"Realitní fond, který disponuje dobře vytvořenou a zkušenostmi ověřenou strategií"

1 min.

Strategie fondu již od počátku zdůrazňuje důležitost odvětvové i regionální diverzifikace postavené na kvalitních komerčních nemovitostech se střednědobými a dlouhodobými nájemními smlouvami. Management při tvorbě investiční strategie čerpal ze svých zkušeností z finanční krize v letech 2008 až 2012 a jejího vlivu na trhu s nemovitostmi.