iNEWStika report 6/2017

1 min.

Zhodnocení podílových listů nemovitostního fondu investika realitní fond, otevřený podílový fondu dosáhlo od vzniku (16. září 2015) ke konci měsíce května (31.5. 2017) 7,74% (za rok 2016 činila výkonnost 5,68%). v současné době připravujeme další akvizice, které z pohledu fondu přinesou potřebnou diverzifikaci.