iNEWStika report 4Q/2020

1 reading_minutes

KOMENTÁŘ
správce fondu
„Rok 2020 byl náročnou zkouškou pro všechny a testem
investic z pohledu jejich stability a odolnosti vůči externím
ekonomickým šokům. Dlouhodobá strategie realitního fondu
INVESTIKA je postavena na optimálním rozložení nemovitostních
aktiv, aby fond byl schopen odolat nenadálým tržním výkyvům.
Osvědčila se nám široká diverzifi kace nemovitostí v rámci
regionů, typů nemovitostí, nájemců z různých sektorů ekonomiky,
postavená na dlouhodobých nájemních vztazích s bonitními
subjekty..."