INVESTIKA překročila hranici 20 miliard korun pod správou

6 min.

Praha, 16. srpna 2023 - Objem majetku, který svěřily domácnosti, instituce a firmy fondům společnosti INVESTIKA, meziročně vzrostl ke konci června 2023 o 54 procent na 20,8 miliardy korun. Podle dat Asociace pro kapitálový trh je tak INVESTIKA již mezi třemi největšími českými nebankovními investičními společnostmi z pohledu objemu aktiv, která obhospodařují ve vlastních fondech.

„Překročení milníku 20 miliard korun pod správou znamená, že naše vize srozumitelných
investičních produktů pro každého našla v české populaci odezvu,“ řekl předseda představenstva společnosti INVESTIKA Petr Čížek. „Jsme si vědomi, že jsme této mety dosáhli především díky našim partnerům a klientům. Ti nám svěřením svých prostředků projevují důvěru, které si mimořádně vážíme a kterou se cítíme být zavázáni. I proto pokračujeme v rozšiřování naší produktové nabídky a zvyšování komfortu pro investory např. další digitalizací
našich služeb.“ INVESTIKA překročila hranici 20 miliard korun pod správou.

Klientská základna se v prvním pololetí roku 2023 rozrostla o 28 % na 73 tisíc investorů. INVESTIKA byla založena v roce 2015. Svým prvním fondem vsadila na investice do nemovitostí, tedy reálných aktiv, kterým Češi dlouhodobě věří. Realitní fond INVESTIKA je dnes již největším nebankovním realitním fondem pro drobné investory v ČR a SR.
Společnost během osmi let spouštěla další fondy a vybudovala nový investiční
segment jednoduchých a srozumitelných produktů pro každého. Její peněžní fond
MONETIKA
je alternativou ke spořicím produktům, zatímco fond akciových trhů
EFEKTIKA
slouží jako dynamická složka dlouhodobého investičního portfolia. Společnost
INVESTIKA tak dnes umožňuje sestavit si kompletní portfolio pod jednou střechou v závislosti na cílech, délce investičního horizontu a postoji k riziku.

Navzdory rozvoji z posledních let je český trh kolektivního fondového investování ve srovnání se západními zeměmi stále poddimenzovaný. V míře úspor jsou Češi na 3. místě v Evropě, avšak v tvorbě bohatství výrazně zaostávají. Průměrný Čech totiž méně než průměrný Evropan investuje do dlouhodobých aktiv, která mají potenciál generovat vyšší výnos. Více než polovinu majetku podle Světové banky drží v hotovosti nebo na bankovních účtech, zatímco jinde v Evropě v nich mají lidé alokováno pouze 30 % svého jmění. Ty však úspory dostatečně nezhodnocují a nechávají je často vystavené dopadům inflace. 

INVESTIKA je proto připravena klientům nabídnout využití svých fondů také rámci tzv. dlouhodobého investičního produktu, který by měl mít od příštího roku stejné daňové zvýhodnění jako penzijní fondy či investiční životní pojištění. Touto novinkou se stát chystá podpořit individuální investice občanů do jejich zajištění ve stáří. Češi totiž stále kumulují méně investic, než by bylo potřeba s ohledem na stárnutí populace a snižování životní úrovně, kterou dnešní mladé a střední generaci v budoucnu zajistí státní důchod.

Dle odborných analýz by dnes měl člověk s průměrným příjmem, který chce zvýšit svou životní úroveň o polovinu, odcházet do důchodu s úsporami ve výši nejméně 2 milionů korun. Přitom téměř 60 % Čechů má před odchodem do penze úspory jen do 250 tisíc korun, ukázal květnový průzkum agentury Ipsos. Přes 1 milion korun má naopak naspořeno pouze 6 % dnešních čerstvých důchodců.

Pro to, aby člověk nashromáždil 2 miliony korun, přitom stačí odkládat cca 1 800 korun měsíčně po dobu 25 let do dynamického investičního produktu s průměrným výnosem 7 % ročně. Takovým typem produktu je v nabídce společnosti INVESTIKA fond EFEKTIKA. Těsně před odchodem do penze je pak vhodné tyto 2 miliony korun přelít do konzervativnějšího produktu jako např. do realitního fondu INVESTIKA, který dlouhodobě cílí na stabilní výnos kolem 5 % ročně. V nastíněném případě by nashromážděná a dále investovaná částka umožnila čerpat přilepšení k důchodu v podobě měsíční renty ve výši 15 tisíc korun po dobu 17 let. Čím dříve tedy investor začne s pravidelným investováním, tím menší podíl svého měsíčního příjmu musí dávat stranou.

„V českém trhu kolektivního investování vidím velký potenciál mimo jiné i proto, že se dlouhodobé a pravidelné investování
musí stát standardní cestou k uchování a tvorbě bohatství,“ uvedl Petr Čížek a dodal: „INVESTIKA bude nadále posilovat svoji pozici významného domácího správce majetku a dosáhne dalšího cíle, který jsme si vytyčili jako 100 miliard korun pod správou.“

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.