EFEKTIKA nabízí pohodlné investování do akciového indexu S&P: v korunách, s možností zajištění proti kurzovému riziku a s vratkou vstupního poplatku

11 min.

Investiční společnost INVESTIKA nedávno spustila na českém trhu jedinečný produkt zaměřený na akciové trhy. Podílový fond s názvem EFEKTIKA je vhodný zejména k pravidelnému investování a plnění dlouhodobých cílů jako např. zajištění na stáří. Pro koho je fond určený, v čem je EFEKTIKA unikátní a co vše investorům nabízí, vysvětluje portfolio manažer fondu Ján Hanzo.

Investiční společnost INVESTIKA je známá zejména díky svému stejnojmennému nemovitostnímu fondu. V čem se liší nový fond EFEKTIKA – do čeho investuje?

EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500. Ten je jedním z nejsledovanějších akciových indexů světa, který dobře odráží výkonnost akciového trhu a velké části světové ekonomiky. Fondy ETF, které vybíráme, nakupují akcie přesně tak, jakou váhu mají v indexu S&P 500. Pokud by je měl klient všechny nakupovat sám, tak se pro něj investice do tohoto indexu stane nedostupnou. Zastoupení akcií a jejich váha v indexu se navíc v čase mění a je náročně všechny tyto změny promítat do portfolia. To vše za investory udělají ETF fondy, které zase nakupuje fond EFEKTIKA. Kdokoli se tak může už od 100 korun měsíčně nebo formou jednorázové investice podílet na hodnotě nejvýznamnějších společností obchodovaných na amerických burzách, jako jsou Apple, Amazon či Coca-Cola.

Proč jste pro svůj akciový produkt zvolili právě ETF a z nich navíc ta, která investují do akcií z indexu S&P 500?

Díky více než 500 akcií, v nichž má investor podíl, je omezeno riziko, kterému se vystavuje ten, kdo vsadí na jednotlivé akcie nebo své portfolio sestavuje aktivně. Zkrátka platí, že když mají některé z firem nebo odvětví problémy, jiným společnostem či oborům z indexu se naopak daří, což stabilizuje celkový výnos investora.

S&P 500 je dnes mezi investory jedním z nejpopulárnějších indexů, jejichž složení kopírují. Této strategii věří i vyspělé zahraniční trhy, protože dlouhodobě poráží většinu aktivně sestavovaných portfolií. Nikdo nevíme, co přijde za rok nebo dva, ale dlouhodobě má světová ekonomika tendenci růst, což index S&P 500, složený většinou z velkých globálních společností, skvěle odráží. Díky tomu se z našeho pohledu jedná o „nejkonzervativnější“ strategii v rámci investic do akcií.

Náš fond na trhu nemá příliš konkurenci – žádný fond s podobnými parametry na českém trhu není. Nabízíme celosvětově velice úspěšný způsob investování pro každého – v korunách, a navíc s možností investovat bez starostí, co s mým výnosem udělá vývoj kurzu koruny k dolaru. ETF fondy se obchodují v dolarech, ale investor do EFEKTIKY má možnost investovat i do třídy, která je zajištěna vůči kurzovému riziku.  V takovém případě jeho výnos závisí na vývoji indexu S&P 500, a nikoli na vývoji kurzu koruny k dolaru.

Jaký je očekávaný výnos fondu?

Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý výnos fondu očekáván přes
7 % ročně. Akciový trh je v krátkodobém horizontu poměrně kolísavý, a proto je zde více než v případě jiných fondů nutné dodržet dostatečně dlouhý investiční horizont. Ten je ideálně od pěti let výše, protože tak vyrovnává krátkodobé výkyvy a umožňuje získat výhodu dlouhodobě vyššího výnosového potenciálu akcií. I proto jsme se rozhodli podpořit „výdrž“ našich klientů – čím déle klient investuje, tím větší část vstupních poplatků, zaplacených na začátku investice, získá zpět. Po 30 letech investování jde v souhrnu o 100 % vstupního poplatku, o kterých klientovi automaticky navýšíme investici. I v tomto je EFEKTIKA v rámci trhu unikátní – nikdo jiný nic podobného klientům nenabízí.  

Pro koho je EFEKTIKA určená?

Pro kohokoli, kdo má dlouhodobý investiční cíl a chce maximalizovat výnos investováním do akciových aktiv za současného omezení rizik s tím spojených. Tomu se mnohem více vystavuje, pokud nakupuje jednotlivé akcie dle vlastní volby. Takovým typickým investičním cílem pro investice do EFEKTIKY může být důchodová renta, kterou si chce klient v budoucnu přilepšit ke státní penzi, nebo umožnění studia dětí či pořízení jejich prvního bydlení. Produkt je navíc dostupný úplně každému – nemusíte utrácet velké částky, abyste nakoupili všech více než 500 akcií v indexu, přičemž investujete pohodlně v korunách. Podílet se na výkonnosti největších firem světa může kdokoli už od 100 korun.

