5 rad, jak si zajistit bohatší důchod

7 reading_minutes

Důchod je období, na které se mnoho z nás těší. Je to fáze života, ve které si, jak doufáme, budeme moci užívat plody své dosavadní práce a konečně se věnovat koníčkům a aktivitám, které nás vždy bavily, ale na které jsme neměli dost času.

Ne příliš pozitivní vyhlídky důchodového systému však tento obrázek budoucnosti poněkud zakalují. Důvodem je skutečnost, že už v současnosti vyplácí stát na důchodech ročně o desítky miliard korun více, než kolik vybere na sociálním pojištění, ze kterého důchody financuje. Jen za první tři měsíce roku 2024 tento deficit činí více než 25 miliard korun, přičemž celoroční deficit byl ve státním rozpočtu prozatím plánován „jen“ na necelých 42 miliard korun. Tento nepoměr se pak bude kvůli stárnoucí populaci v příštích letech dále výrazně zvětšovat.

Tato nerovnováha, bez provedení komplexní reformy důchodového systému, nutně povede k důchodům, které budou pokrývat čím dál menší část životních nákladů než v případě dnešních seniorů. Pro dnešní střední a mladou generaci je tak nezbytné, aby měly při odchodu do důchodu vlastní finanční zdroje, ze kterých si budou moci např. pomocí soukromé důchodové renty penzi od státu dorovnávat.

Jak si ale příjem, který by i vám umožnil žít v důchodu podle vašich představ, zajistit? Kolik peněz budete potřebovat na důchod? Jaké jsou vaše plány? Jaké životní náklady v důchodu můžete očekávat? To vše jsou otázky, na které byste měli znát odpověď. A zde je pro vás pět základních pravidel, s kterými lze bohatšího důchodu docílit.

1.     Začněte si na stáří spořit co nejdříve

Čím dříve si začnete na důchod odkládat, tím méně si budete muset v současnosti odpírat. Díky působení času, kdy se vám budou postupně zhodnocovat nejen vaše vlastní prostředky, ale i výnosy z nich, se i relativně malé, avšak pravidelně odkládané částky budou rychleji hromadit. Pokud začnete šetřit ve svých 20 letech, můžete mít na konci své pracovní kariéry naspořeno významně více než ti, kteří začali šetřit ve svých 30 nebo dokonce až 40 letech. Když si budete například do investic  s předpokládaným výnosem 9 % ročně odkládat po dobu 40 let 500 Kč měsíčně (což jsou pouhé dva obědy v restauraci!), můžete odcházet do důchodu s 2 miliony korun. I když je vám ale víc než 30, 40 nebo 50, vždy má smysl se spořením na důchod začít.

2.     Využijte státem podporované spoření na důchod

Stát se již mnoho let snaží motivovat své občany, aby si budovali finanční rezervu na stáří, pomocí tzv. produktů spoření na důchod. Státní podpora má formu finančního příspěvku anebo daňového zvýhodnění. Do letošního roku bylo možné čerpat tyto výhody pouze pomocí doplňkového penzijního spoření, penzijního připojištění (oba nástroje známé také jako „penzijko“), případně investičního životního pojištění. Těmto produktům se však nepodařilo motivovat Čechy k tomu, aby si odkládali dostatečně vysoké částky, ani je zhodnotit tak, aby alespoň překonaly inflaci. Stát proto od roku 2024 přišel s novým nástrojem, tzv. dlouhodobým investičním produktem (DIP), který motivuje k vyšším úsporám a navíc otvírá cestu k vyššímu zhodnocení např. prostřednictvím investic do investičních fondů.

3.     Investujte dlouhodobě!

Investování může být skvělý způsob, jak efektivně budovat úspory na důchod. Největší přínos z investic často přichází zejména v dlouhodobém horizontu. Buďte trpěliví, disciplinovaní a držte se své investiční strategie! Někdy se říká, že pro běžného investora dává největší smysl nastavit si pravidelnou částku, kterou bude měsíčně odkládat např. do dynamického produktu typu EFEKTIKA, a pak už raději zavřít oči.

4.     Využijte DIP na maximum!

S DIP můžete nově investovat do investičních fondů, akcií, dluhopisů a dalších schválených aktiv. Důležité je diverzifikovat portfolio a zvolit si ten správný produkt s ohledem na délku vašeho investičního horizontu a tolerance k riziku. DIP lze přitom kombinovat s penzijkem, s jehož pomocí můžete např. čerpat státní příspěvek, zatímco částky až do výše 48 000 Kč ročně, které zainvestujete v rámci DIP, si můžete odečíst z daňového základu, a to již od první investované koruny. Díky tomu můžete zaplatit na dani z příjmů až o 7 200 Kč za rok méně, než kdybyste DIP neměli. Dalších až 50 tisíc Kč vám může přispět váš zaměstnavatel. Podmínkou DIP je stejně jako u penzijka investování alespoň po dobu 10 let a výběr prostředků nejdříve v 60 letech. Díky délce tohoto investičního horizontu je možné investovat i do dynamických nástrojů s vyšším výnosem jako např. akciové fondy. Jejich výnos může v krátkém období kolísat, avšak na delším horizontu se výkyvy zpravidla vyrovnávají.

5.     Diverzifikujte

Diverzifikace, tedy ono známé: „Nedávej nikdy všechna vajíčka do jednoho košíku“, je klíčová pro snížení rizika a maximalizaci výnosů investora. Když se nedaří jedné části investičního portfolia, může to vykompenzovat jiná část, a tím zabránit velkému propadu jeho hodnoty. Své peníze můžete rozložit do různých produktů spoření na stáří, abyste maximalizovali jak státní příspěvek, tak daňové zvýhodnění. Diverzifikovat můžete ale také např. v rámci DIP – zkombinovat můžete např. dynamický fond až s 9% předpokládaným výnosem ročně s konzervativnější investicí do realitního fondu se stabilním výnosem 4–6 % ročně.

Závěr

Také důchod může být skvělou a aktivní fází vašeho života, pokud na něj budete dostatečně a vhodně připraveni. Nejdůležitější ze všeho je, abyste s odkládáním na důchod vůbec začali, a to v jakémkoli produktivním věku a s jakoukoli částkou. A věřte, že pokud si sami nevíte rady, je vždy lepší obrátit se s žádostí o pomoc na finančního poradce, než neudělat vůbec nic.