Historie výkonnosti a majetku fondu

CZK
EUR
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,19% --
3M 1,10% 0,37%
6M 3,59% 0,60%
12M 7,05% 0,59%
za poslední 3 roky 17,58% 0,49%
za posledních 5 let 29,84% 0,50%
za rok 2022 7,05% 0,59%
od vzniku fondu 44,14% 0,51%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,4414 CZK
Fondový kapitál 13 632 978 153,20 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 9 458 006 197  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 11 214 259 884  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 756 253 687 ks
Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 238 579 053 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 53 832 576 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 343 887 828,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 77 594 275,02 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
Aktiva celkem 15 107 212 812,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 54,37%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15%
Vklady v bankách 15,08%
Investiční nástroje 4,90%
Ostatní 3,50%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,36% --
3M 1,67% 0,56%
6M 5,12% 0,85%
12M 7,67% 0,64%
za poslední 3 roky 17,55% 0,49%
za posledních 5 let 30,01% 0,50%
za rok 2022 6,84% 0,62%
od vzniku fondu 43,86% 0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,4386 CZK
Fondový kapitál 13 362 859 160,34 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 9 288 495 624  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 978 125 771  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 689 630 147 ks
Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 236 134 113 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 66 623 540 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 339 702 528,60 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 95 844 624,70 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
Aktiva celkem 14 528 008 612,95 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 54,56%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,71%
Vklady v bankách 10,61%
Investiční nástroje 5,07%
Ostatní 11,05%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,55% --
3M 2,01% 0,67%
6M 4,92% 0,82%
12M 8,47% 0,71%
za poslední 3 roky 17,37% 0,48%
za posledních 5 let 30,72% 0,51%
za rok 2022 6,46% 0,65%
od vzniku fondu 43,35% 0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,4335 CZK
Fondový kapitál 13 109 892 833,14 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 9 145 650 296  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 783 600 889  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 637 950 593 ks
Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 194 524 882 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 51 679 554 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 278 851 409,26 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 74 082 641,04 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
Aktiva celkem 14 110 514 573,88 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 53,47%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
Vklady v bankách 6,27%
Investiční nástroje 5,19%
Ostatní 13,80%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,76% --
3M 2,46% 0,82%
6M 4,75% 0,79%
12M 8,93% 0,74%
za poslední 3 roky 16,52% 0,46%
za posledních 5 let 30,53% 0,51%
za rok 2022 5,88% 0,65%
od vzniku fondu 42,57% 0,51%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,4257 CZK
Fondový kapitál 12 840 890 092,94 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 9 006 466 024  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 583 107 031  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 576 641 007 ks
Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 200 493 858 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 61 309 586 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 285 844 151,63 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 87 409 076,78 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
Aktiva celkem 13 795 002 126,11 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 47,63%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
Vklady v bankách 13,99%
Investiční nástroje 5,28%
Ostatní 13,87%

Srpen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.8.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,69% --
3M 3,40% 1,13%
6M 4,60% 0,77%
12M 9,05% 0,75%
za poslední 3 roky 19,51% 0,54%
za posledních 5 let 30,25% 0,50%
za rok 2022 5,09% 0,64%
od vzniku fondu 41,50% 0,51%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.8.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,4150 CZK
Fondový kapitál 12 542 112 061,12 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 8 863 448 331  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 381 313 056  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 517 864 725 ks
Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 201 793 975 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 58 776 282 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 285 538 548,03 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 83 168 440,44 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 732 248 904,85 CZK
Aktiva celkem 13 877 720 843,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,50%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,98%
Vklady v bankách 24,37%
Investiční nástroje 4,94%
Ostatní 3,21%

Červenec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.7.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,99% --
3M 2,85% 0,95%
6M 4,00% 0,67%
12M 8,47% 0,71%
za poslední 3 roky 18,79% 0,52%
za posledních 5 let 29,35% 0,49%
za rok 2022 4,37% 0,62%
od vzniku fondu 40,53% 0,50%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.7.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,4053 CZK
Fondový kapitál 12 271 540 985,44 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 8 732 141 850  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 208 135 325  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 475 993 475 ks
Údaje za období 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 173 177 731 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 41 871 250 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 243 366 669,90 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 58 841 667,52 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
Aktiva celkem 13 627 627 458,55 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 50,52%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
Vklady v bankách 18,67%
Investiční nástroje 5,00%
Ostatní 6,58%

Červen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.6.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 1,68% --
3M 2,23% 0,74%
6M 3,34% 0,56%
12M 7,56% 0,63%
za poslední 3 roky 17,81% 0,49%
za posledních 5 let 28,47% 0,47%
za rok 2022 3,34% 0,56%
od vzniku fondu 39,15% 0,49%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,3915 CZK
Fondový kapitál 11 895 072 130,25 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 8 548 117 562  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 9 969 101 431  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 420 983 869 ks
Údaje za období 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 239 033 894 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 55 009 606 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 332 615 711,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 76 545 867,02 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
Aktiva celkem 13 389 828 431,09 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 56,74%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,45%
Vklady v bankách 16,86%
Investiční nástroje 5,06%
Ostatní 0,89%

Květen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.5.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,16% --
3M 1,16% 0,39%
6M 2,42% 0,40%
12M 5,99% 0,50%
za poslední 3 roky 16,18% 0,45%
za posledních 5 let 27,02% 0,45%
za rok 2022 1,63% 0,33%
od vzniku fondu 36,85% 0,47%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,3685 CZK
Fondový kapitál 11 419 456 574,74 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 8 344 287 793  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 9 708 320 469  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 364 032 676 ks
Údaje za období 01.06.2022 - 20.06.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 260 780 962 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 56 951 193 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 356 878 781,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 77 937 707,86 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 579 656 287,60 CZK
Aktiva celkem 12 892 089 457,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 57,33%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,52%
Vklady v bankách 15,24%
Investiční nástroje 5,23%
Ostatní 0,68%

Duben 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.4.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,38% --
3M 1,11% 0,37%
6M 3,38% 0,56%
12M 6,05% 0,50%
za poslední 3 roky 16,08% 0,45%
za posledních 5 let 27,32% 0,46%
za rok 2022 1,47% 0,37%
od vzniku fondu 36,63% 0,47%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,3663 CZK
Fondový kapitál 11 173 076 108,66 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 8 177 330 662  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 9 492 497 664  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 315 167 002 ks
Údaje za období 01.05.2022 - 11.05.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 215 822 805 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 48 865 674 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 294 878 742,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 66 765 170,36 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
Aktiva celkem 12 159 708 228,42 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 52,59%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,66%
Vklady v bankách 18,69%
Investiční nástroje 5,52%
Ostatní 0,54%

Březen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.3.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,61% --
3M 1,08% 0,36%
6M 4,00% 0,67%
12M 6,08% 0,51%
za poslední 3 roky 16,26% 0,45%
za posledních 5 let 27,47% 0,46%
za rok 2022 1,08% 0,36%
od vzniku fondu 36,11% 0,47%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,3611 CZK
Fondový kapitál 10 813 673 254,59 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 7 944 532 360  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 9 204 862 897  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 260 330 537 ks
Údaje za období 01.04.2022 - 30.04.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 287 634 767 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 54 836 465 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 391 499 682,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 74 637 912,66 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
Aktiva celkem 11 877 723 984,78 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,85%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,05%
Vklady v bankách 23,26%
Investiční nástroje 5,62%
Ostatní 0,22%

Únor 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28.2.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,11% --
3M 1,25% 0,42%
6M 4,25% 0,71%
12M 6,22% 0,52%
za poslední 3 roky 15,71% 0,44%
za posledních 5 let 26,89% 0,45%
za rok 2022 0,47% 0,23%
od vzniku fondu 35,28% 0,46%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 28.2.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,3528 CZK
Fondový kapitál 10 459 339 282,08 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 7 731 684 609  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 8 938 889 458  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 207 204 849 ks
Údaje za období 01.03.2022 - 31.03.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 265 973 439 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 53 125 688 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 359 808 869,35 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 71 868 430,83 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
Aktiva celkem 11 524 384 673,70 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,46%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
Vklady v bankách 24,26%
Investiční nástroje 5,76%
Ostatní 0,24%

Leden 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,36% --
3M 2,25% 0,75%
6M 4,30% 0,72%
12M 5,90% 0,49%
za poslední 3 roky 15,76% 0,44%
za posledních 5 let 27,19% 0,45%
za rok 2022 0,36% 0,36%
od vzniku fondu 35,13% 0,47%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,3513 CZK
Fondový kapitál 10 193 351 843,41 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 7 543 521 077  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 8 708 547 463  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 165 026 386 ks
Údaje za období 01.02.2022 - 28.02.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 230 341 995 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 42 178 463 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 311 261 111,47 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 56 995 756,89 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
Aktiva celkem 11 282 214 165,57 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 40,90%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,61%
Vklady v bankách 34,42%
Investiční nástroje 5,85%
Ostatní 0,22%

