Změna ve statutu fondu

2 min.

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali, že ke dni 10.9.2018 došlo k drobným změnám ve statutu INVESTIKA realitní fond, OPF.

Změny se týkají:

  • Technická úprava lhůty k vypořádání odkupu. U odkupů do 5 mil. Kč je lhůta k vypořádání odkupu nastavena tak, že je maximálně 30 dnů ode dne stanovení aktuální hodnoty podílového listu (tím dnem je vždy poslední den kalendářního měsíce). U ostatních lhůt k vypořádání odkupu (u odkupů vyšších než 5 mil. Kč) se lhůty i nadále počítají ode dne odkupu, tj. ode dne doručení řádné a úplné žádosti o odkup. Všechny lhůty uvedené ve statutu týkající se vypořádání odkupu podílových listů jsou lhůty maximální.

  • Zrušení možnosti uvádět v žádosti o odkup podílových listů jako den odkupu den v budoucnu. V rámci příslušného formuláře – žádosti o odkup podílových listů - jsou však připuštěny další možnosti odkupování podílových listů, které umožnují investorům zvolit různé, pro ně vhodné varianty - jednorázový odkup všech či části podílových listů, pravidelné odkupy podílových listů.

  • Aktualizace funkcí členů představenstva investiční společnosti v nemovitostních společnostech vlastněných (přímo či nepřímo) fondem.
    Věříme, že změny ve statutu dále zefektivní chod fondu.

Nový statut naleznete v Dokumentech ke stažení na našem webu.

S pozdravem,
INVESTIKA