Downloads

Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny

Smlouva o dlouhodobém investičním produktu 

Statut OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 30. 12. 2022

Veřejná výzva k úpisu

Statut Broker Consulting SICAV, a.s. platný od 1. 6. 2022

Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2022

Rámcová smlouva - smluvní podmínky

Rámcová smlouva - OK Smart fondy bez realokace

Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů

Rámcová smlouva - OK Smart Investor 

Rámcová smlouva - OK Smart fondy s realokací

Oznámení o změně bankovního spojení

Oznámení o změně údajů

Plná moc

Žádost o změnu jednorázového pokynu - OK Smart fondy bez realokace

Žádost o změnu jednorázového pokynu - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů

Žádost o změnu jednorázového pokynu - OK Smart fondy s realokací

Žádost o změnu jednorázového pokynu - OK Smart Investor

Žádost o změnu trvalého pokynu - OK Smart fondy bez realokace

Žádost o změnu trvalého pokynu - OK Smart fondy s realokací

Žádost o odkup cenných papírů

Výpověď rámcové smlouvy

Sazebník vstupních poplatků OK Smart Investor platný od 1. 1. 2022

Sazebník vstupních poplatků OK Smart fondy bez realokace platný od 16. 5. 2022

Sazebník vstupních poplatků OK Smart fondy bez realokace Exclusive platný od 16. 5. 2022

Sazebník vstupních poplatků OK Smart fondy bez realokace Exclusive+ platný od 16. 5. 2022

SAZEBNÍK VSTUPNÍCH POPLATKŮ OK SMART FONDY BEZ REALOKACE – EXCLUSIVE (AKČNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 16. 5. 2022 DO 31. 7. 2022)

Sazebník vstupních poplatků OK Smart fondy s realokací platný od 16. 5. 2022

Sazebník vstupních poplatků OK Smart fondy s realokací Exclusive platný od 1. 1. 2022

Sazebník vstupních poplatků OK Smart fondy s realokací Exclusive+ platný od 1. 1. 2022

SAZEBNÍK VSTUPNÍCH POPLATKŮ OK SMART FONDY S REALOKACÍ – EXCLUSIVE (AKČNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 1. 1. 2022 DO 28. 2. 2022)