iNEWStika report 3Q/2020

1 reading_minutes

I ve třetím čtvrtletí INVESTIKA realitní fond, OPF, prokázal schopnost obstát v podmínkách ovlivněných koronavirovou pandemií a odolat dopadům současné situace. V souladu s dlouhodobou výnosovou strategií realitního fondu dosáhlo zhodnocení podílových listů od počátku roku 2020 2,68 %. Fondu se navíc podařilo rozšířit portfolio o další typ nemovitosti a tím diverzifikovat zdroje výnosu novým směrem. Díky rozmanitějšímu sektorovému záběru a navýšení celkového počtu nemovitostí v portfoliu na 25, fond posílil svou stabilitu, což je prospěšné nejen v současném nestálém prostředí. Zároveň lze řádné dokončení transakce za stávající situace považovat za významný úspěch a potvrzení schopnosti fondu INVESTIKA dále růst.