INVESTIKA hodnotí start DIP jako úspěch. Již 40 % nových smluv uzavřela v režimu DIP

3 min.

Praha, 2. dubna 2024 – Investiční společnost INVESTIKA úspěšně vstoupila do nové éry zajištění na důchod. Během prvních tří měsíců fungování dlouhodobého investičního produktu (DIP), nového produktu spoření na stáří s daňovou podporou státu, byly 4 z 10 nových smluv o investování do produktů rodiny INVESTIKA uzavřeny v rámci režimu DIP. 

DIP s největší daňovou podporou státu v historii umožňuje spořit do výnosnějších nástrojů než dosud a vytvořit si dostatečnou finanční rezervu pro zajištění požadované životní úrovně v penzi. Státní penze dnešní střední a mladé generace bude muset v budoucích letech a desetiletích pokrývat čím dál menší část životních nákladů. Důvodem je stále rostoucí podíl seniorů a naopak klesající počet ekonomicky aktivních lidí, který bude vytvářet tlak na růst výdajů státního rozpočtu.

„Předejít propadu životní úrovně v důchodu je dnes díky DIP dostupné pro velkou část populace, a to zejména pro lidi mladší 45 let. Dle posledního zjištění agentury Ipsos je schopna dávat měsíčně stranou aspoň 2 500 korun zhruba polovina občanů. Když je bude investor po dobu 23 let odkládat do dynamického produktu s průměrným zhodnocením 9 % ročně, lze dosáhnout na 2 miliony korun, které jsou dnes považovány za minimální doporučenou finanční rezervu pro přilepšení v důchodu,“ uvedl předseda společnosti INVESTIKA Petr Čížek.

V rámci DIP je možné investovat do pěti hlavních veřejně nabízených fondů společnosti INVESTIKA, včetně dynamického fondu akciových trhů EFEKTIKA. Ten kopíruje akciový index S&P 500 a jeho předpokládaný výnos činí na základě historického vývoje 9 % ročně. Zvolit lze však i konzervativní produkt v podobě vlajkové lodě společnosti INVESTIKA, jejího stejnojmenného realitního fondu s cílovým výnosem 4–6 % ročně. Zde může investor dosáhnout na 2 miliony korun, pokud bude odkládat 2 500 korun po dobu zhruba 28 let.

Téměř 80 % úspor občanů ČR na důchody je stále umístěno v tzv. starých penzijních fondech, kde se téměř vůbec nezhodnocují. Za uplynulých 10 let byl jejich průměrný výnos 1 % ročně, což po zohlednění inflace znamená, že se hodnota majetku v nich snížila o 20 %.

Díky DIP může střadatel na dani z příjmů ušetřit ročně až 7 200 korun. Základní podmínkou je doba spoření alespoň po dobu 10 let a výběr prostředků nejdříve v 60 letech. Dalšími až 50 tisíci korun za rok může zaměstnancům zapojeným do DIP přispívat jejich zaměstnavatel, který z vyplacené částky nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění.