účetních a daňových pravidel podnikání na kapitálových trzích. Cílem asociace je rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování s pozitivním dopadem na růst domácí ekonomiky a bohatství české společnosti.

Podle dat AKAT k 31. 3. 2024 překročily investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice hranici 1 bilionu Kč. Tento údaj zahrnuje údaje pouze od členských společností ke konci 2. čtvrtletí.

Právní upozornění:

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy ani prognózy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit.  INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Kompletní informace o podmínkách investování do fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.