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 1,08% --
3M 2,76% 0,92%
6M 5,87% 0,98%
12M 6,88% 0,57%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 6,88% 0,57%
od vzniku fondu 22,32% 0,70%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.12.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0559 EUR
Fondový kapitál 11 031 108,61 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 197 496 345  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 203 978 135  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 6 481 790 ks
Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 11 007 047 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 196 639 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 615 293,74 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 992,13 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
Aktiva celkem 15 107 212 812,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 54,37%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15%
Vklady v bankách 15,08%
Investiční nástroje 4,90%
Ostatní 3,50%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,91% --
3M 2,41% 0,80%
6M 6,14% 1,02%
12M 7,80% 0,65%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 5,74% 0,52%
od vzniku fondu 21,01% 0,68%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.11.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0553 EUR
Fondový kapitál 9 397 241,76 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 169 950 656  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 176 370 987  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 6 420 331 ks
Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 27 607 148 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 61 459 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 526 675,07 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 398,68 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
Aktiva celkem 14 528 008 612,95 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 54,56%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,71%
Vklady v bankách 10,61%
Investiční nástroje 5,07%
Ostatní 11,05%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,74% --
3M 2,24% 0,75%
6M 4,98% 0,83%
12M 8,30% 0,69%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 4,78% 0,48%
od vzniku fondu 19,91% 0,66%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.10.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0548 EUR
Fondový kapitál 8 746 667,20 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 159 558 779  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 165 501 708  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 5 942 929 ks
Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 10 869 279 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 477 402 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 595 636,86 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 161,63 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
Aktiva celkem 14 110 514 573,88 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 53,47%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
Vklady v bankách 6,27%
Investiční nástroje 5,19%
Ostatní 13,80%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,74% --
3M 3,03% 1,01%
6M 3,82% 0,64%
12M 8,15% 0,68%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 4,02% 0,45%
od vzniku fondu 19,04% 0,66%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.9.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0544 EUR
Fondový kapitál 8 215 505,70 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 150 980 850  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 156 850 249  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 5 869 399 ks
Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 8 651 459 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 73 530 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 470 639,20 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 4 000,03 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
Aktiva celkem 13 795 002 126,11 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 47,63%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
Vklady v bankách 13,99%
Investiční nástroje 5,28%
Ostatní 13,87%

Srpen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.8.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,75% --
3M 3,65% 1,22%
6M 5,06% 0,84%
12M 8,43% 0,70%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 3,25% 0,41%
od vzniku fondu 18,16% 0,65%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.8.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0540 EUR
Fondový kapitál 7 746 459,31 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 143 339 247  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 148 927 042  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 5 587 795 ks
Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 7 923 207 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 281 604 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 427 852,95 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 15 206,61 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 732 248 904,85 CZK
Aktiva celkem 13 877 720 843,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,50%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,98%
Vklady v bankách 24,37%
Investiční nástroje 4,94%
Ostatní 3,21%

Červenec 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.7.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 1,52% --
3M 2,68% 0,89%
6M 0,94% 0,16%
12M 7,63% 0,64%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 2,49% 0,36%
od vzniku fondu 17,26% 0,64%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.7.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0536 EUR
Fondový kapitál 7 473 463,85 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 139 502 395  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 143 898 908  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 4 396 513 ks
Údaje za období 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 5 028 134 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 1 191 282 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 507,89 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 63 852,72 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
Aktiva celkem 13 627 627 458,55 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 50,52%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
Vklady v bankách 18,67%
Investiční nástroje 5,00%
Ostatní 6,58%

Červen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.6.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 1,34% --
3M 0,76% 0,25%
6M 0,96% 0,16%
12M 6,24% 0,52%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,96% 0,16%
od vzniku fondu 15,54% 0,60%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.6.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0528 EUR
Fondový kapitál 6 845 083,57 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 129 596 691  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 133 993 204  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 4 396 513 ks
Údaje za období 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 9 905 704 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 523 021,31 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
Aktiva celkem 13 389 828 431,09 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 56,74%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,45%
Vklady v bankách 16,86%
Investiční nástroje 5,06%
Ostatní 0,89%

Květen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.5.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M -0,19% --
3M 1,36% 0,45%
6M 1,56% 0,26%
12M 5,04% 0,42%
za poslední 3 roky 14,00% 0,39%
za posledních 5 let 14,00% 0,23%
za rok 2022 -0,38% -0,08%
od vzniku fondu 14,00% 0,56%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.5.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0521 EUR
Fondový kapitál 6 483 193,56 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 124 508 599  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 127 656 499  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 3 147 900 ks
Údaje za období 01.06.2022 - 20.06.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 6 336 705 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 1 248 613 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 330 142,24 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 65 052,74 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 579 656 287,60 CZK
Aktiva celkem 12 892 089 457,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 57,33%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,52%
Vklady v bankách 15,24%
Investiční nástroje 5,23%
Ostatní 0,68%

Duben 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30.4.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M -0,38% --
3M -1,69% -0,56%
6M 3,16% 0,53%
12M 5,88% 0,49%
za poslední 3 roky 14,22% 0,40%
za posledních 5 let 14,22% 0,24%
za rok 2022 -0,19% -0,05%
od vzniku fondu 14,22% 0,59%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.4.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0522 EUR
Fondový kapitál 6 244 002,02 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 119 576 056  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 122 485 433  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 2 909 377 ks
Údaje za období 01.05.2022 - 11.05.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 5 171 066 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 238 523 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 929,66 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 12 450,90 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
Aktiva celkem 12 159 708 228,42 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 52,59%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,66%
Vklady v bankách 18,69%
Investiční nástroje 5,52%
Ostatní 0,54%

Březen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.3.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 1,95% --
3M 0,19% 0,06%
6M 4,17% 0,70%
12M 6,50% 0,54%
za poslední 3 roky 14,66% 0,41%
za posledních 5 let 14,66% 0,24%
za rok 2022 0,19% 0,06%
od vzniku fondu 14,66% 0,64%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.3.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0524 EUR
Fondový kapitál 5 164 348,22 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 98 533 870  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 101 295 908  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 2 762 038 ks
Údaje za období 01.04.2022 - 30.04.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 21 189 525 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 147 339 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 110 331,09 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 7 720,56 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
Aktiva celkem 11 877 723 984,78 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,85%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,05%
Vklady v bankách 23,26%
Investiční nástroje 5,62%
Ostatní 0,22%

Únor 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28.2.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M -3,20% --
3M 0,19% 0,06%
6M 3,21% 0,54%
12M 5,33% 0,44%
za poslední 3 roky 12,47% 0,35%
za posledních 5 let 12,47% 0,21%
za rok 2022 -1,72% -0,86%
od vzniku fondu 12,47% 0,57%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 28.2.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0514 EUR
Fondový kapitál 4 289 787,67 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 83 382 805  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 86 139 110  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 2 756 305 ks
Údaje za období 01.03.2022 - 31.03.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 15 156 798 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 5 733 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 779 059,41 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 294,68 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
Aktiva celkem 11 524 384 673,70 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,46%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
Vklady v bankách 24,26%
Investiční nástroje 5,76%
Ostatní 0,24%

Leden 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 1,53% --
3M 4,94% 1,65%
6M 6,63% 1,10%
12M 9,71% 0,81%
za poslední 3 roky 16,19% 0,45%
za posledních 5 let 16,19% 0,27%
za rok 2022 1,53% 1,53%
od vzniku fondu 16,19% 0,77%
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.1.2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0531 EUR
Fondový kapitál 4 197 191,70 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 79 065 010  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 81 599 663  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 2 534 653 ks
Údaje za období 01.02.2022 - 28.02.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 4 539 447 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 221 652 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 241 044,71 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 769,72 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
Aktiva celkem 11 282 214 165,57 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 40,90%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,61%
Vklady v bankách 34,42%
Investiční nástroje 5,85%
Ostatní 0,22%

Prosinec 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.12.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,78% ---
3M 2,88% 0,96%
6M 4,08% 0,68%
12M 5,48% 0,46%
za poslední 3 roky 15,48% 0,43%
za posledních 5 let 27,41% 0,46%
za rok 2021 5,48% 0,46%
od vzniku fondu 34,65% 0,47%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

31.12.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,3465 CZK
Fondový kapitál

9 805 988 481,63 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

7 282 599 506  ks

Celkový počet vydaných podílových listů

8 412 865 664  ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 130 266 158 ks

Údaje za období

1.1.2022-31.1.2022 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 295 681 799 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 34 760 228 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 398 135 493,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 46 804 647,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 9 897 311 488,59 CZK
Aktiva celkem 10 532 429 617,41 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,58%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

25,42%

Vklady v bankách 31,14%
Investiční nástroje 6,24%
Ostatní 1,62%

Prosinec 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.12.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

1,95%

---
3M 3,98%

1,33%

6M

5,23%

0,87%
12M 8,96% 0,75%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 8,96% 0,75%
od vzniku fondu 14,44%

0,72%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.12.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0523 EUR
Fondový kapitál

3 673 491,83 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

70 192 986 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

72 479 073 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 286 087 ks

Údaje za období 1.1.2022-31.1.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

9 120 590 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 248 566 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 477 007,06 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 000,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

31.12.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 9 897 311 488,59 CZK
Aktiva celkem

10 532 429 617,41 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,58%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

25,42%

Vklady v bankách 31,14%

Investiční nástroje

6,24%
Ostatní 1,62%

Listopad 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.11.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 1,10% ---
3M 2,97% 0,99%
6M 3,49% 0,58%
12M 5,80% 0,48%
za poslední 3 roky 14,99% 0,42%
za posledních 5 let 27,62% 0,46%
za rok 2021 4,67% 0,42%
od vzniku fondu 33,61% 0,46%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

30.11.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,3361 CZK
Fondový kapitál

9 410 683 957,54 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

7 043 182 778  ks

Celkový počet vydaných podílových listů

8 099 709 514  ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 056 526 736 ks

Údaje za období

1.12.2021-31.12.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 313 156 150 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 73 739 422 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 418 407 916,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 98 523 241,59 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 9 492 934 808,30 CZK
Aktiva celkem 10 048 760 081,50 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 37,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

27,00%

Vklady v bankách 31,13%
Investiční nástroje 4,12 %
Ostatní 0,67%

Listopad 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.11.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