Dá se na investování za účelem zajištění renty ve stáří využít i nějaká státní podpora?

Očekává se, že od ledna příštího roku by měl být zaveden tzv. dlouhodobý investiční produkt. Jedná se vlastně o státní daňovou podporu investování právě za účelem budoucího přilepšení k důchodu i mimo penzijní fondy. Lidem se tak otvírají zcela nové možnosti, aby dlouhodobě budovali rezervu na stáří prostřednictvím pravidelných investic do produktů s vyšším výnosem, než jaký jim nabízejí penzijní fondy se zákonem omezenými a vysoce konzervativními strategiemi. Podmínkou daňového odpisu až 48 tisíc korun ročně (s daňovou úsporou až 7 200 korun ročně) z takové investice je volba poskytovatele s příslušnou licencí od České národní banky. Tou samozřejmě investiční společnost INVESTIKA disponuje.

Jak je zajištěno bezpečí investice do EFEKTIKY?

Vedle obecného dodržování všech pravidel našeho působení na finančním trhu navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotliví emitenti ETF. Při jejich výběru preferujeme ta ETF, která mají evropskou licenci UCITS, jež podléhá nepřísnějším regulatorním požadavkům. Ostatně tuto licenci má i samotný fond EFEKTIKA, takže klient investuje v nejvyšším možném fondovém standardu, který zajišťuje velkou míru bezpečí jeho investice.

Strategie EFEKTIKY je založena na tzv. pasivním investování, které sleduje index S&P 500. V čem v tomto případě spočívá přidaná hodnota portfolio manažerů INVESTIKY?

V první řadě přinášíme klientovi diverzifikaci – drobný investor si obvykle napřímo koupí podíl pouze v jednom burzovně obchodovaném fondu (ETF), ale EFEKTIKA má v portfoliu vždy alespoň pět různých emitentů ETF sledujících S&P 500. Těch je na trhu navíc nepřeberné množství, a tak je pro mnohé investory tato nabídka nepřehledná. Nejsou schopni nebo ochotni tuto komplexní nabídku projít a udělat z ní kvalifikovaný výběr. My jsme – vlastně za klienty – zanalyzovali doslova všechny poskytovatele ETF navázané na index S&P 500 z Evropy a Severní Ameriky a vybrali takové, kteří mají dlouhodobě nejlepší výkonnost a nejnižší poplatky za správu. I na první pohled drobné rozdíly udělají v dlouhém období ve výsledné částce na konci investičního horizontu rozdíl poměrně velký. Poskytovatelé ETF, která jsme zařadili do EFEKTIKY, jsou také dostatečně velcí, důvěryhodní a likvidní – to vše minimalizuje riziko a zrychluje proces vypořádání v situaci, kdy klient požádá o výplatu svých peněz. Bereme v úvahu i to, jestli fondy ETF vyplácejí nebo reinvestují dividendy z akcií obsažených v S&P 500.

Jaké další výhody přináší investice do fondu EFEKTIKA?

Dostat se k investici do indexu S&P 500 není pro běžného investora úplně jednoduché. Do EFEKTIKY je navíc snadné investovat v rámci celé produktové nabídky investiční společností INVESTIKA, která je jednou z největších českých společností nabízejících kolektivní investování do vlastních fondů. Klienti EFEKTIKY si mohou pod jednou střechou naší investiční společnosti sestavit prakticky kompletní investiční portfolio v závislosti na svých cílech, investičním horizontu a postoji k riziku. A v neposlední řadě jsou velkou výhodou EFEKTIKY již zmíněné a na trhu unikátní možnosti investování bez kurzového rizika a získání vstupního poplatku zpět, pokud klient dodrží plánovanou dobu investování.

INVESTIKA nabízí i jiné fondy – druhým rokem úspěšně funguje např. její peněžní fond MONETIKA, který investorům přináší maximální podíl na nejvyšších úrokových sazbách za poslední téměř čtvrtstoletí. Je pro klienty MONETIKY fond EFEKTIKA alternativou, nebo se dají investice do těchto fondů vhodně doplňovat?

Fond MONETIKA je vlastně takovou „investiční peněženkou“, která je vhodná pro jakoukoliv dobu. Spořicí účty lidé využívají stále jako místo, kde uchovávají krátkodobou finanční rezervu. Skvělou možností pro klienty MONETIKY, kterých je už více než 10 tisíc, je tzv. mobilita. Naši klienti si mohou část v MONETICE zhodnocených peněz převádět do jiných fondů jako právě do EFEKTIKY nebo do realitního fondu INVESTIKA. Vše se dá zařídit během chvilky na základě jedné smlouvy, a navíc bezpapírově pomocí klientského portálu a SMS podpisu.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.