Opatření v souvislosti se šířením koronaviru

2 min.

Vážení klienti a obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali, že v návaznosti na šíření choroby COVID-19 a souvisejících vládních omezení, jsme přijali mimořádná opatření. Ta mají za cíl minimalizovat rizika rozšíření nákazy mezi naše zaměstnance.

1. Veškeré činnosti společnosti budou probíhat v nezměněném rozsahu. Zaměstnanci pracují distančním způsobem a jsou k dispozici během své standardní pracovní doby.

2. Vzhledem k mimořádné situaci dočasně přerušujeme účast našich zaměstnanců na konferencích, přednáškách a školeních. Osobní schůzky jsou nahrazeny konferenčními hovory, případně elektronickou komunikací.

Naše ostatní vnitřní procesy a postupy fungují beze změn. Jsme připraveni v tomto mimořádném režimu pracovat tak dlouho, jak bude potřeba.

Máte-li jakékoliv dotazy, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci.
Přejeme pevné zdraví.

Vaše INVESTIKA