1,38%

---
3M 3,01%

1,00%

6M

3,43%

0,57%
12M 7,77% 0,65%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 6,88% 0,63%
od vzniku fondu 12,25%

0,64%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.11.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0513 EUR
Fondový kapitál 3 222 364,38 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

62 833 713 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

64 437 538 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 603 825 ks

Údaje za období 1.12.2021-31.12.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

8 041 535 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 682 262 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 412 530,78 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 35 000,04 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

31.11.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 9 492 934 808,30 CZK
Aktiva celkem

10 048 760 081,50 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 37,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

27,00%

Vklady v bankách 31,13%
Investiční nástroje 4,12%
Ostatní 0,67%

Říjen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.10.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,98% ---
3M 2,01% 0,67%
6M 2,58% 0,43%
12M 4,46% 0,37%
za poslední 3 roky 15,44% 0,43%
za posledních 5 let 26,93% 0,45%
za rok 2021 3,53% 0,35%
od vzniku fondu 32,16% 0,45%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

31.10.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,3216 CZK
Fondový kapitál

9 061 861 764,84 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 856 620 068 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 864 283 291 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 007 663 223 ks

Údaje za období

1.11.2021-30.11.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 235 426 223 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 48 863 513 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 311 139 261,99 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 64 578 018,76 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 9 137 179 435,07 CZK
Aktiva celkem 9 564 312 969,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 34,64%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

29,12%

Vklady v bankách 31,54%
Investiční nástroje 4,28%
Ostatní 0,42%

Říjen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.10.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

0,60%

---
3M 1,61%

0,54%

6M

2,64%

0,44%
12M 10,24% 0,85%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 5,42% 0,54%
od vzniku fondu 10,72%

0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.10.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0506 EUR
Fondový kapitál 2 931 218,92 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

57 925 465 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

59 239 859 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 314 394 ks

Údaje za období 1.11.2021-30.11.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

5 197 679 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 289 431 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 263 002,64 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 14 645,21 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

31.10.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 9 137 179 435,07 CZK
Aktiva celkem

9 564 312 969,81 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 34,64%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

29,12%

Vklady v bankách 31,54%
Investiční nástroje 4,28%
Ostatní 0,42%

Září 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.9.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,86% ---
3M 1,17% 0,39%
6M 2,00% 0,33%
12M 3,98% 0,33%
za poslední 3 roky 14,44% 0,40%
za posledních 5 let 26,08% 0,43%
za rok 2021 2,53% 0,28%
od vzniku fondu 30,88% 0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

30.9.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,3088 CZK
Fondový kapitál

8 795 510 771,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 720 496 881 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 678 391 550 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

957 894 669 ks

Údaje za období

1.10.2021-31.10.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 185 891 741 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 49 768 554 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 243 295 093,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 65 137 083,35 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 8 866 497 961,70 CZK
Aktiva celkem 9 261 155 888,52 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

29,95%

Vklady v bankách 30,78%
Investiční nástroje 3,59%
Ostatní 0,65%

Září 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.9.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

1,00%

---
3M 1,21%

0,40%

6M

2,64%

0,37%
12M 10,07% 0,84%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 4,79% 0,53%
od vzniku fondu 10,07%

0,59%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.9.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0503 EUR
Fondový kapitál

2 784 357,33 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

55 366 139 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

55 885 304 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

519 165 ks

Údaje za období 1.10.2021-31.10.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

3 354 555 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 795 229 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 168 734,20 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 40 000,02 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

30.9.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 8 866 497 961,70 CZK
Aktiva celkem

9 261 155 888,52 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

29,95%

Vklady v bankách 30,78%
Investiční nástroje 3,59%
Ostatní 0,65%

Srpen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.8.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,15% ---
3M 0,50% 0,17%
6M 1,88% 0,31%
12M 4,07% 0,34%
za poslední 3 roky 13,80% 0,38%
za posledních 5 let 27,74% 0,46%
za rok 2021 1,65% 0,21%
od vzniku fondu 29,76% 0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

31.8.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2976 CZK
Fondový kapitál

8 558 227 709,28 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 595 665 303 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 508 828 688 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

913 163 385 ks

Údaje za období

1.9.2021-30.9.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 169 562 862 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 44 731 284 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 220 024 768,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 58 043 314,13 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 8 623 159 565,91 CZK
Aktiva celkem 8 983 689 848,99 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,01%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

30,82%

Vklady v bankách 29,83%
Investiční nástroje 3,69%
Ostatní 0,65%

Srpen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.8.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

0,00%

---
3M 0,40%

0,13%

6M

2,05%

0,34%
12M 6,41% 0,53%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 3,75% 0,47%
od vzniku fondu 8,97%

0,56%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.8.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0498 EUR
Fondový kapitál 2 543 853,34 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

51 056 968 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

51 327 920 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

270 952 ks

Údaje za období 1.9.2021-30.9.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

4 557 384 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 248 213 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 226 957,78 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 12 361,01 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

31.8.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 8 623 159 565,91 CZK
Aktiva celkem

8 983 689 848,99 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,01%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

30,82%

Vklady v bankách 29,83%
Investiční nástroje 3,69%
Ostatní 0,65%

Červenec 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.7.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,15% ---
3M 0,57% 0,19%
6M 1,54% 0,26%
12M 4,06% 0,34%
za poslední 3 roky 13,74% 0,38%
za posledních 5 let 29,56% 0,49%
za rok 2021 1,50% 0,21%
od vzniku fondu 29,56% 0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

31.7.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2956 CZK
Fondový kapitál

8 396 639 552,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 481 144 540 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 359 020 378 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

877 875 838 ks

Údaje za období

1.8.2021-31.8.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 149 808 310 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 35 287 547 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 194 091 661,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 45 718 546,02 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 8 459 601 004,98 CZK
Aktiva celkem 8 767 832 572,51 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,68%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

31,48%

Vklady v bankách 28,79%
Investiční nástroje 3,76%
Ostatní 0,30%

Červenec 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.7.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

0,20%

---
3M 1,01%

0,34%

6M

2,89%

0,48%
12M 6,64% 0,55%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 3,75% 0,54%
od vzniku fondu 8,97%

0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.7.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0498 EUR
Fondový kapitál 2 469 076,59 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

49 628 532 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

49 885 906 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

257 374 ks

Údaje za období 1.8.2021-31.8.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

1 442 014 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 13 578 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 71 812,36 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 676,18 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

31.7.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 8 459 601 004,98 CZK
Aktiva celkem

8 767 832 572,51 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 35,67%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

31,48%

Vklady v bankách 28,79%
Investiční nástroje 3,76%
Ostatní 0,30%

Červen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,20% ---
3M 0,83% 0,28%
6M 1,35% 0,22%
12M 4,02% 0,34%
za poslední 3 roky 13,99% 0,49%
za posledních 5 let 29,37% 0,49%
za rok 2021 1,35% 0,22%
od vzniku fondu 29,37% 0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

30.6.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2937 CZK
Fondový kapitál

8 148 883 963,72 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 298 802 827 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 144 714 929 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

845 912 102 ks

Údaje za období

1.7.2021-31.7.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 214 305 449 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 31 963 736 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 277 247 009,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 41 351 485,08 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 8 201 689 654,30 CZK
Aktiva celkem 8 601 336 970,56CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 36,12%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

31,47%

Vklady v bankách 28,33%
Investiční nástroje 3,81%
Ostatní 0,27%

Červen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.6.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

0,20%

---
3M 1,02%

0,34%

6M

3,54%

0,59%
12M 7,81% 0,65%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 3,54% 0,59%
od vzniku fondu 8,75%

0,63%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.6.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0497 EUR
Fondový kapitál

2 072 030,24 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

41 698 026 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

41 955 400 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

257 374 ks

Údaje za období 1.7.2021-31.7.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

7 930 506 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 394 146,17 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

30.6.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 8 201 689 654,30 CZK
Aktiva celkem

8 601 336 970,56 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 36,12%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

31,47%

Vklady v bankách 28,33%
Investiční nástroje 3,81%
Ostatní 0,27%

Květen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,22% ---
3M 1,37% 0,46%
6M 2,24% 0,37%
12M 4,0% 0,33%
za poslední 3 roky 16,03% 0,45%
za posledních 5 let 29,11% 0,49%
za rok 2021 1,14% 0,23%
od vzniku fondu 29,11% 0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

31.5.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2911 CZK
Fondový kapitál

7 930 704 658,79 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 142 462 001 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 954 171 521 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

811 709 520 ks

Údaje za období

1.6.2021-30.6.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 190 543 408 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 34 202 582 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 246 010 610,88 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 44 158 953,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
Aktiva celkem 8 320 488 313,44 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 36,82%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

32,35%

Vklady v bankách 27,17%
Investiční nástroje 3,38%
Ostatní 0,28%

Květen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.5.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

0,61%

---
3M 1,64%

0,55%

6M

4,20%

0,70%
12M 8,06% 0,67%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 3,33% 0,67%
od vzniku fondu 8,53%

0,66%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.5.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0496 EUR
Fondový kapitál

1 735 382,26 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 021 559 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

35 278 933 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

257 374 ks

Údaje za období 1.6.2021-30.6.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

6 676 467 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 331 152,81 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

31.5.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
Aktiva celkem

8 320 488 313,44 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 36,82%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

32,35%

Vklady v bankách 27,17%
Investiční nástroje 3,38%
Ostatní 0,28%

Duben 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,41% ---
3M 0,96% 0,32%
6M 1,83% 0,30%
12M 4,08% 0,34%
za poslední 3 roky 15,88% 0,43%
za posledních 5 let 28,83% 0,48%
za rok 2021 0,92% 0,23%
od vzniku fondu 28,83% 0,44%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

