Klíčem k úspěšnému portfoliu investora je správná volba likvidních a dlouhodobých produktů

9 reading_minutes

Investiční portfolio je jako ekosystém, kde každý prvek hraje svou roli v udržení zdraví a rovnováhy celku. V tomto ekosystému má zásadní význam pro dosažení finančních cílů a zajištění proti nepředvídatelnosti trhů zastoupení různých produktů s různými parametry, včetně investičního horizontu, tedy doby, po kterou chceme investovat a po jejímž uplynutí využijeme finanční majetek pro naplnění svých investičních cílů. Je důležité uvědomit si, jakou roli v portfoliu hrají tzv. likvidní produkty, a jakou naopak dlouhodobé investice, aby nedocházelo k jejich záměně. 

Co se tedy pod označením „likvidní“ investiční produkty skrývá? Jsou to nástroje, které lze rychle a snadno převést na hotovost bez významné ztráty hodnoty a které lze držet i po relativně krátkou dobu třeba jen několika měsíců. Z investičních fondů sem patří peněžní fondy jako např. investiční fond MONETIKA, které jsou obvykle navázány na hlavní úrokovou sazbu centrální banky a fungují jako investiční alternativa ke spořicímu účtu.

Jedná se obvykle o velmi konzervativní produkty, které stabilizují výkonnost portfolia a slouží také jako tzv. „bezpečný přístav“ během tržních turbulencí a období poklesu ekonomiky. Likvidní produkty jsou důležité pro diverzifikaci portfolia a mohou poskytnout ochranu v dobách finanční nejistoty nebo když se objeví nečekané výdaje. Je vždy dobré mít v portfoliu zastoupenou určitou část likvidních aktiv, aby bylo možné reagovat na rychlé změny na trhu nebo osobní finanční potřeby. Jejich podíl v portfoliu je individuální a souvisí nejvíce s tolerancí investora k riziku.

V rámci nabídky rodiny INVESTIKA slouží pro zajištění likvidní části portfolia právě investiční fond MONETIKA. Jeho výnos je spojený vždy s aktuální výší hlavní sazby České národní banky, tzv. dvoutýdenní repo sazby, od které se odvíjí také úročení bankovních vkladů a půjček. Na rozdíl od spořicích účtů, které často nabízejí výhodnější úročení jen do určité výše vkladu, však investiční fond MONETIKA zhodnocuje stejným výnosem jakkoli vysokou investovanou částku. Svým podílníkům tak nabízí maximální podíl na sazbě, kterou ČNB úročí u ní uložené rezervy bank, sníženou o náklady fondy ve výši zhruba 0,7 %. Při sazbě 5,75 %, která je platná od 21. března 2024, momentálně odpovídá roční výnos fondu zhruba 5,05 %.

Pro klienty, kteří mají úspory nebo příjmy v eurech, a pro slovenské investory nabízí společnost INVESTIKA eurovou obdobu fondu MONETIKA, depozitní fond EUROMONETIKA. Jeho výnos je navázaný na depozitní sazbu Evropské centrální banky, která je na rekordní úrovni 4 %. Na základě výnosu fondu od jeho spuštění do 16. 4. 2024 by roční výnos činil 3,9 %. To dělá z EUROMONETIKY bezkonkurenční produkt nejen na trhu investičních fondů tohoto typu, ale rovněž investičních alternativ ke spořicím produktům. Oba investiční fondy jsou navíc určeny nejen domácnostem, ale také firmám a různým spolkům, církvím nebo také společenstvím vlastníků bytových jednotek, které si zde mohou umístit např. své rezervní fondy.

 

Častou chybou, kterou investoři dělají, je investování za účelem plnění dlouhodobých cílů jako zajištění na stáří, do krátkodobých, tedy likvidních produktů. To je obvykle na úkor výnosu, a tedy i dostatečné akumulace bohatství, kterou dokáží mnohem lépe zajistit dlouhodobé investiční produkty.

Mezi ně patří např. nemovitosti, akcie nebo komodity a jsou určeny k držení po dobu alespoň pěti let. Tyto investice jsou obvykle spojeny s o něco vyšším rizikem a kolísavostí než v případě likvidních produktů, ale také s potenciálem vyšších výnosů. Dlouhodobé investice jsou tedy v rámci portfolia klíčové pro jeho růst, a tedy akumulaci bohatství. Slouží k dosažení cílů, jako je vybudování vlastních zdrojů nutných pro pořízení vlastního bydlení i na hypotéku, poskytnutí finanční pomoci dětem na prahu dospělosti a zejména pro zajištění na stáří. Jejich zastoupení v portfoliu je opět individuální podle charakteru investora a jeho cílů.

Charakter dlouhodobého investičního nástroje mají také nemovitosti. V nabídce společnosti INVESTIKA je reprezentuje INVESTIKA realitní fond. Ten nakupuje lukrativní komerční nemovitosti jako např. kanceláře, logistické areály či obchodní centra a pronajímá je bonitním klientům na základě dlouhodobých smluv, které obsahují také tzv. inflační doložky. Ty umožňují zvyšování nájmů podle aktuální výše inflace. Strategií investičního fondu je zajištění takové diverzifikace portfolia na úrovni zemí, ve kterých vlastní nemovitosti, typu realit i oborů, v nichž působí jejich nájemci. Tato vysoká rozmanitost složení portfolia umožňuje přinášet stabilní výnos 4–6 % ročně bez ohledu na ekonomickou situaci a tržní výkyvy. Na delším horizontu tak tento investiční fond skvěle funguje jako spolehlivá ochrana před inflací.

Mezi dlouhodobé investiční nástroje patří také tzv. indexové akciové fondy sledující výkonnost určitého tržního indexu. V produktové nabídce investiční společnosti INVESTIKA tento segment zastupuje fond akciových trhů EFEKTIKA, který je zaměřený na index S&P 500.  Na základě historického vývoje tohoto indexu, který zahrnuje více než 500 největších amerických firem obchodovaných na amerických burzách, je předpokládaný výnos stanoven v průměru na 9 % ročně. Doba alespoň 10 let, po kterou je doporučeno v tomto produktu držet, vyplývá z vyšší kolísavosti akciových trhů. Tyto krátkodobé výkyvy se právě na delším investičním horizontu vyrovnají a převáží nadprůměrný výnosový potenciál akcií. Díky růstu indexu až na rekordní hodnoty zhodnotil investiční fond EFEKTIKA investice svých klientů jen za posledních 6 měsíců o více než 20 %!

V rámci investiční společnosti INVESTIKA je možné mezi likvidními a dlouhodobými produkty (ve stejné měně) libovolně přesouvat prostředky díky tzv. mobilitě. Jediným omezením jsou přesuny mezi fondy ve stejné měně. Investoři tak mohou např. výnosy z investičního fondu MONETIKA, investovat do investičního fondu EFEKTIKA, aby složení jejich portfolia odpovídalo osobním finančním potřebám a investičním cílům. Tato flexibilita navíc umožňuje reagovat na tržní výkyvy, a proto jsou důležité pro optimalizaci výnosů.

Zastoupení likvidních i dlouhodobých investičních nástrojů je nezbytné pro vyvážené a úspěšné investiční portfolio. Správná volba těchto produktů pro jednotlivé cíle investora, jejich správná kombinace a správa přispívá k maximalizaci výnosu a současně omezení rizik.

Právní upozornění: Společnost upozorňuje, EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal, nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi Eurozóny.

Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.