Rozhovor portfolio managerem pro FOND SHOP

1 min.

FOND SHOP | INVESTIKA realitní fond nabízí podle jeho portfolio manažera stabilní zhodnocení, dobrou regionální diverzifikaci portfolia v rámci ČR a neuplatňuje výstupní ani výkonnostní poplatky.