30.4.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2883 CZK
Fondový kapitál

7 733 367 530,75 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 002 772 960 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 776 699 147 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

773 926 187 ks

Údaje za období

1.5.2021-31.5.2021 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období 177 472 374 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 37 783 333 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 228 637 638,44 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 48 676 267,83 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
Aktiva celkem 8 082 047 484,80 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,27%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

23,02%

Vklady v bankách 26,26%
Investiční nástroje 2,45%
Ostatní 0,24%

Duben 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.4.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M

0,20%

---
3M 1,86%

0,62%

6M

7,41%

1,23%
12M 7,88% 0,66%
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 2,71% 0,68%
od vzniku fondu 7,88%

0,66%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.4.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0493 EUR
Fondový kapitál 1 656 687,49 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

33 580 775 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

33 838 149 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

257 374 ks

Údaje za období 1.5.2021-31.5.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

1 440 784 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 71 030,60 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu

30.4.2021 (celý fond)

Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
Aktiva celkem

8 082 047 484,80 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,27%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

23,02%

Vklady v bankách 26,02%
Investiční nástroje 2,45%
Ostatní 0,24%

Březen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,75% ---
3M 0,52% 0,17%
6M 1,94% 0,32%
12M 3,89% 0,32%
za poslední 3 roky 15,33% 0,43%
za posledních 5 let 28,31% 0,47%
za rok 2021 0,52% 0,17%
od vzniku fondu 28,31% 0,44%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

31.3.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2831 CZK
Fondový kapitál

7 530 216 729,84 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 868 783 072 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 594 796 591ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

726 013 519 ks

Údaje za období 1.4.2021-30.4.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 181 902 556 ks
Počet odkoupených podílových listů za období  47 912 668 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 233 399 158,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 61 476 744,19 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
Aktiva celkem 7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 49,26%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

23,30%

Vklady v bankách 24,95%
Investiční nástroje  2,49%

Březen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.3.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,82% ---
3M 2,50% 0,83%
6M 7,66% 1,28%
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 2,50% 0,83%
od vzniku fondu 7,66% 0,70%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.3.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0492 EUR
Fondový kapitál 1 536 206,86 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

31 673 266 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

31 917 195 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 243 929 ks

Údaje za období 1.4.2021-30.4.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 1 920 954 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 13 445 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 94 510,96 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 661,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
Aktiva celkem 7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 49,26%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

23,30%

Vklady v bankách 24,95%
Investiční nástroje  2,49%

Únor 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 28.2.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M -0,19% ---
3M 0,86% 0,29%
6M 2,15% 0,36%
12M 3,55% 0,30%
za poslední 3 roky 14,49% 0,40%
za posledních 5 let 27,36% 0,46%
za rok 2021 -0,23% -0,11%
od vzniku fondu 27,36% 0,43%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

28.2.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2736 CZK
Fondový kapitál

7 312 724 816,78 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 741 763 269 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 420 516 223 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

678 752 954 ks

Údaje za období 1.3.2021-31.3.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 174 280 368 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 47 260 565 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 221 963 494,03 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 60 191 055,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
Aktiva celkem 7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

23,13%

Vklady v bankách 26,32%
Investiční nástroje  2,47%

Únor 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 28.2.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,83% ---
3M 2,52% 0,84%
6M 4,27% 0,71%
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 1,67% 0,83%
od vzniku fondu 6,78% 0,68%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 28.2.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0488 EUR
Fondový kapitál 1 401 240,28 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

29 091 164 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 091 164 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.3.2021-31.3.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 2 826 031 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 243 929 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 137 910,27 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 903,74 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
Aktiva celkem 7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 48,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

23,13%

Vklady v bankách 26,32%
Investiční nástroje  2,47%

Leden 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M -0,04% ---
3M 0,85% 0,28%
6M 2,49% 0,41%
12M 4,31% 0,36%
za rok 2021 -0,04% -0,04%
od vzniku fondu 27,60% 0,44%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu

31.1.2021 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2760 CZK
Fondový kapitál

7 180 126 666,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 627 046 135 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 273 235 016 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

646 188 881 ks

Údaje za období 1.2.2021-28.2.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 147 281 207 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 32 564 073 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 187 930 841,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 41 551 757,14 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
Aktiva celkem 7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 42,15%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,04%

Vklady v bankách 36,20%
Investiční nástroje 2,61%

Leden 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.1.2021

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,83% ---
3M 5,45% 1,82%
6M 3,64% 0,61%
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2021 0,83% 0,83%
od vzniku fondu 5,91% 0,66%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.1.2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0484 EUR
Fondový kapitál 1 319 759,77 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

27 859 636 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

27 859 636 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.2.2021-28.2.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 1 231 528 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 59 605,93 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
Aktiva celkem 7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 42,15%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,04%

Vklady v bankách 36,20%
Investiční nástroje 2,61%

PROSINEC 2020

Údaje k datu 31.12.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,2765CZK
Fondový kapitál

6 977 436 327,99 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 465 953 422 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 112 552 937 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

646 599 515 ks

Údaje za období 1.11.2021-31.11.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 184 307 336 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 23 214 623 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 235 268 324,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 29 633 466,31 CZK

Struktura majetku k datu 31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
Aktiva celkem 7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 42,91%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,83%

Vklady v bankách 35,60%
Investiční nástroje 2,66%

data k 31.12.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 1,08% ---
3M 1,41% 0,47%
6M 2,64% 0,44%
12M 4,13% 0,34%
za rok 2020 4,13% 0,34%
od vzniku fondu 27,65% 0,44%

PROSINEC 2020

Údaje k datu 31.12.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,048 EUR
Fondový kapitál 1 228 919,43 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů

25 955 791 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

25 955 791 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.11.2021-31.11.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 1 903 845 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 91 384,6 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
Aktiva celkem 7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 42,91%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,83%

Vklady v bankách 35,60%
Investiční nástroje 2,66%

data k 31.12.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,84% ---
3M 5,03% 1,68%
6M 4,12% 0,69%
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu 5,03% 0,63%

LISTOPAD 2020

Údaje k datu 30.11.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,2628 CZK
Fondový kapitál

6 772 877 928,44 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 5 363 318 597 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 986 600 208 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 623 281 611 ks

Údaje za období 1.12.2020-31.12.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 144 296 608 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 41 661 783 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 182 217 738,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 52 610 499,67 CZK

Struktura majetku k datu 30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
Aktiva celkem 7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 43,33%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,39%

Vklady v bankách 34,88%
Investiční nástroje 2,40%

data k 30.11.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M -0,19% ---
3ISTOPAD 1,28% 0,43%
6M 1,72% 0,29%
12M 3,19% 0,27%
za rok 2020 3,01% 0,27%
od vzniku fondu 26,28% 0,42%

LISTOPAD 2020

Údaje k datu 30.11.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0476 EUR
Fondový kapitál 1 195 599,61 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 25 533 065 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 25 533 065 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.12.2020-31.12.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 422 726 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 20 121,8 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
Aktiva celkem 7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 43,33%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,39%

Vklady v bankách 34,88%
Investiční nástroje 2,40%

data k 30.11.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 3,70% ---
3M 1,71% 0,57%
6M 3,70% 0,62%
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu 4,16% 0,59%

ŘÍJEN 2020

Údaje k datu 31.10.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,2652 CZK
Fondový kapitál

6 635 555 113,64 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 5 244 855 221 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 826 475 049 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 581 619 828 ks

Údaje za období 1.11.2020-30.11.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 149 167 248 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 30 703 872 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 188 726 409,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 38 846 538,63 CZK

Struktura majetku k datu 31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
Aktiva celkem 6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 44,75%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,39%

Vklady v bankách 35,17%
Investiční nástroje 1,69%

data k 30.10.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,52% ---
3M 1,62% 0,54%
6M 2,21% 0,37%
12M 3,59% 0,30%
za rok 2020 3,21% 0,32%
od vzniku fondu 26,52% 0,43%

ŘÍJEN 2020

Údaje k datu 31.10.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0459 EUR
Fondový kapitál 1 145 182,26 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 24 386 337 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 24 386 337  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.11.2020-30.11.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 1 146 728 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 52 634,90 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
Aktiva celkem 6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 44,75%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,39%

Vklady v bankách 35,17%
Investiční nástroje 1,69%

data k 30.9.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,44% ---
3M -1,71% -0,57%
6M 0,44% 0,07%
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu 0,44% 0,07%

ZÁŘÍ 2020

Údaje k datu 30.9.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,2587 CZK
Fondový kapitál

6 470 446 175,45 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 5 140 611 502 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 691 511 100 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 550 899 598 ks

Údaje za období 1.10.2020-31.10.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 143 233 095 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 38 886 095 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 180 287 505,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 48 945 927,91 CZK

Struktura majetku k datu 30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktiva celkem 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 44,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,45%

Vklady v bankách 34,71%
Investiční nástroje 1,73%

data k 30.9.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,95% ---
3M 1,21% 0,40%
6M 1,92% 0,32%
12M 2,87% 0,24%
za rok 2020 2,68% 0,30%
od vzniku fondu 25,87% 043%

ZÁŘÍ 2020

Údaje k datu 30.9.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0457 EUR
Fondový kapitál 1 023 840,73 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 21 859 130 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 21 859 130 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.10.2020-31.10.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 2 527 207 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 115 493,43 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktiva celkem 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 44,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,45%

Vklady v bankách 34,71%
Investiční nástroje 1,73%

data k 30.9.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M -2,35% ---
3M -0,87% -0,29%
6M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu --- ---

