Co je důchodová renta a proč byste o ní měli začít přemýšlet?

6 min.

Věděli jste, že nejen v případě penzijního spoření, ale jakéhokoli jiného investování je možné zvolit si, jakým způsobem si peníze např. po dovršení důchodového věku budete vybírat? A že to má poměrně zásadní dopad na to, jak dlouho vám to může pomáhat zvyšovat životní standard i jakou část ze získané sumy odvedete na daních?

Ať už budete na stáří investovat v rámci dlouhodobého investičního produktu, který platí od začátku roku 2024, či mimo něj, myslete na to, abyste vždy zvolili vhodnou investiční strategii, která souvisí mimo jiné s vaším věkem. Dynamické investiční produkty  jsou obecně vhodné pro horizont nejméně 10 let investování. S tím, jak se blíží věk odchodu do důchodu, je se pak obecně považuje za vhodnější převádět investiční portfolio postupně do konzervativnější podoby – např. do realitního nebo peněžního fondu, které se vyznačují větší stabilitou výnosu než akcie. Samozřejmě výběr konkrétního portfolia vždy závisí na vašich znalostech, zkušenostech, cílech, potřebách, jakož i vašem rizikovém apetitu, a tedy v případě, že si nejste volbou a složením portfolia jisti, neváhejte využít služeb profesionálních finančních poradců.

Jakmile se však budete blížit věku, kdy si budete chtít své investované prostředky vybrat, budete muset učinit další zásadní rozhodnutí: zda budete získanou finanční částku čerpat postupně, nebo formou jednorázové výplaty.

Výhoda čerpání renty

Drtivá většina lidí, kteří si vybírají úspory z penzijka, dnes volí „jistotu“ – výběr peněz tzv. „na ruku“. Často si ale neuvědomují, že se takto mohou připravit o nemalý dodatečný výnos a v případě penzijka dokonce i o daňové výhody. Pokud si své zainvestované prostředky rozhodnete nechat po částech pravidelně vyplácet, tomuto způsobu se říká renta. Její výši ovlivní doba čerpání, výše vámi zainvestované částky a také skutečný výnos investičního produktu, z kterého rentu čerpáte. Zbytek peněz přitom zůstane zainvestován a bude dál „pracovat“. Právě to může vést k tomu, že vám zainvestovaná částka na důchod může vydržet mnohem déle. V případě pozitivního trendu na úrovni „zbývajících“ investic  se dokonce může teoreticky stát, že formou renty budete čerpat pouze výnosy, zatímco jistina zůstane víceméně stejná. 

Renta z DIP vs. z penzijka

Výhodou dlouhodobého investičního produktu (DIP) oproti penzijnímu spoření je skutečnost, že si po splnění podmínek daňového zvýhodnění (držení investice po dobu nejméně 10 let a výběr nejdříve v 60 letech) můžete s penězi dělat víceméně cokoli. Můžete si tedy peníze vybrat najednou, či si nastavit čerpání renty po libovolnou dobu. Je také na vás, zda si peníze necháte tam, kde jste si do DIP spořili, nebo je za účelem čerpání renty převedete jinam.

U penzijního spoření platí přísnější pravidla jak pro jednorázový výběr, tak pro čerpání renty. Pokud penzijní spoření nevyužijete k pravidelnému přilepšení ke starobnímu důchodu, což je jeho hlavní smysl, a porušíte tak podmínky stanovené ZDP, zaplatíte 15% daň z příjmů jak z výnosu, tak z případných příspěvků zaměstnavatele (za předpokladu, že celkový základ daně poplatníka včetně příspěvků od zaměstnavatele přesáhne 36násobek průměrné mzdy platné pro dané období, je poplatník povinen zdanit část příjmů převyšující tuto hodnotu sazbou ve výši 23%). V případě, že je penze plynoucí z penzijního spoření vyplácena déle, než 10 let, jsou tato plnění osvobozena od zdanění.

Důchodová renta v INVESTICE

V případě investování do produktů rodiny INVESTIKA v rámci DIP i mimo něj se můžete sami rozhodnout, jak velkou částku budete chtít měsíčně nebo čtvrtletně čerpat. Na úrovni všech našich produktů platí, že je možné stanovit si čerpání renty na měsíční nebo čtvrtletní bázi. Nastavit lze její výši, délku či ukončit výplatu při dosažení určité cílové částky na vašem investičním účtu.

Obavy spojené s rentou 

Čerpání renty je často spojené s obavou, že v případě předčasného úmrtí investiční zůstatek „propadne“, ať už investiční či penzijní společnosti, nebo dokonce státu. Jakkoli je obava o osud vašich úspor pochopitelná, je zbytečná! Dlouhodobý investiční produkt, penzijko i jiné investiční účty se stávají předmětem dědictví a zbytek naspořených prostředků tím v rámci pozůstalostního řízení přejde na dědice.

Závěr

Zdá se vám nyní renta zajímavější možností pro čerpání úspor po dosažení důchodového věku? Renta nabízí flexibilitu a zejména možnost prodloužit „životnost“ vašich investic. Čerpání renty vám umožní přilepšovat si ke státnímu důchodu, zatímco zbývající část vašich investic může i nadále “pracovat“.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.