Investiční společnost INVESTIKA má pod správou již více než 1 mld. EUR

3 min.

Investiční společnost INVESTIKA překonala hranici 1 miliardy EUR pod správou. Dosažením dalšího milníku ve sví více než osmileté historii si INVESTIKA upevnila svou pozici mezi třemi největšími nezávislými domácími investičními skupinami na českém trhu. V následujících měsících společnost plánuje expanzi na další evropské trhy a také rozšíření své nabídky produktů.

Právní upozornění:

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost”) a je platné k 20. 5. 2024. Některé informace o společnosti a fondech obhospodařovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy ani prognózy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Společnost upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Společnost dále upozorňuje, že EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi eurozóny. Kompletní informace o fondech a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu v českém jazyce na www.investika.cz.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.