SRPEN 2020

Údaje k datu

31.8.2020 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2468 CZK
Fondový kapitál

6 306 639 155,05 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 5 058 099 763 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 570 129 624 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 512 029 861 ks

Údaje za období 1.9.2020-30.9.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 113 930 628 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 31 418 889 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 142 048 705,80 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 39 173 070,72 CZK

Struktura majetku k datu 31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
Aktiva celkem 6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 40,14%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,79%

Vklady v bankách 39,30%
Investiční nástroje 1,77%

data k 31.8.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,14% ---
3M 0,43% 0,14%
6M 1,37% 0,23%
12M 5,30% 0,44%
za rok 2020 1,70% 0,21%
od vzniku fondu 24,68% 0,42%

SRPEN 2020

Údaje k datu 31.8.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0468 EUR
Fondový kapitál 856 878,55 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 18 561 631 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 18 561 631 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.9.2020-30.9.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 3 297 499 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 154 323,0 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
Aktiva celkem 6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 40,14%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,79%

Vklady v bankách 39,30%
Investiční nástroje 1,77%

data k 31.8.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,21% ---
3M 1,96% 0,65%
6M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu 2,44% 0,60%

ČERVENEC 2020

Údaje k datu

31.7.2020 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2450 CZK
Fondový kapitál

6 191 145 888,80 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 972 773 373 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 453 384 345 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 480 610 972 ks

Údaje za období 1.8.2020-31.8.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 106 594 955 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 21 268 565 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 132 710 776,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 24 479 364,14 CZK

Struktura majetku k datu 31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
Aktiva celkem 6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,76%

Vklady v bankách 39,20%
Investiční nástroje 1,80%

data k 31.7.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,10% ---
3M 0,58% 0,19%
6M 1,77% 0,30%
12M 5,24% 0,44%
za rok 2020 1,56% 0,22%
od vzniku fondu 24,50% 0,42%

ČERVENEC 2020

Údaje k datu 31.7.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0467 EUR
Fondový kapitál 616 156,77 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 13 369 806 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 13 369 806 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.8.2020-31.8.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 5 191 825 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 242 458,26 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
Aktiva celkem 6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,76%

Vklady v bankách 39,20%
Investiční nástroje 1,80%

data k 31.7.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 1,30% ---
3M 2,19% 0,73%
6M

třída otevřena 4/2020

třída otevřena 4/2020
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu 2,19% 0,73%

ČERVEN 2020

Údaje k datu

30.6.2020 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2437 CZK
Fondový kapitál

6 053 283 407,26 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 867 138 245 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 326 480 652 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 459 342 407 ks

Údaje za období 1.7.2020-31.7.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 129 819 981 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 24 184 853 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 161 457 087,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 078 701,63 CZK

Struktura majetku k datu 30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktiva celkem 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,86%

Vklady v bankách 38,61%
Investiční nástroje 1,82%

data k 30.6.2020

Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)

Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,19% ---
3M 0,70% 0,23%
6M 1,45% 0,24%
12M 5,30% 0,44%
za rok 2020 1,45% 0,24%
od vzniku fondu 24,37% 0,43%

ČERVEN 2020

Údaje k datu 30.6.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0461 EUR
Fondový kapitál 375 375,19 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 8 160 736 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 8 160 736 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.7.2020-31.7.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 5 209 070 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 240 138,14 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktiva celkem 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,86%

Vklady v bankách 38,61%
Investiční nástroje 1,82%

data k 30.6.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,44% ---
3M 0,88% 0,29%
6M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu 0,88% 0,29%

KVĚTEN 2020

Údaje k datu

31.5.2020 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2414 CZK
Fondový kapitál

5 934 716 440,49 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 780 637 041 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 215 794 595 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 435 154 554 ks

Údaje za období 1.6.2020-30.6.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 114 287 420 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 28 176 902 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 141 876 420,82 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 978 806,23 CZK

Struktura majetku k datu 31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
Aktiva celkem 6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 43,10%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,31%

Vklady v bankách 37,74%
Investiční nástroje 1,86%

data k 31.5.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,29% ---
3M 0,94% 0,31%
6M 1,44% 0,24%
12M 5,39% 0,45%
za rok 2020 1,26% 0,25%
od vzniku fondu 24,14% 0,43%

KVĚTEN 2020

Údaje k datu 31.5.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 0,0459 EUR
Fondový kapitál 96 889,94 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 2 108 693 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 2 108 693 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.6.2020-30.6.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období 6 052 043 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 277 788,81 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 CZK

Struktura majetku k datu 31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
Aktiva celkem 6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 43,10%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,31%

Vklady v bankách 37,74%
Investiční nástroje 1,86%

data k 31.5.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M 0,44% 0,44%
3M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
6M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
od vzniku fondu 0,44% 0,44%

DUBEN 2020

Údaje k datu

30.4.2020 (třída CZK)

Hodnota podílového listu 1,2378 CZK
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 737 512 091 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 144 492 743 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 406 980 652 ks

Údaje za období 1.5.2020 - 31.5.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 184 697 577 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 27 878 391 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 047 878,95 CZK

Struktura majetku k datu 30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktiva celkem

6 025 632 527,87 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 43,53%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,60%

Vklady v bankách 36,98%
Investiční nástroje 1,88%

data k 30.4.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,23% ---
3M 1,19% 0,40%
6M 1,35% 0,23%
12M 5,17% 0,43%
za rok 2020 0,97% 0,24%
od vzniku fondu 23,78% 0,43%

DUBEN 2020

Údaje k datu 30.4.2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu 0,0457 EUR
Fondový kapitál

0 (1. měsíc fungování eur tř.)

Aktuální počet vydaných podílových listů 0 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 0 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.5.2020 - 31.5.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období

2 108 693 ks

Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

96 367,27 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

Struktura majetku k datu 30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktiva celkem

6 025 632 527,87 CZK

Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 43,53%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,60%

Vklady v bankách 36,98%
Investiční nástroje 1,88%

data k 30.4.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,23% ---
3M 1,19% 0,40%
6M 1,35% 0,23%
12M 5,17% 0,43%
za rok 2020 0,97% 0,24%
od vzniku fondu 23,78% 0,43%

BŘEZEN 2020

Údaje k datu 31.3.2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 1,2350 CZK
Fondový kapitál

5 823 287 883,01 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 715 375 475 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 079 209 770 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 363 834 295 ks

Údaje za období 1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
Počet vydaných podílových listů za období 145 910 283 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 123 773 667 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 180 199 251,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 152 860 479,90 CZK

Struktura majetku k datu 31.3.2020 (třída CZK)
Aktiva celkem 6 056 362 546,83 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 42,42%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,15%

Vklady v bankách 38,56%
Investiční nástroje 1,87%

data k 31.3.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,41% ---
3M 0,74% 0,25%
6M 0,93% 0,16%
12M 5,49% 0,46%

za rok 2020

0,74% 0,25%
od vzniku fondu 23,50% 0,44%

BŘEZEN 2020

V tomto měsící nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

ÚNOR 2020

Údaje k datu 29.2.2020
Hodnota podílového listu 1,2299 CZK
Fondový kapitál

5 577 475 266,53 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 535 032 702 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 4 775 093 823 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 240 060 628 ks

Údaje za období 1.3.2020-31.3.2020
Počet vydaných podílových listů za období 211 275 711 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 30 932 938 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 259 848 012,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 38 044 420,41 CZK

Struktura majetku k datu 29.2.2020
Aktiva celkem 5 905 147 022,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 39,75%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

13,02%

Vklady v bankách 45,32%
Investiční nástroje 1,91%

data k 29.2.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,54% ---
3M 0,50% 0,17%
6M 3,88% 0,65%
12M 5,20% 0,43%
za rok 2020 0,33% 0,16%
od vzniku fondu 22,99% 0,43%

ÚNOR 2020

V tomto měsící nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

LEDEN 2020

Údaje k datu 31.1.2020
Hodnota podílového listu 1,2233 CZK
Fondový kapitál

5 340 338 742,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 365 694 958 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 4 574 822 648 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 209 127 690 ks

Údaje za období 1.2.2020-28.2.2020
Počet vydaných podílových listů za období 191 055 786 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 21 718 042 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 233 718 565,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 567 680,87 CZK

Struktura majetku k datu 31.1.2020
Aktiva celkem 5 663 029 582,52 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

13,20%

Vklady v bankách 43,79%
Investiční nástroje 1,98%

data k 31.1.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -0,21% ---
3M 0,16% 0,05%
6M 3,41% 0,57%
12M 4,80% 0,40%
za rok 2020 -0,21% -0,21%
od vzniku fondu 22,33% 0,43%

LEDEN 2020

V tomto měsící nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2019

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2018

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2017

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

2016

V tomto roce nejsou pro třídu EUR žádné výstupy.

