iNEWStika report 2Q/2019

1 min.

Během druhého čtvrtletí roku 2019 bylo do INVESTIKA realitního fondu, OPF čistě investováno přes 686 mil. Kč, což představuje mezičtvrtletní nárůst přibližně o 30 % a jedná se tak zatím o nejsilnější kvartál a rekordní mezičtvrtletní nárůst od založení fondu. Celkový počet podílníků se v průběhu druhého čtvrtletí roku 2019 navýšil zhruba o 19 % a přesahuje 23 tisíc klientů. Cena podílového listu vzrostla o 0,89 % z 1,1707 na 1,1811. Jedná se o očekávaný přírůstek, který je plně v souladu s alokací aktiv a investiční strategií fondu s ohledem na realizované transakce a fakturované nájemné a ostatní běžné příjmy a náklady fondu.