PROSINEC 2019

Údaje k datu 30.12.2019
Hodnota podílového listu 1,2259 CZK
Fondový kapitál

5 137 107 089,52 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 4 190 563 733 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 4 377 973 381 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 187 409 648 ks

Údaje za období 1.1.2020-31.1.2020
Počet vydaných podílových listů za období 184 843 117 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 9 711 892 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 226 599 186,52 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 905 808,33 CZK

Struktura majetku k datu 31.12.2019
Aktiva celkem 5 429 075 962,80 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 42,87%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

13,56%

Vklady v bankách 41,52%
Investiční nástroje 2,05%

data k 31.12.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,17% ---
3M 0,19% 0,06%
6M 3,79% 0,63%
12M 5,14% 0,43%
za rok 2019 5,14% 0,43%
od vzniku fondu 22,59% 0,44%

LISTOPAD 2019

Údaje k datu 30.11.2019
Hodnota podílového listu 1,2238 CZK
Fondový kapitál

4 873 890 485,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 4 160 429 284 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 177 697 756 ks

Údaje za období 1.12.2019-31.12.2019
Počet vydaných podílových listů za období 184 697 577 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 27 878 391 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 047 878,95 CZK

Struktura majetku k datu 30.11.2019
Aktiva celkem 4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 46,42%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,24%

Vklady v bankách 37,14%
Investiční nástroje 2,20%

data k 30.11.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -0,19% ---
3M 3,24% 1,08%
6M 3,76% 0,63%
12M 6,68% 0,56%
za rok 2019 4,74% 0,47%
od vzniku fondu 22,13% 0,45%

ŘÍJEN 2019

Údaje k datu 31.10.2019
Hodnota podílového listu 1,2213 CZK
Fondový kapitál

4 672 558 709,93 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 3 990 207 823 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 164 295 481 ks

Údaje za období 1.11.2019-30.11.2019
Počet vydaných podílových listů za období 184 697 577 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 27 878 391 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 047 878,95 CZK

Struktura majetku k datu 31.10.2019
Aktiva celkem 4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 46,42%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,24%

Vklady v bankách 37,14%
Investiční nástroje 2,20%

data k 31.10.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -0,19% ---
3M 3,24% 1,08%
6M 3,76% 0,63%
12M 6,68% 0,56%
za rok 2019 4,74% 0,47%
od vzniku fondu 22,13% 0,45%

ZÁŘÍ 2019

Údaje k datu 30.9.2019
Hodnota podílového listu 1,2236 CZK
Fondový kapitál 4 528 793 036,53 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 825 846 266 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 3 837 648 993 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 136 399 107 ks

Údaje za období 1.10.2019-31.10.2019
Počet vydaných podílových listů za období 138 640 854 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 13 978 398 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 169 640 939,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 17 003 550,57 CZK

Struktura majetku k datu 30.9.2019
Aktiva celkem 4 756 280 922,01 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

28,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,85%

Vklady v bankách

54,16%

Investiční nástroje

2,28%

data k 30.9.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 3,34% ---
3M 3,60% 1,20%
6M 4,52% 0,75%
12M 6,99% 0,58%
za rok 2019 4,94% 0,55%
od vzniku fondu 22,36% 0,47%

SRPEN 2019

Údaje k datu 31.8.2019
Hodnota podílového listu 1,1840 CZK
Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 701 249 886 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 3 701 861 923 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 122 438 692 ks

Údaje za období 1.9.2019-30.9.2019
Počet vydaných podílových listů za období 140 284 081 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 18 457 426 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

166 096 360,05 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 21 853 592,41 CZK

Struktura majetku k datu 31.8.2019
Aktiva celkem 4 445 552 727,34 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,35%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

15,03%

Vklady v bankách

60,75%

Investiční nástroje

1,87%

data k 31.8.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,08% ---
3M 0,52% 0,17%
6M 1,27% 0,21%
12M 3,84% 0,32%
za rok 2019 1,54% 0,19%
od vzniku fondu 18,40% 0,40%

ČERVENEC 2019

Údaje k datu 31.7.2019
Hodnota podílového listu 1,1830 CZK
Fondový kapitál 4 061 978 573,96 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 433 605 006 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 3 537 586 272 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 103 981 266 ks

Údaje za období 1.8.2019-31.8.2019
Počet vydaných podílových listů za období 153 781 750 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 7 963 525 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

181 923 835,33 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

9 420 850,14 CZK

Struktura majetku k datu 31.7.2019
Aktiva celkem 4 294 099 149,78 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,94%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

15,48%

Vklady v bankách

59,65%

Investiční nástroje

1,93%

data k 31.7.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,16% ---
3M 0,51% 0,17%
6M 1,34% 0,22%
12M 3,85% 0,32%
za rok 2019 1,46% 0,21%
od vzniku fondu 18,30% 0,41%

ČERVEN 2019

Údaje k datu 30.6.2019
Hodnota podílového listu 1,1811 CZK
Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 267 053 445 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 3 282 090 442 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 81 807 983 ks

Údaje za období 1.7.2019-31.7.2019
Počet vydaných podílových listů za období 180 761 319 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 13 789 434 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

213 497 199,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

16 286 700,48 CZK

Struktura majetku k datu 30.6.2019
Aktiva celkem 4 126 998 301,07 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,84%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

12,39%

Vklady v bankách

62,77%

Investiční nástroje

2,00%

data k 31.6.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,27% ---
3M 0,89% 0,30%
6M 1,30% 0,22%
12M 4,07% 0,34%
za rok 2019 1,30% 0,22%
od vzniku fondu 18,11% 0,41%

KVĚTEN 2019

Údaje k datu 31.5.2019
Hodnota podílového listu 1,1779 CZK
Fondový kapitál 3 655 832 272,74 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů

3 103 724 034 ks

Celkový počet vydaných podílových listů 3 114 571 563 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 66 770 986 ks

Údaje za období 1.6.2019-30.6.2019
Počet vydaných podílových listů za období 178 366 408 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 15 036 997 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

210 097 800,44 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

17 210 559,58 CZK

Struktura majetku k datu 31.5.2019
Aktiva celkem 3 914 063 835,34 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,46%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,04%

Vklady v bankách

56,42%

Investiční nástroje

2,08%

data k 31.5.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,08% ---
3M 0,75% 0,25%
6M 1,38% 0,23%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 1,02% 0,26%
od vzniku fondu 17,79% 0,41%

DUBEN 2019

Údaje k datu 30.4.2019
Hodnota podílového listu 1,1770 CZK
Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 2 891 480 509 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 2 900 281 297 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 55 923 457 ks

Údaje za období 1.5.2019-31.5.2019
Počet vydaných podílových listů za období 223 091 054 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 10 847 529 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

262 578 171,55 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

12 767 541,68 CZK

Struktura majetku k datu 30.4.2019
Aktiva celkem 3 718 744 099,55 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

23,46%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,46%

Vklady v bankách

54,89%

Investiční nástroje

2,19%

data k 31.4.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,54% ---
3M 0,83% 0,28%
6M 2,81% 0,47%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 0,94% 0,24%
od vzniku fondu 17,70% 0,41%

BŘEZEN 2019

Údaje k datu 31.3.2019
Hodnota podílového listu 1,1707 CZK
Fondový kapitál

3 148 230 062,68 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 689 136 547 ks
Celkový počet vydaných podílových listů

2 697 646 355 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 47 122 669 ks

Údaje za období 1.4.2019-30.4.2019
Počet vydaných podílových listů za období 211 144 750 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 8 800 788 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

247 187 173,57 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 303 082,53 CZK

Struktura majetku k datu 31.3.2019
Aktiva celkem 3 456 071 545,57 CZK
Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

24,60%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,87%

Vklady v bankách

53,19%

Investiční nástroje

1,33%

data k 31.3.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,14% ---
3M 0,40% 0,13%
6M 2,36% 0,39%
12M 5,23% 0,44%
za rok 2019 0,40% 0,13%
od vzniku fondu 17,07% 0,41%

ÚNOR 2019

Údaje k datu 28.2.2019
Hodnota podílového listu

1,1691 CZK

Fondový kapitál

2 959 789 704,97 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 531 716 493 ks
Celkový počet vydaných podílových listů

2 539 724 498 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 38 612 861 ks

Údaje za období 1.3.2019-31.3.2019
Počet vydaných podílových listů za období 165 929 862 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 8 509 808 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

193 987 976,69 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

9 948 816,53 CZK

Struktura majetku k datu 28.2.2019
Aktiva celkem

3 193 351 233,62 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

26,16%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,91%

Vklady v bankách

52,50%

Investiční nástroje

1,44%

data k 28.2.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,15% ---
3M 0,62% 0,21%
6M 2,53% 0,42%
12M 5,10% 0,42%
za rok 2019 0,27% 0,13%
od vzniku fondu 16,91% 0,41%

LEDEN 2019

Údaje k datu 31.1.2019
Hodnota podílového listu

1,1673 CZK

Fondový kapitál

2 785 870 196,49 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 386 611 438 ks
Celkový počet vydaných podílových listů

2 389 850 387 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 30 604 856 ks

Údaje za období 1.2.2019-28.2.2019
Počet vydaných podílových listů za období 153 113 060 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 8 008 005 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

178 728 478,10 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

9 347 744,26 CZK

Struktura majetku k datu 31.1.2019
Aktiva celkem

3 010 887 959,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

27,56%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,03%

Vklady v bankách

51,41%

data k 31.1.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,11% ---
3M 1,97% 0,66%
6M 2,48% 0,41%
12M 4,95% 0,41%
za rok 2019 0,11% 0,11%
od vzniku fondu 16,73% 0,42%

PROSINEC 2018

Údaje k datu 31.12.2018
Hodnota podílového listu

1,1660 CZK

Fondový kapitál

2 570 306 605,70 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 204 302 191 ks
Celkový počet vydaných podílových listů

2 211 687 728 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 27 365 907 ks

Údaje za období 1.1.2019-31.1.2019
Počet vydaných podílových listů za období 185 548 196 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 3 238 949 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

216 349 088,70 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

3 776 614,56 CZK

Struktura majetku k datu 31.12.2018
Aktiva celkem

2 828 705 302,70CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

29,18%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

22,30%

Vklady v bankách

48,52%

data k 31.12.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,35% ---
3M 1,95% 0,65%
6M 2,74% 0,46%
12M 5,04% 0,42%
za rok 2018 5,04% 0,42%
od vzniku fondu 16,60% 0,43%

LISTOPAD 2018

Údaje k datu 30.11.2018
Hodnota podílového listu

1,1619 CZK

Fondový kapitál

2 362 655 228,84 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 2 033 487 105 ks
Celkový počet vydaných podílových listů

2 044 030 515 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů 19 980 370 ks

Údaje za období 1.12.2018-31.12.2018
Počet vydaných podílových listů za období 178 200 623 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 7 385 537 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy

207 050 987,14 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

8 679 398,29 CZK

Struktura majetku k datu 30.11.2018
Aktiva celkem

2 607 196 789,22 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

31,25%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

27,83%

Vklady v bankách

40,92%

data k 30.11.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 1,49% ---
3M 1,90% 0,63%
6M 4,42% 0,74%
12M 5,01% 0,42%
za rok 2018 4,67% 0,42%
od vzniku fondu 16,19% 0,43%

ŘÍJEN 2018

Údaje k datu 31.10.2018
Hodnota podílového listu

1,1448 CZK

Fondový kapitál

2 119 484 730,35 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů 1 851 339 242 ks
Celkový počet vydaných podílových listů

1 860 776 202 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

9 436 960 ks

Údaje za období 1.11.2018-30.11.2018
Počet vydaných podílových listů za období 192 691 273 ks
Počet odkoupených podílových listů za období

10 543 410 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

220 592 936,97 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

12 070 095,79 CZK

Struktura majetku k datu 31.10.2018
Aktiva celkem

2 378 315 298 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

32,72%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

30,50%

Vklady v bankách

36,78%

data k 31.10.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,10% ---
3M 0,50%

0,17%

6M 2,97% 0,49%
12M

4,40%

0,37%

za rok 2018

3,13%

0,31%
od vzniku fondu 14,48% 0,39%

ZÁŘÍ 2018

Údaje k datu 30.9.2018
Hodnota podílového listu

1,1437 CZK

Fondový kapitál

2 007 933 070,35 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 755 581 950 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 755 581 950 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.10.2018-31.10.2018
Počet vydaných podílových listů za období 105 194 252 ks
Počet odkoupených podílových listů za období

9 436 960 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

120 310 618,01 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 793 051,17 CZK

Struktura majetku k datu 30.9.2018
Aktiva celkem

2 170 807 997,48 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

33,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

32,26%

Vklady v bankách

34,03%

data k 30.9.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,31% ---
3M 0,78%

0,26%

6M 2,80% 0,47%
12M

4,72%

0,39%

za rok 2018

3,03%

0,34%
od vzniku fondu 14,37% 0,40%

SRPEN 2018

Údaje k datu 31.8.2018
Hodnota podílového listu

1,1402 CZK

Fondový kapitál

1 890 221 244,43 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 657 804 894 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 657 804 894 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.9.2018-30.9.2018
Počet vydaných podílových listů za období 97 777 056 ks
Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

111 485 380,43 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.8.2018
Aktiva celkem

2 030 787 614,08 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

35,69%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

34,37%

Vklady v bankách

29,94%

data k 31.8.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,10% ---
3M 2,47%

0,82%

6M 2,50% 0,42%
12M

4,95%

0,41%

za rok 2018

2,71%

0,34%
od vzniku fondu 14,02% 0,40%

ČERVENEC 2018

Údaje k datu 31.7.2018
Hodnota podílového listu

1,1391 CZK

Fondový kapitál

1 773 509 929,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 556 927 438 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 556 927 438 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.8.2018-31.8.2018
Počet vydaných podílových listů za období 100 877 456 ks
Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 909 512,67 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.7.2018
Aktiva celkem

1 916 524 472,35 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

37,69%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

32,51%

Vklady v bankách

29,80%

data k 31.7.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,37% ---
3M 2,46%

0,82%

6M 2,42% 0,40%
12M

4,85%

0,40%

za rok 2018

2,61%

0,37%
od vzniku fondu 13,91% 0,41%

ČERVEN 2018

Údaje k datu 30.6.2018
Hodnota podílového listu

1,1349 CZK

Fondový kapitál

1 636 173 370,51 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 441 630 796 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 441 630 796 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podílových listů za období 115 296 642 ks
Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

130 849 604,23 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 30.6.2018
Aktiva celkem

1 803 066 050,05 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

38,78%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

34,49%

Vklady v bankách

26,73%

data k 30.6.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 2,00% ---
3M 2,01%

0,67%

6M 2,23% 0,37%
12M

4,78%

0,40%

za rok 2018

2,23%

0,37%
od vzniku fondu 13,49% 0,41%

KVĚTEN 2018

Údaje k datu 31.5.2018
Hodnota podílového listu

1,1127 CZK

Fondový kapitál

1 466 407 093,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 317 912 106 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 317 912 106 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.6.2018-30.6.2018
Počet vydaných podílových listů za období

124 275 595 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

138 281 440,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.5.2018
Aktiva celkem

1 645 377 175,29 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

40,24%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

37,63%

Vklady v bankách

22,13%

data k 31.5.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,08% ---
3M 0,03%

0,01%

6M 0,56% 0,09%
12M

3,28%

0,27%

za rok 2018

0,23%

0,05%
od vzniku fondu 11,27% 0,35%

DUBEN 2018

Údaje k datu 30.4.2018
Hodnota podílového listu

1,1118 CZK

Fondový kapitál

1 350 347 303,56 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 214 539 992 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 214 539 992 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.5.2018-31.5.2018
Počet vydaných podílových listů za období

103 372 114 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 929 333,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 30.4.2018
Aktiva celkem

1 491 511 287,49 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

25,80%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

4,20%

Vklady v bankách

70,00%

data k 31.5.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -0,06% ---
3M -0,04%

-0,01%

6M 1,39% 0,23%
12M

3,61%

0,30%

za rok 2018

0,15%

0,04%
od vzniku fondu 11,18% 0,36%

BŘEZEN 2018

Údaje k datu 31.3.2018
Hodnota podílového listu

1,1125 CZK

Fondový kapitál

1 251 337 993,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 124 778 191 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 124 778 191 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.4.2018-30.4.2018
Počet vydaných podílových listů za období

89 761 801 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

99 859 930,68 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu 31.3.2018
Aktiva celkem

1 371 437 920,02 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

27,98%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

4,53%

Vklady v bankách

67,49%

data k 31.3.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,01% ---
3M 0,22%

0,07%

6M 1,86% 0,31%
12M

4,19%

0,35%

za rok 2018

0,22%

0,08%
od vzniku fondu 11,25% 0,38%

ÚNOR 2018

Údaje k datu 28.2.2018
Hodnota podílového listu

1,1124 CZK

Fondový kapitál

1 155 417 720,25 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 038 706 930 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 038 706 930 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.3.2018-31.3.2018
Počet vydaných podílových listů za období

86 071 261 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

95 745 674,94 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

28.2.2018

Aktiva celkem

1 267 596 562,86 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

30,06%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

4,87%

Vklady v bankách

65,07%

data k 28.2.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,02% ---
3M 0,53%

0,18%

6M 2,39% 0,40%
12M

4,34%

0,36%

za rok 2018

0,21%

0,11%
od vzniku fondu 11,24% 0,39%

LEDEN 2018

Údaje k datu 31.1.2018
Hodnota podílového listu

1,1122 CZK

Fondový kapitál

1 075 847 810,82 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

967 313 617 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

967 313 617 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.2.2018-28.2.2018
Počet vydaných podílových listů za období

71 393 313 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

79 403 646,87 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.1.2018

Aktiva celkem

1 172 505 083,84 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

32,37%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

5,20%

Vklady v bankách

62,43%

data k 31.1.2018

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,19% ---
3M 1,42%

0,47%

6M 2,37% 0,40%
12M

4,69%

0,39%

za rok 2018

0,19%

0,19%
od vzniku fondu 11,22% 0,40%

PROSINEC 2017

Údaje k datu 31.12.2017
Hodnota podílového listu

1,1101 CZK

Fondový kapitál

977 491 672,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

880 531 471 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

880 531 471 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.1.2018-31.1.2018
Počet vydaných podílových listů za období

86 782 146 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

96 303 102,69 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.12.2017

Aktiva celkem

1 092 423 876,06 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

34,37%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

5,61%

Vklady v bankách

60,02%

data k 31.12.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,33% ---
3M 1,64%

0,55%

6M 2,49% 0,42%
12M

5,04%

0,42%

za rok 2017

5,04%

0,42%
od vzniku fondu 11,01% 0,41%

LISTOPAD 2017

Údaje k datu 30.11.2017
Hodnota podílového listu

1,1065 CZK

Fondový kapitál

894 483 684,05 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

808 404 254 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

808 404 254 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.12.2017-31.12.2017
Počet vydaných podílových listů za období

72 127 217 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

79 808 767,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.11.2017

Aktiva celkem

993 205 678,51 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

37,24%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

6,12%

Vklady v bankách

56,64%

data k 30.11.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,90% ---
3M 1,85%

0,62%

6M 2,70% 0,45%
12M

5,69%

0,47%

za rok 2017

4,70%

0,43%
od vzniku fondu 10,65% 0,41%

ŘÍJEN 2017

Údaje k datu 31.10.2017
Hodnota podílového listu

1,0966 CZK

Fondový kapitál

810 335 359,93 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

738 939 129 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

738 939 129 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.11.2017-30.11.2017
Počet vydaných podílových listů za období

69 465 125 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

76 165 377,20 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.10.2017

Aktiva celkem

902 999 151,94 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

40,03%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

6,74%

Vklady v bankách

53,23%

data k 31.10.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,40% ---
3M 0,94%

0,31%

6M 2,19% 0,36%
12M

5,32%

0,44%

za rok 2017

3,77%

0,38%
od vzniku fondu 9,66% 0,39%

ZÁŘÍ 2017

Údaje k datu 30.9.2017
Hodnota podílového listu

1,0922 CZK

Fondový kapitál

732 284 132,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

670 453 036 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

670 453 036 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.10.2017-31.10.2017
Počet vydaných podílových listů za období

68 486 093 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

74 797 284,15 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.9.2017

Aktiva celkem

825 653 430,70 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

43,19%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

7,41%

Vklady v bankách

49,4%

data k 30.9.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,53% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 2,29% 0,38%
12M

5,21%

0,43%

za rok 2017

3,35%

0,37%
od vzniku fondu 9,22% 0,38%

SRPEN 2017

Údaje k datu 31.8.2017
Hodnota podílového listu

1,0864 CZK

Fondový kapitál

662 987 375,17 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

610 242 339 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

610 242 339 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.9.2017-30.9.2017
Počet vydaných podílových listů za období

60 210 697 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

65 412 897,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.8.2017

Aktiva celkem

747 825 846,35 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

47,00%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

8,17%

Vklady v bankách

44,83%

data k 31.8.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,00% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 1,90% 0,32%
12M

6,95%

0,58%

za rok 2017

2,80%

0,35%
od vzniku fondu 8,64% 0,38%

ČERVENEC 2017

Údaje k datu 31.7.2017
Hodnota podílového listu

1,0864 CZK

Fondový kapitál

605 448 829,48 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

557 305 031 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

557 305 031 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.8.2017-31.8.2017
Počet vydaných podílových listů za období

52 937 308 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

57 497 945,45 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.7.2017

Aktiva celkem

679 167 249,30 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

51,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

8,93%

Vklady v bankách

39,36%

data k 31.7.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,30% ---
3M 1,24%

0,28%

6M 2,26% 0,38%
12M

8,64%

0,72%

za rok 2017

2,80%

0,40%
od vzniku fondu 8,64% 0,39%

ČERVEN 2017

Údaje k datu 30.6.2017
Hodnota podílového listu

1,0831 CZK

Fondový kapitál

550 726 360,15 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

508 478 971 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

508 478 971 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.7.2017-31.7.2017
Počet vydaných podílových listů za období

48 826 060 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

52 883 504,92 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.6.2017

Aktiva celkem

616 601 392,83 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

17,69%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

9,82%

Vklady v bankách

72,49%

data k 30.6.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,53% ---
3M 1,43%

0,48%

6M 2,49% 0,41%
12M

8,31%

0,69%

za rok 2017

2,49%

0,41%
od vzniku fondu 8,31% 0,40%

KVĚTEN 2017

Údaje k datu 31.5.2017
Hodnota podílového listu

1,0774 CZK

Fondový kapitál

489 512 900,77 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

454 365 168 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

454 365 168 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.6.2017-30.6.2017
Počet vydaných podílových listů za období

54 113 803 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

58 302 207,59 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.5.2017

Aktiva celkem

556 368 325,51 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

18,87%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

10,91%

Vklady v bankách

70,22%

data k 30.5.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,40% ---
3M 1,06%

0,35%

6M 2,91% 0,49%
12M

7,74%

0,64%

za rok 2017

1,95%

0,39%
od vzniku fondu 7,74% 0,39%

DUBEN 2017

Údaje k datu 30.4.2017
Hodnota podílového listu

1,0731 CZK

Fondový kapitál

434 546 254,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

404 963 595 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

404 963 595 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.5.2017-31.5.2017
Počet vydaných podílových listů za období

49 401 573 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

53 012 716,92 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.4.2017

Aktiva celkem

498 394 414,92 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

20,23%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

12,32%

Vklady v bankách

67,45%

data k 30.4.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,50% ---
3M 1,01%

0,34%

6M 3,06% 0,51%
12M

7,31%

0,61%

za rok 2017

1,54%

0,39%
od vzniku fondu 7,31% 0,38%

BŘEZEN 2017

Údaje k datu 31.3.2017
Hodnota podílového listu

1,0678 CZK

Fondový kapitál

363 805 547,72 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

340 698 180 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

340 698 180 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.4.2017-30.4.2017
Počet vydaných podílových listů za období

64 265 415 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

68 622 609,41 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.3.2017

Aktiva celkem

441 977 943,69 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

22,20%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

13,87%

Vklady v bankách

63,93%

data k 31.3.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,16% ---
3M 1,04%

0,35%

6M 2,86% 0,48%
12M

6,78%

0,57%

za rok 2017

1,04%

0,35%
od vzniku fondu 6,78% 0,38%

ÚNOR 2017

Údaje k datu 28.2.2017
Hodnota podílového listu

1.0661 CZK

Fondový kapitál

311 629 010,12 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

292 295 210 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

292 295 210 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.3.2017-31.3.2017
Počet vydaných podílových listů za období

48 402 297 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

51 602 406,64 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

28.2.2017

Aktiva celkem

373 677 275,98 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

26,05%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,95%

Vklady v bankách

59,00%

data k 28.2.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,35% ---
3M 1,83%

0,61%

6M 4,95% 0,83%
12M

6,61%

0,55%

za rok 2017

0,88%

0,44%
od vzniku fondu 6,61% 0,39%

LEDEN 2017

Údaje k datu 31.1.2017
Hodnota podílového listu

1.0624 CZK

Fondový kapitál

275 637 250,78CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

259 455 565 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

259 455 565 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0

Údaje za období 1.2.2017-28.2.2017
Počet vydaných podílových listů za období

32 839 645 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

34 888 840,56 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.1.2017

Aktiva celkem

318 882 898,06 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

30,11%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,42%

Vklady v bankách

52,47%

data k 31.1.2017

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,53% ---
3M 2,04%

0,68%

6M 6,24% 1,04%
12M

6,24%

0,52%

za rok 2017

0,53%

0,53%
od vzniku fondu 6,24% 0,39%

PROSINEC 2016

Údaje k datu 31.12.2016
Hodnota podílového listu

1,0568 CZK

Fondový kapitál připadající na třídu

232 847 249,25 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

220 331 528 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

220 331 528 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.1.2017-31.1.2017
Počet vydaných podílových listů za období

39 124 037 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

41 346 282,48 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.12.2016

Aktiva celkem

280 878 505,59 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

34,76%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,64%

Vklady v bankách

45,60%

data k 31.12.2016

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,95% ---
3M 1,80%

0,60%

6M 5,68% 0,95%
12M

5,68%

0,47%

za rok 2016

5,68%

0,47%
od vzniku fondu 5,68% 0,38%

LISTOPAD 2016

Údaje k datu 31.11.2016
Hodnota podílového listu

1,0469 CZK

Fondový kapitál připadající na třídu

197 681 368,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

188 829 225 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

188 829 225 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.12.2016-31.12.2016
Počet vydaných podílových listů za období

31 502 303 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

32 979 760,79 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.11.2016

Aktiva celkem

241 169 807,46 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

40,72%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

22,76%

Vklady v bankách

36,52%

data k 30.11.2016

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,54% ---
3M 3,06%

1,02%

6M 4,69% 0,78%
12M

4,69%

0,39%

za rok 2016

4,69%

0,43%
od vzniku fondu 4,69% 0,34%

ŘÍJEN 2016

Údaje k datu 31.10.2016
Hodnota podílového listu

1,0469 CZK

Fondový kapitál připadající na třídu

169 873 934,24 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

163 149 252 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

163 149 252 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.11.2016-30.11.2016
Počet vydaných podílových listů za období

25 679 973 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

26 737 987,67 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.10.2016

Aktiva celkem

208 101 783,52 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

46,61%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

26,18%

Vklady v bankách

27,21%

data k 31.10.2016

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,30% ---
3M 4,12%

1,37%

6M 4,12% 0,69%
12M

4,12%

0,34%

za rok 2016

4,12%

0,41%
od vzniku fondu 4,12% 0,32%

ZÁŘÍ 2016

Údaje k datu 30.9.2016
Hodnota podílového listu

1,0381 CZK

Fondový kapitál připadající na třídu

147 914 767,36 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

142 483 752 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

142 483 752 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.10.2016-31.10.2016
Počet vydaných podílových listů za období

20 665 500 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

21 452 855,86 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

30.9.2016

Aktiva celkem

175 402 635,85 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

55,08%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

30,84%

Vklady v bankách

14,08%

data k 30.9.2016

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 2,20% ---
3M 3,81%

1,27%

6M 3,81% 0,64%
12M

3,81%

0,32%

za rok 2016

3,81%

0,42%
od vzniku fondu 3,81% 0,32%

SRPEN 2016

Údaje k datu 31.8.2016
Hodnota podílového listu

1,0158 CZK

Fondový kapitál připadající na třídu

127 735 772,01 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

125 754 417 ks

Celkový počet vydaných podílových listů

125 754 417 ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0 ks

Údaje za období 1.9.2016-30.9.2016
Počet vydaných podílových listů za období

16 729 335 ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0 ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 993 658,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0 CZK

Struktura majetku k datu

31.8.2016

Aktiva celkem

150 359 027,64 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

62,16%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

35,76%

Vklady v bankách

2,08%

data k 31.8.2016

Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 1,58% ---
3M 1,58%

0,53%

6M 1,58% 0,26%
12M

1,58%

0,13%

za rok 2016

1,58%

0,20%
od vzniku fondu 1,58% 0,14%